Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 14

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  14:1 el pak Samson do Tamnata, a uzel tam enu ze dcer Filistinskch.

  14:2 A navrtiv se, oznmil otci svmu a matei sv, ka: Vidl jsem enu v Tamnata ze dcer Filistinskch, proto nyn vezmte mi ji za manelku.

  14:3 I ekl mu otec jeho a matka jeho: Zdali nen mezi dcerami brat tvch a ve vem lidu mm eny, e sob vzti chce manelku z Filistinskch neobezanch? Odpovdl Samson otci svmu: Tuto vezmte mi, neb mi se lb.

  14:4 Otec pak jeho a matka jeho nevdli, by to od Hospodina bylo, a e piny hled od Filistinskch; nebo toho asu panovali Filistint nad Izraelem.

  14:5 Tedy el Samson a otec jeho i matka jeho do Tamnata. Kdy pak pili k vinicm Tamnatskm, a aj, lev mlad vouc potkal se s nm.

  14:6 I sstoupil na nj Duch Hospodinv, a roztrhl lva, jako by roztrhl kozelce, akoli nic neml v rukou svch. A neoznmil otci ani matei sv, co uinil.

  14:7 Pied tedy, mluvil s enou tou, a lbila se Samsonovi.

  14:8 Navracuje se pak po nkolika dnech, aby ji pojal, uchlil se, aby pohledl na mrtvho lva, a aj, v tle jeho byl roj vel a med.

  14:9 A vybrav jej na ruce sv, el cestou a jedl; a pied k otci svmu a matei sv, dal jim, i jedli. Ale nepovdl jim, e z mrtvho lva vyal ten med.

  14:10 Tedy el otec jeho k en t, a uinil tam Samson hody, nebo tak invali mldenci.

  14:11 Kdy pak jej vidli tam, vybrali z sebe tidceti tovary, aby byli pi nm.

  14:12 I ekl jim Samson: Vydm vm pohdku, kterou jestlie mi prv vysvtlte za sedm dn tchto hod a uhodnete, dm vm tidceti echl a tidcatero roucho promnn.

  14:13 Jestlie mi pak nebudete moci uhodnouti, dte vy mn tidceti echl a tidcatero roucho promnn. Kte odpovdli jemu: Vydej pohdku svou, a ji slyme.

  14:14 I ekl jim: Z zrajcho vyel pokrm, a z silnho vyla sladkost. I nemohli uhodnouti pohdky t za ti dni.

  14:15 Stalo se pak dne sedmho, (nebo byli ekli en Samsonov: Namluv mue svho, a nm vylo tu pohdku, a nesplme t i domu otce tvho ohnm. Proto-li, abyste naeho statku dostali, pozvali jste ns? i co?

  14:16 I plakala ena Samsonova na nj, kuci: Jist nenvid mne a nemiluje mne; pohdku jsi vydal synm lidu mho, a mn j nechce povdti. Kter ekl j: Hle, otci mmu a matei neoznmil jsem, a tob mm povdti?

  14:17 I plakala na nj do sedmho dne,v nich mli hody). Dne tedy sedmho povdl j, nebo trpila jej; kterto oznmila pohdku synm lidu svho.

  14:18 Mui tedy msta toho dne sedmho, prv ne slunce zapadlo, ekli jemu: Co sladho nad med, a co silnjho nad lva? Kter ekl jim: Byste byli neorali mou jalovikou, neuhodli byste pohdky m.

  14:19 I sstoupil na nj Duch Hospodinv, a el do Akalon, a pobil z nich tidceti mu. A vzav loupee jejich, dal aty promnn tm, jen uhodli pohdku, a rozhnvav se velmi, odel do domu otce svho.

  14:20 ena pak Samsonova dostala se jednomu z tovary jeho, kterho on byl k sob pipojil.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .