Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 18

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  18:1 Potom jsem spatil jinho andla, jak sestupuje z nebe: ml velikou moc a zem byla ozena jeho slvou.

  18:2 Ten vykikl mocnm hlasem: "Padla, padla ta velik [e] Babyln a stala se pbytkem dmon, vyhnanstvm kadho neistho ducha a vzenm kadho neistho a ohavnho ptka!

  18:3 Nebo z vna jejho vnivho smilstva pily vechny nrody a krlov zem s n smilnili a kupci zem zbohatli ze sly jejho hen."

  18:4 Tehdy jsem uslyel jin hlas z nebe, kter kal: "Vyjdte z n, mj lide, abyste se neastnili jejch hch a abyste nedostali z jejch ran!

  18:5 Nebo jej hchy doshly a k nebi a Bh se rozpomnl na jej nepravosti.

  18:6 Odplate j tak, jak ona odplcela vm, a dejte j dvojnsob podle jejch skutk; do kalichu, kter namchala, j namchejte dvojnsob.

  18:7 Nakolik se chlubila a hila, tolik j dejte muk a nku. Nebo ve svm srdci k: 'Sedm [jako] krlovna! Nejsem vdova a nek nespatm.'"

  18:8 Proto jej rny pijdou v jednom dni: smrt, nek a hlad; a bude splena ohnm. Nebo Pn Bh, kter ji soud, [je] siln.

  18:9 Krlov zem, kte s n smilnili a hili, ji budou oplakvat a budou nad n kvlet, a uvid dm jejho plen.

  18:10 Pro hrzu jejch muk zstanou stt zdlky a budou kat: "Bda, bda, ty velik msto Babylne, ty mocn msto, e tv odsouzen pilo v jedn hodin!"

  18:11 I kupci zem nad n budou plakat a truchlit, nebo u nikdo nekoup jejich zbo:

  18:12 nklady zlata, stbra, drahho kamen a perel; kmentu, purpuru, hedvb a arlatu; veker vonn dv, vechno zbo [ze] slonoviny a vechno zbo z nejvzcnjho deva, mdi, eleza i mramoru;

  18:13 skoici, voavky, mast i kadidlo; vno, olej, mouku i penici; dobytek, ovce, kon i vozy; a tla i due lid.

  18:14 "Sklize dostiv tv dui od tebe odela, i vechno tun a zc od tebe odelo a u je nikdy nenajde!"

  18:15 Obchodnci s tmito vcmi, kte z n zbohatli, se pro hrzu z jejch muk zastav zdaleka a budou plakat, truchlit

  18:16 a nakat: "Bda, bda, velik msto, kter jsi bylo obleeno kmentem, purpurem a arlatem a pokryto zlatem, drahm kamenm a perlami, nebo v jedin hodin bylo zpustoeno tak velik bohatstv!"

  18:17 Kad kormidelnk i veker mnostv tch, [kdo se plav] na lodch, nmonci a vichni, kdo pracuj na moi, zstali stt zdaleka.

  18:18 A kdy vidli dm jejho plen, zaali kiet: "Kter [bylo] podobn tomuto velikmu mstu?"

  18:19 Sypali si prach na hlavu a s plem a kvlenm kieli: "Bda, bda [pro] to velik msto, v nm vichni, kdo mli lod na moi, zbohatli z jeho nkladnosti; nebo bylo zpustoeno v jedin hodin!"

  18:20 Vesel se nad nm, nebe i svat apotolov a proroci; nebo Bh nad nm vynesl v soud.

  18:21 Tehdy jeden siln andl zvedl balvan velik jako mlnsk kmen a hodil [ho] do moe se slovy: "Tak prudce bude svren Babyln, to velik msto, a u nikdy nebude nalezen.

  18:22 Hlas hr na harfu, zpvk, pitc a truba u v tob nikdo neusly a dn emeslnk kterhokoli emesla se v tob u nenajde a zvuk mlnskho kamene se v tob u nikdy neozve.

  18:23 Svtlo lampy se v tob u nikdy nerozsvt a hlas enicha a nevsty u v tob nikdo neusly, nebo tv kupci byli velmoi zem a tvm arodjnictvm byly svedeny k bludu vechny nrody."

  18:24 V nm pak byla nalezena krev prorok a svatch i vech, kdo byli zavradni na zemi.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .