Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 9

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  9:1 Kdy zatroubil pt andl, uvidl jsem hvzdu spadlou z nebe na zem. Byl j dn kl od bezedn propasti,

  9:2 a kdy tu bezednou propast otevela, vystoupil z propasti dm jako dm [z] velik pece a dmem t propasti se zatmlo slunce i ovzdu.

  9:3 Z toho dmu pak vyly na zem kobylky, jim byla dna moc - moc, jakou maj pozemt ti.

  9:4 Bylo jim eeno, aby nekodily trv na zemi ani dn zeleni ani dnmu stromu, jenom lidem, kte nemaj na ele Bo znamen.

  9:5 A bylo jim dno, ne aby je zabjely, ale aby [je] trznily po pt msc. A jejich trznn [bylo] jako trznn od tra, kdy bodne lovka.

  9:6 (V tch dnech budou lid hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou touit umt, ale smrt od nich utee.)

  9:7 Vzhledem byly ty kobylky podobn konm pipravenm k boji. Na jejich hlavch [byly] jakoby koruny podobn zlatu a jejich tve [byly] jako tve lid.

  9:8 Mly vlasy jako vlasy en a jejich zuby byly jako lv.

  9:9 Tak mly pance jako pance ze eleza a zvuk jejich kdel [byl] jako zvuk voz, kdy mnostv kon b do boje.

  9:10 Ocasy mly jako ti a v tch ocasech byly ostny. A v jejich moci [bylo] ubliovat lidem po pt msc.

  9:11 A mly nad sebou krle, andla propasti, kter se hebrejsky jmenuje Abaddon a v etin m jmno Apollyon.

  9:12 Prvn "bda" pominulo; hle, potom pichz jet dvoje [dal] "bda":

  9:13 Kdy zatroubil est andl, uslyel jsem jaksi hlas ze ty roh zlatho olte, kter [je] ped Bo tv,

  9:14 jak ekl estmu andlu, kter ml polnici: "Rozva ty tyi andly, kte jsou svzni u velik eky Eufrat!"

  9:15 A [tak] byli rozvzni ti tyi andl, pipraven na hodinu, den, msc a rok, aby pobili tetinu lid.

  9:16 Poet jezdc [jejich] vojska [byl] dv st milin - zaslechl jsem toti jejich poet.

  9:17 A tak jsem ve vidn spatil kon a ty, kte na nich sedli. Mli ohniv [rud], hyacintov [modr] a srov [lut] pance. Hlavy tch kon [byly] jako hlavy lv a z jejich tlam vychzel ohe, dm a sra.

  9:18 Tmito temi [ranami], ohnm, dmem a srou, kter vychzely z jejich tlam, byla pobita tetina lid.

  9:19 Nebo jejich moc je v jejich tlamch a ocasech. Jejich ocasy [jsou] toti podobn hadm s hlavami, jimi kod.

  9:20 Ostatn lid, kte nebyli zabiti tmito ranami, vak neinili pokn ze skutk svch rukou, aby se pestali klant dmonm a modlm [ze] zlata, stbra, mdi, [z] kamene i [ze] deva, kter nemohou vidt ani slyet ani chodit.

  9:21 Neinili tak pokn ze svch vrad ani ze svho arodjnictv, ze svho smilstva, ani ze svch krde.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .