Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 8

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  8:1 V ten as, d Hospodin, vyberou kosti krl Judskch, i kosti knat jejich, i kosti kn, i kosti prorok, ano i kosti obyvatel Jeruzalmskch z hrob jejich,

  8:2 A rozmec je proti slunci a msci, i proti vemu vojsku nebeskmu, kter miluj, a kterm slou, a za ktermi chod, a kterch hledaj, a kterm se klanj. Nebudou sebrny, ani pochovny, budou msto hnoje na svrchku zem.

  8:3 I bude dostivj smrt neli ivot vechnm ostatkm tm, kte pozstanou z rodiny tto nelechetn na vech mstech, kde by koli pozstali, tam kam je zaenu, d Hospodin zstup.

  8:4 Proto d jim: Takto prav Hospodin: Tak-li padli, aby nemohli povstati? Tak-li se odvrtil, aby se nemohl zase navrtiti?

  8:5 Pro se odvrtil lid tento Jeruzalemsk odvrcenm vnm? Chytaj se lsti, a necht se navrtiti.

  8:6 Pozoroval jsem a poslouchal. Nemluv, co pravho jest; nen, kdo by elel zlosti sv, kaje: Co jsem uinil? Kad obrcen jest k bhu svmu jako k, kter prudce b k boji.

  8:7 Jeto p u povt zn nazen asy sv, a hrdlika i eb i vlatovice et asu pletu svho, lid pak mj nezn soudu Hospodinova.

  8:8 Jak mete ci: Moud jsme a zkon Hospodinv mme? Aj, jist nadarmo dl psa pro, nadarmo jsou v zkon zbhl.

  8:9 Koho zahanbili ti moud? Kdo jsou pedeni a jati? Aj, slovem Hospodinovm pohrdaj, jak tedy jest moudrost jejich?

  8:10 A proto dm eny jejich jinm, pole jejich tm, kte by je opanovali; nebo od nejmenho a do nejvtho vickni napod vydali se v lakomstv, od proroka a do knze vickni napod provod fale.

  8:11 Nebo hoj poten dcery lidu mho po vrchu, kajce: Pokoj, pokoj, jeto nen dnho pokoje.

  8:12 Jsou-li zahanbovni, proto e ohavnost pchali? Ba ani se co ustydli, ani zahanbiti umli. Proto padnou, kdy oni padati budou; v as, v nm je navtvm, klesnou, prav Hospodin.

  8:13 Do konce vykoenm je, d Hospodin. Nebude dnho hroznu na vinnm kmenu, ani dnch fk na fku, ano i list sprchne, a co dm jim, odjato bude.

  8:14 Pro my tu sedme? Shromate se, a vejdme do mst hrazench, a odpoineme tam. Ale Hospodin Bh n ke odpovati nm, kdy vodou jedovatou napoj ns, proto e jsme heili proti Hospodinu.

  8:15 ekej pokoje, ale nic dobrho, asu uzdraven, ale aj, hrza.

  8:16 Od Dan slyeti frkn kon jeho, od hlasu prokikovn silnch jeho vecka zem se tese, kte thnou, aby zrali zemi i vecko, co jest na n, msto i ty, kte bydlej v nm.

  8:17 Nebo aj, j poli na vs hady nejjedovatj, proti nim nic neprospv zaklnn, a tpati vs budou, d Hospodin.

  8:18 Srdce m ve mn, kter by mne mlo oberstvovati v zrmutku, mdl jest.

  8:19 Aj, hlas kiku dcery lidu mho z zem velmi dalek: Zdali Hospodina nen na Sionu? Zdali krle jeho nen na nm? Pro mne popouzeli rytinami svmi, marnostmi cizozemc?

  8:20 Pominula e, dokonalo se lto, a my nejsme vyprotni.

  8:21 Pro poten dcery lidu mho potn jsem, smutek nesu, uasnut podjalo mne.

  8:22 Co nen dnho lkastv v Gald? Co nen dnho lkae tam? Pro tedy nen zhojena dcera lidu mho?

  -

  God Rules.NET
   100 +   .