Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 2 1

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  1:1 Pavel, podle Bo vle apotol Jee Krista, podle zaslben ivota, kter je v Kristu Jei,

  1:2 Timoteovi, [svmu] milovanmu synu: Milost, milosrdenstv a pokoj od Boha Otce a [od] Krista Jee, naeho Pna.

  1:3 Jsem vdn Bohu, ktermu sloum jako [i nai] pedkov s istm svdomm, e na tebe neustle pamatuji ve svch modlitbch ve dne i v noci.

  1:4 Kdy vzpomnm na tv slzy, toum t vidt, abych byl naplnn radost,

  1:5 a pipomnm si tu tvoji nepedstranou vru, kter nejdve byla ve tv babice Loid a ve tv matce Eunice, a jsem si jist, e [je] i v tob.

  1:6 Proto ti pipomnm, abys rozncoval ten Bo dar, kter je v tob dky vkldn mch rukou.

  1:7 Bh nm pece nedal ducha bzlivosti, ale [ducha] moci, lsky a jasn mysli.

  1:8 Proto se nesty za svdectv naeho Pna, ani za m, jeho vzn, ale snej spolu [se mnou] trapy pro evangelium podle Bo moci.

  1:9 [Vdy] on ns spasil a povolal svatm povolnm; ne podle naich skutk, ale podle vlastnho pedsevzet a [podle] milosti, kter nm byla dna v Kristu Jei ped vnmi asy

  1:10 a kter se nyn ukzala skrze pchod naeho Spasitele Krista Jee, kter zniil smrt a skrze evangelium vyvedl na svtlo ivot a nesmrtelnost,

  1:11 k emu jsem byl j postaven za kazatele, apotola a uitele pohan.

  1:12 Proto tak snm tyto vci, ale nestydm se [za to], nebo vm, komu jsem uvil. A jsem si jist, e [on] je schopen zachovat to, co jsem mu svil, [a] do onoho dne.

  1:13 Za pklad zdravch slov mj ta, kter jsi slyel ode m ve ve a lsce, kter je v Kristu Jei.

  1:14 Ten ndhern poklad, jen [ti] byl sven, zachovvej skrze Ducha Svatho, kter v ns pebv.

  1:15 V o tom, e se ode m odvrtili vichni, kdo jsou v Asii, mezi nimi [i] Fygelus a Hermogenes.

  1:16 K Pn proke milosrdenstv Oneziforovu domu, nebo m asto osvoval a nestydl se za m etzy.

  1:17 Naopak - kdy piel do ma, velmi usilovn m hledal, a [m] nael.

  1:18 K mu Pn d v onen den najt milosrdenstv u Pna. A jak hodn mi pomhal v Efezu, v sm velmi dobe.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .