Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 21

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  21:1 Potom opt zjevil se Je uedlnkm u moe Tiberiadskho. A zjevil se takto:

  21:2 Byli spolu imon Petr a Tom, jen sloul Didymus, a Natanael, jen byl z Kny Galilejsk, a synov Zebedeovi, a jin z uedlnk jeho dva.

  21:3 D jim imon Petr: Pjdu ryb loviti. ekli jemu: Pjdeme i my s tebou. I li, a vstoupili na lod hned; a t noci nic nepopadli.

  21:4 A kdy bylo ji rno, stl Je na behu. Nevdli vak uedlnci, by Je byl.

  21:5 Tedy d jim Je: Dtky, mte-li jakou krmiku? Odpovdli jemu: Nemme.

  21:6 On pak ekl jim: Zavrzte st na pravou stranu lod, a naleznete. I zavrhli st a hned nemohli j thnouti pro mnostv ryb.

  21:7 I ekl uedlnk ten, kterho miloval Je, Petrovi: Pn jest. A imon Petr, jak uslyel, e Pn jest, opsal se po koili, (nebo byl nah,) a pustil se do moe.

  21:8 Jin tak uedlnci na lod plavili se, (nebo nedaleko byli od behu, asi okolo dvou set loket,) thnouce st plnou ryb.

  21:9 A jak vystoupili na beh, uzeli eav uhl a rybu svrchu poloenou a chlb.

  21:10 ekl jim Je: Pineste z ryb, kterch jste nalapali nyn.

  21:11 Vstoupil pak imon Petr a vythl st na zem, plnou ryb velikch, jich bylo sto padeste a ti. A akoli jich tak mnoho bylo, vak neztrhala se st.

  21:12 ekl jim Je: Pojte, obdujte. dn pak z uedlnk neodvil se ho otzati: Ty kdo jsi? vdouce, e Pn jest.

  21:13 I piel Je, a vzal chlb, a dval jim, i rybu t.

  21:14 To ji po tet ukzal se Je uedlnkm svm, vstav z mrtvch.

  21:15 A kdy poobdvali, ekl Je imonovi Petrovi: imone, synu Jonv, miluje-li mne vce neli tito? ekl jemu: Ovem, Pane, ty v, e t miluji. D jemu: Pasi bernky m.

  21:16 ekl jemu opt po druh: imone Jonv, miluje-li mne? ekl jemu: Ovem, Pane, ty v, e t miluji. D jemu: Pasi ovce m.

  21:17 ekl jemu po tet: imone Jonv, miluje-li mne? I zarmoutil se Petr proto, e jemu ekl po tet: Miluje-li mne? A odpovdl jemu: Pane, ty zn vecko, ty v, e t miluji. ekl jemu Je: Pasi ovce m.

  21:18 Amen, amen pravm tob: Kdy jsi byl mlad, opasovals se a chodval jsi, kams chtl; ale kdy se zstar, zthne ruce sv, a jin t ope, a povede, kam ty nechce.

  21:19 To pak povdl, znamenaje, kterou by smrt ml oslaviti Boha. A to povdv, ekl jemu: Poj za mnou.

  21:20 I obrtiv se Petr, uzel toho uedlnka, kterho miloval Je, an jde za nm, kter i odpoval za vee na prsech jeho, a byl ekl: Pane, kdo jest ten, kter t zrad?

  21:21 Toho vidv Petr, d k Jeovi: Pane, co pak tento?

  21:22 ekl jemu Je: Chci-li ho nechati, dokud nepijdu, co tob po tom? Ty poj za mnou.

  21:23 I vyla e ta mezi brat, e by uedlnk ten neml umti. A neekl byl jemu Je, e by neml umti, ale ekl: Chci-li ho nechati, dokud nepijdu, co tob po tom?

  21:24 To jest uedlnk ten, kter svdectv vydv o tchto vcech, a napsal toto, a vme, e prav jest svdectv jeho.

  21:25 Jesti pak i jinch mnoho vc, kter inil Je, kter kdyby mly vecky, kad obzvltn, psny bti, mm za to, e by ten svt nemohl pijti tch knih, kter by napsny byly. Amen.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .