Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 9

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  9:1 Potom andl pt zatroubil, i vidl jsem, ano hvzda s nebe spadla na zem; a dn jest tomu andlu kl od studnice propasti.

  9:2 Kterto otevel studnici propasti. I vyel dm z studnice jako dm z peci velik, i zatmlo se slunce i povt pro dm studnice.

  9:3 A z toho dmu vyly kobylky na zemi, jimto dna jest moc takov, jakou moc maj trov zemt.

  9:4 Ale eeno jim, aby nekodily trv zemsk, ani emu zelenmu, ani ktermukoli stromov, ne toliko lidem, kte nemaj znamen Boho na elch svch.

  9:5 Dno jest pak jim, ne aby je zabjely, ale trpily za pt msc, a aby trpen jejich bylo jako trpen od tra, kdy by uknul lovka.

  9:6 A v tch dnech hledati budou lid smrti, ale nenaleznou j, a dati budou zemti, ale smrt utee od nich.

  9:7 Zpsob pak tch kobylek podobn byl kom pipravenm k boji, a na hlavch jejich byly jako koruny podobn zlatu, a tvi jejich jako tvi lidsk.

  9:8 A mly vlasy jako vlasy ensk, a zuby jejich byly jako zubov lv.

  9:9 Mly tak pance jako pance elezn, a zvuk kdel jejich jako zvuk voz, kdy mnostv kon b k boji.

  9:10 A mly ocasy podobn trm, a ihadla v ocasch jejich byla, a moc jejich byla koditi lidem za pt msc.

  9:11 A mly nad sebou krle, andla propasti, jemu jmno idovsky Abaddon, a ecky Apollyon.

  9:12 Bda jedna pominula, a aj, pijdou jet dv bdy potom.

  9:13 Tedy est andl zatroubil, i slyel jsem hlas jeden ze ty roh olte zlatho, kter jest ped obliejem Bom,

  9:14 kouc k estmu andlu, kter ml troubu: Rozv ty tyi andly, kte jsou u vzen pi velik ece Eufrates.

  9:15 I rozvzni jsou ti tyi andl, kte byli pipraveni k hodin, a ke dni, a k msci, a k roku, aby zmordovali tet dl lid.

  9:16 A byl poet vojska lidu jzdnho dvstkrt tisc tisc; nebo slyel jsem poet jejich.

  9:17 A t vidl jsem u vidn, kon a ti, kte sedli na nich, mli pance ohniv a hyacintov a z sry. Hlavy pak tch ko byly jako hlavy lvov, a z st jejich vychzel ohe, a dm, a sra.

  9:18 A tmto trojm zmordovna jest tetina lidu, toti ohnm, a dmem, a sirou, kter vychzely z st jejich.

  9:19 Nebo moc jejich jest v stech jejich a v ocasch jejich; ocasov zajist jejich jsou podobni hadm, majce hlavy, jimi kod.

  9:20 Jin pak lid, kte nejsou zmordovni tmi ranami, neinili pokn z skutk rukou svch, aby se neklanly blm, a modlm zlatm, a stbrnm, a mdnm, i kamennm, i devnm, kterto ani hledti nemohou, ani slyeti, ani choditi.

  9:21 Ani inili pokn z vrad svch, ani z trven svch, ani z smilstva svho, ani z krde svch.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .