Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 22

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  22:1 Kdy pakty vci pominuly, zkusil Bh Abrahama, a ekl k nmu: Abrahame! Kterto odpovdl: Te jsem.

  22:2 I ekl: Vezmi nyn syna svho, toho jedinho svho, kterho miluje, Izka, a jdi do zem Moria; a obtuj ho tam v obt zpalnou na jedn hoe, o n povm tob.

  22:3 Tedy vstav Abraham velmi rno, osedlal osla svho a vzal dva sluebnky sv s sebou, a Izka syna svho; a nasekav dv k obti zpaln, vstal a bral se k mstu, o nm povdl mu Bh.

  22:4 Tetho pak dne pozdvihl Abraham o svch, a uzel to msto zdaleka.

  22:5 A ekl Abraham sluebnkm svm: Pozstate vy tuto s oslem, j pak a dt pjdeme tamto; a pomodlce se, navrtme se k vm.

  22:6 Tedy vzal Abraham dv k zpaln obti, a vloil je na Izka syna svho; sm pak nesl v ruce sv ohe a me. I li oba spolu.

  22:7 Mluv pak Izk Abrahamovi otci svmu, ekl: Ote mj! Kter odpovdl: Co chce, synu mj? A ekl: Aj, te ohe a dv, a kde hovdko k zpaln obti?

  22:8 Odpovdl Abraham: Bh opat sob hovdko k obti zpaln,synu mj. A li pedce oba spolu.

  22:9 A kdy pili k mstu, o nm mu byl mluvil Bh, udlal tu Abraham olt, a srovnal dv; a svzav syna svho, vloil ho na olt na dv.

  22:10 I vzthl Abraham ruku svou, a vzal me, aby zabil syna svho.

  22:11 Tedy zavolal na nho andl Hospodinv s nebe a ekl: Abrahame, Abrahame! Kterto odpovdl: Aj, j.

  22:12 I ekl jemu: Nevztahuj ruky sv na dt, ani mu co i; nebo jsem ji poznal, e se Boha boj, kdy jsi neodpustil synu svmu, jedinmu svmu pro mne.

  22:13 A pozdvih Abraham o svch, vidl, a hle, skopec za nm vzel v trn za rohy sv. I el Abraham a vzal skopce toho, a obtoval jej v obt zpalnou msto syna svho.

  22:14 A nazval Abraham jmno msta toho: Hospodin opat. Odkud k se do dnes: Na hoe Hospodinov opat se.

  22:15 Zvolal pak andl Hospodinv na Abrahama podruh s nebe,

  22:16 A ekl: Skrze sebe samho pishl jsem, prav Hospodin, ponvad jsi uinil tu vc, e jsi neodpustil synu svmu, jedinmu svmu:

  22:17 Poehnm velmi tob, a velice rozmnom sm tv jako hvzdy nebesk, a jako psek, kter jest na behu moskm; nadto ddin vldnouti bude sm tv branami neptel svch.

  22:18 Ano poehnni budou v semeni tvm vickni nrodov zem, proto e jsi uposlechl hlasu mho.

  22:19 Tedy navrtil se Abraham k sluebnkm svm; a vstave, li spolu do Bersab; nebo bydlil Abraham v Bersab.

  22:20 A kdy se tyto vci staly, zvstovno jest Abrahamovi v tato slova: Aj, porodila tak Melcha syny Nchorovi, bratru tvmu:

  22:21 Husa prvorozenho svho, a Buza bratra jeho, a Chamuele, otce Aramova;

  22:22 A Kazeda a Azana, a Feldasa, a Jidlafa i Bathuele.

  22:23 Bathuel pak zplodil Rebeku. Osm tchto porodila Melcha Nchorovi, bratru Abrahamovu.

  22:24 Ale i enina jeho, jej jmno bylo Rma, porodila tak ona Tbe a Gahama, Thsa a Mchu.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .