Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 19

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  19:1 Potom jsem uslyel mocn hlas velikho zstupu v nebi, kter kal: "Halelujah! Spasen a slva, est i moc Pnu, naemu Bohu,

  19:2 nebo [jsou] pravdiv a spravedliv jeho soudy! Nebo odsoudil tu velikou nevstku, kter zkazila zem svm smilstvem a pomstil krev svch sluebnk na jejch rukou."

  19:3 A ekli podruh: "Halelujah! A jej dm vystupuje na vky vk."

  19:4 A tyiadvacet starc a ty tyi bytosti padli a klanli se Bohu sedcmu na trnu a kali: "Amen! Halelujah!"

  19:5 A z trnu vyel hlas, kter kal: "Chvalte naeho Boha, vichni jeho sluebnci a kdo se ho bojte, mal i velc!"

  19:6 A uslyel jsem hlas jakoby velikho zstupu, jako zvuk mnohch vod a jako zvuk silnch hrom, kter kal: "Halejujah! Pn, [n] Vemohouc Bh, se ujal kralovn!

  19:7 Radujme se, jsejme a vzdejme mu slvu, nebo nadela svatba Bernkova a jeho manelka se pipravila."

  19:8 A bylo j dno, aby si oblkla ziv ist kment a ten kment jsou spravedliv iny svatch.

  19:9 A ekl mi: "Pi: Blaze tm, kte jsou pozvni k Bernkov svatebn veei." A ekl mi: "Toto jsou prav Bo slova."

  19:10 Padl jsem tedy k jeho nohm, abych se mu klanl. Ale ekl mi: "Hle, abys [to] nedlal! Jsem spolusluebnk tvj i tvch bratr, kte maj Jeovo svdectv. Klanj se Bohu!" (A to Jeovo svdectv je duch proroctv.)

  19:11 A uvidl jsem oteven nebe, a hle, bl k. A ten, kter na nm sedl, se jmenoval Vrn a Prav a [ten] spravedliv soud i bojuje.

  19:12 Jeho oi [byly] jako plamen ohn a na jeho hlav [bylo] mnostv korun; a ml napsan jmno, kter nezn nikdo krom nj.

  19:13 Byl obleen rouchem nasklm krv a jeho jmno je Slovo Bo.

  19:14 A za nm jela nebesk vojska na blch konch, obleen blm a istm kmentem.

  19:15 Z jeho st vychzel ostr me, aby jm bil nrody. On je bude pst eleznm prutem; on bude tak lapat vinn lis hnvu a rozhorlen Vemohoucho Boha.

  19:16 A na svm rouchu a na boku m napsan jmno: "Krl krl a Pn pn."

  19:17 Potom jsem uvidl jednoho andla, jak stoj ve slunci; a vykikl mocnm hlasem na vechny ptky ltajc prostedkem nebe: "Pojte, shromdte se k hostin velikho Boha,

  19:18 abyste jedli tla krl, tla vojevdc, tla silnch, tla kon i tch, kdo na nich sed, a tla vech [lid], svobodnch i otrok, malch i velkch!"

  19:19 A uvidl jsem elmu a krle zem i jejich vojska, jak se sjeli, aby svedli boj s Tm, kter sedl na tom koni, a s jeho vojskem.

  19:20 A ta elma byla zajata a s n ten falen prorok, kter ped n dlal divy, jimi svedl ty, kdo pijali znamen elmy a kdo se klanli jejmu obrazu. Ti dva byli zaiva uvreni do ohnivho jezera, hocho srou,

  19:21 a ostatn byli zabiti meem vychzejcm z st Toho, kter sedl na koni. A vichni ptci se nasytili jejich tly.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .