Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CHRONICLES 21

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  21:1 Satana s`a sculat kmpotriva lui Israel, wi a aykyat pe David sq facq numqrqtoarea lui Israel.

  21:2 Wi David a zis lui Ioab wi cqpeteniilor poporului: ,,Duceyi-vq, de faceyi numqrqtoarea lui Israel, dela Beer-Weba, pknq la Dan, wi spuneyi-mi ca sq wtiu la ckt se ridicq numqrul poporului.``

  21:3 Ioab a rqspuns: ,,Domnul sq facq pe poporul Lui kncq de o sutq de ori pe atkta! Kmpqrate, domnul meu, nu sknt ei toyi slujitori ai domnului meu? Dar pentruce cere domnul meu lucrul acesta? Pentruce sq faci pe Israel sq pqcqtuiascq astfel?``

  21:4 Kmpqratul a stqruit kn porunca pe care o dqdea lui Ioab. Wi Ioab a plecat, wi a strqbqtut tot Israelul; apoi s`a kntors la Ierusalim.

  21:5 Ioab a dat lui David cartea numqrqtorii poporului: kn tot Israelul erau o mie de mii wi o sutq de mii de bqrbayi kn stare sq scoatq sabia, iar kn Iuda erau patrusute waptezeci de mii de bqrbayi kn stare sq scoatq sabia.

  21:6 Kntre ei n`a numqrat wi pe Levi wi Beniamin, cqci porunca kmpqratului i se pqrea o urkciune.

  21:7 Porunca aceasta n`a plqcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel.

  21:8 Wi David a zis lui Dumnezeu: ,,Am sqvkrwit un mare pqcat fqcknd lucrul acesta! Acum, iartq fqrqdelegea robului Tqu, cqci am lucrat kn totul ca un nebun!``

  21:9 Domnul a vorbit astfel lui Gad, vqzqtorul lui David:

  21:10 ,,Du-te wi spune lui David: ,Awa vorbewte Domnul: ,Kyi pun knainte trei urgii; alege una din ele, wi te voi lovi cu ea.``

  21:11 Gad s`a dus la David, wi i -a zis: ,,Awa vorbewte Domnul: ,Primewte:

  21:12 sau trei ani de foamete, sau trei luni kn timpul cqrora sq fii nimicit de protivnicii tqi wi atins de sabia vrqjmawilor tqi, sau trei zile kn timpul cqrora sabia Domnului wi ciuma sq fie kn yarq wi kngerul Domnului sq ducq nimicirea kn tot yinutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie sq rqspund Celui ce mq trimete.``

  21:13 David a rqspuns lui Gad: ,,Sknt kntr`o mare strkmtorare! Sq cad kn mknile Domnului, cqci kndurqrile Lui sknt nemqrginite; dar sq nu cad kn mknile oamenilor!``

  21:14 Domnul a trimes ciuma kn Israel, wi au cqzut waptezeci de mii de oameni din Israel.

  21:15 Dumnezeu a trimes un knger la Ierusalim, ca sq -l nimiceascq; wi, pe cknd kl nimicea, Domnul S`a uitat, wi I -a pqrut rqu de rqul acesta; wi a zis kngerului care nimicea: ,,Destul! Acum, trage-yi mkna knapoi!`` Kngerul Domnului stqtea lkngq aria lui Ornan, Iebusitul.

  21:16 David a ridicat ochii, wi a vqzut pe kngerul Domnului stknd kntre pqmknt wi cer, wi yinknd kn mknq sabia scoasq wi kntoarsq kmpotriva Ierusalimului. Atunci David wi bqtrknii, knveliyi cu saci, au cqzut cu faya la pqmknt.

  21:17 Wi David a zis lui Dumnezeu: ,,Oare n`am poruncit eu numqrqtoarea poporului? Eu am pqcqtuit wi am fqcut rqul acesta; dar oile acestea, ce au fqcut oare? Doamne, Dumnezeul meu, mkna Ta sq fie dar peste mine wi peste casa tatqlui meu wi sq nu peardq pe poporul Tqu!``

  21:18 Kngerul Domnului a spus lui Gad sq vorbeascq lui David, sq se suie sq ridice un altar Domnului kn aria lui Ornan, Iebusitul.

  21:19 David s`a suit, dupq cuvkntul pe care -l spusese Gad kn Numele Domnului.

  21:20 Ornan s`a kntors wi a vqzut kngerul, wi cei patru fii ai lui s`au ascuns kmpreunq cu el: treiera grkul atunci.

  21:21 Cknd a ajuns David la Ornan, Ornan s`a uitat, wi a zqrit pe David; apoi a iewit din arie, wi s`a knchinat knaintea lui David, cu faya la pqmknt.

  21:22 David a zis lui Ornan: ,,Dq-mi locul ariei sq zidesc kn el un altar Domnului; dq-mi -l pe preyul lui kn argint, ca sq se depqrteze urgia deasupra poporului.``

  21:23 Ornan a rqspuns lui David: ,,Ia -l, wi sq facq domnul meu kmpqratul ce va crede; iatq eu dau boii pentru arderea de tot, carqle kn loc de lemne, wi grkul pentru darul de mkncare, toate le dau.``

  21:24 Dar kmpqratul David a zis lui Ornan: ,,Nu! Vreau sq -l cumpqr pe preyul lui kn argint, cqci nu voi da Domnului ce este al tqu, wi nu voi aduce o ardere de tot care sq nu mq coste nimic.``

  21:25 Wi David a dat lui Ornan wase sute de sicli de aur pentru locul ariei.

  21:26 David a zidit acolo un altar Domnului, wi a adus arderi de tot wi jertfe de mulyqmire. A chemat pe Domnul, wi Domnul i -a rqspuns prin foc, care s`a pogorkt din cer pe altarul arderii de tot.

  21:27 Atunci Domnul a vorbit kngerului, care wi -a vkrkt iarqw sabia kn teacq.

  21:28 Pe vremea aceasta, David, vqzknd cq Domnul kl ascultase kn aria lui Ornan, Iebusitul, aducea jertfe acolo.

  21:29 Dar locawul Domnului, fqcut de Moise kn pustie, wi altarul arderilor de tot, erau atunci pe knqlyimea Gabaonului.

  21:30 David nu putea sq meargq knaintea acestui altar sq caute pe Dumnezeu, pentru cq kl knspqimkntase sabia kngerului Domnului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск