Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 2 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Proto se [i] ty, mj synu, posiluj v milosti, kter je v Kristu Jei.

  2:2 A co jsi ode m slyel ped mnoha svdky, to svuj vrnm lidem, kte budou schopn uit zase dal.

  2:3 Snej tedy trapy jako dobr vojk Jee Krista.

  2:4 Nikdo, kdo bojuje, se nezaplt do zleitost bnho ivota, aby se lbil svmu vojevdci.

  2:5 Tak kdy nkdo zvod, nezsk vnec, pokud nezvodil podle pravidel.

  2:6 Rolnk, kter se namh, mus okusit rodu jako prvn.

  2:7 Mysli na to, co km, a k ti Pn d ve vem porozumn.

  2:8 Pamatuj, e Je Kristus z Davidova semene byl podle mho evangelia vzken z mrtvch.

  2:9 Pro n snm trapy, dokonce pouta jako zloinec; ale Bo slovo nen v poutech.

  2:10 A proto vechno snm, kvli vyvolenm, aby i oni doli spasen, kter je v Kristu Jei, s vnou slvou.

  2:11 Toto slovo [je] spolehliv: Jestlie jsme s [nm] zemeli, budeme s [nm] tak t.

  2:12 Jestlie vytrvme, budeme s [nm] tak kralovat. Zapeme-li [ho], zape i [on] ns.

  2:13 Jsme-li nevrn, on zstv vrn, nebo neme zapt sm sebe.

  2:14 Tyto vci pipomnej a zapsahej [bratry] ped Pnovou tv, aby se nehdali o slova, [co nen] k dnmu uitku, [ale] ke zkze poslucha.

  2:15 Usiluj, aby ses mohl pedstavit jako osvden ped Bohem, dlnk, kter se nem za co stydt a kter sprvn vykld slovo pravdy.

  2:16 Svtskm przdnm eem se pak vyhbej, nebo [ti, kdo je mluv,] budou postupovat k [jet] vt bezbonosti

  2:17 a jejich e se bude it jako rakovina. Mezi nimi je [i] Hymeneus a Filtus,

  2:18 kte zbloudili od pravdy, kdy kaj, e ji nastalo vzken, a pevracej vru nkterch [lid].

  2:19 Avak Bo pevn zklad zstv stt a m [na sob] tento npis: "Pn zn ty, kdo jsou jeho" a "A odstoup od nepravosti kad, kdo vyslovuje Kristovo jmno."

  2:20 Ve velikm dom toti nejsou jen zlat a stbrn ndoby, ale tak devn a hlinn; a nkter [jsou] jist ke cti, ale nkter k hanb.

  2:21 Kdo by se tedy od tchto vc oistil, bude ndobou ke cti, posvcenou a velmi uitenou pro Pna, pipravenou pro kad dobr dlo.

  2:22 Utkej tedy od mladickch dost a nsleduj spravedlnost, vru, lsku a pokoj [spolu] s tmi, kdo vzvaj Pna z istho srdce.

  2:23 Poetil a nerozumn otzky pak odmtej, nebo v, e plod hdky.

  2:24 A Pnv sluebnk se nem hdat, ale [m] bt ke vem laskav, schopn vyuovat, snenliv,

  2:25 s krotkost napravujc ty, kdo se stavj na odpor. Snad jim Bh d pokn, aby poznali pravdu

  2:26 a probrali se z blovy pasti, nebo jm byli chyceni, aby [inili] jeho vli.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .