Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1KINGS 6

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  6:1 Kn al patru sute optzecilea an dupq iewirea copiilor lui Israel din yara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului, kn al patrulea an al domniei lui peste Israel, kn luna Ziv, care este luna a doua.

  6:2 Casa pe care a zidit -o kmpqratul Solomon Domnului, era lungq de wase zeci de coyi, latq de douqzeci, wi knaltq de treizeci.

  6:3 Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de douqzeci de coyi, kn lqyimea casei, wi zece coyi lqrgime kn faya casei.

  6:4 Kmpqratul a fqcut casei ferestre largi knlquntru wi strkmte afarq.

  6:5 A zidit lipite de zidul casei mai multe rknduri de odqi, unul peste altul, de jur kmprejur, cari knconjurau zidurile casei, Templul wi sfkntul locaw; wi a fqcut astfel odqi lqturalnice de jur kmprejur.

  6:6 Catul de jos era lat de cinci coyi, cel dela mijloc de wase coyi, iar al treilea de wapte coyi; cqci pe partea deafarq a casei a fqcut arcade strkmte kmprejur ca grinzile sq nu fie prinse kn zidurile casei.

  6:7 Cknd s`a zidit casa, s`au kntrebuinyat pietre cioplite gata knainte de a fi aduse acolo, awa cq nici ciocan, nici secure, nici o unealtq de fer nu s`au auzit kn casq kn timpul zidirii.

  6:8 Intrarea odqilor din catul de jos era kn partea dreaptq a casei; kn catul dela mijloc te suiai pe o scarq cotitq, wi tot awa dela catul de mijloc la al treilea.

  6:9 Dupqce a isprqvit de zidit casa, Solomon a acoperit -o cu scknduri wi cu grinzi de cedru.

  6:10 A fqcut de cinci coyi de knalte fiecare din caturile dimprejurul kntregei case, wi le -a legat de casq prin lemne de cedru.

  6:11 Domnul a vorbit lui Solomon, wi i -a zis:

  6:12 ,,Tu zidewti casa aceasta! Dacq vei umbla dupq legile Mele, dacq vei kmplini orknduirile Mele, dacq vei pqzi wi vei urma toate poruncile Mele, voi kmplini fayq de tine fqgqduinya pe care am fqcut -o tatqlui tqu David,

  6:13 voi locui kn mijlocul copiilor lui Israel, wi nu voi pqrqsi pe poporul Meu Israel.``

  6:14 Dupq ce a isprqvit de zidit casa,

  6:15 Solomon i -a kmbrqcat zidurile pe din lquntru cu scknduri de cedru, dela pardosealq pknq la tavan; a kmbrqcat astfel kn lemn partea dinlquntru, wi a acoperit pardoseala casei cu scknduri de chiparos.

  6:16 A kmbrqcat cu scknduri de cedru cei douqzeci de coyi ai fundului casei, dela pardosealq pknq kn crewtetul zidurilor, wi a pqstrat locul acesta ca sq facq din el Sfknta Sfintelor, Locul prea sfknt.

  6:17 Cei patruzeci de coyi de dinainte alcqtuiau Casa, adicq Templul.

  6:18 Lemnul de cedru din lquntru avea sqpqturi de colocinyi, wi flori deschise; totul era de cedru, nu se vedea nicio piatrq.

  6:19 Solomon a pregqtit Locul prea sfknt knlquntru kn mijlocul casei, ca sq aweze acolo chivotul legqmkntului Domnului.

  6:20 Locul prea sfknt avea douqzeci de coyi lungime, douqzeci de coyi lqyime, wi douqzeci de coyi knqlyime. Solomon l -a cqptuwit cu aur curat. A fqcut knaintea Locului prea sfknt un altar de lemn de cedru, wi l -a acoperit cu aur.

  6:21 Partea dinlquntru a casei a cqptuwit -o cu aur, wi a prins perdeaua dinlquntru kn lqnyiwoare de aur knaintea Locului prea sfknt, pe care l -a acoperit cu aur.

  6:22 A cqptuwit toatq casa cu aur, casa kntreagq, wi a acoperit cu aur tot altarul care era knaintea Locului prea sfknt.

  6:23 Kn Locul prea sfknt a fqcut doi heruvimi de lemn de mqslin sqlbatic, knalyi de zece coyi.

  6:24 Fiecare din cele douq aripi ale unuia din heruvimi avea cinci coyi, ceeace fqcea zece coyi dela capqtul uneia din aripile lui pknq la capqtul celeilalte.

  6:25 Al doilea heruvim avea tot zece coyi. Mqsura wi chipul erau aceleawi pentru amkndoi heruvimii.

  6:26 Knqlyimea fiecqruia din cei doi heruvimi era de zece coyi.

  6:27 Solomon a awezat heruvimii kn mijlocul casei, kn partea dinlquntru. Aripile lor erau kntinse; aripa celui dintki atingea un zid, wi aripa celui de al doilea atingea celalt zid; iar celelalte aripi ale lor se kntklneau la capete kn mijlocul casei.

  6:28 Solomon a acoperit wi heruvimii cu aur.

  6:29 Pe toate zidurile casei de jur kmprejur, kn partea din fund wi kn fayq, a pus sq sape chipuri de heruvimi, de finici wi de flori deschise.

  6:30 A acoperit pardoseala casei cu aur, kn partea din fund wi kn fayq.

  6:31 La intrarea Locului prea sfknt a fqcut douq uwi din lemn de mqslin sqlbatic; pragul de sus wi uwiorii uwilor erau kn cinci muchi.

  6:32 Cele douq uwi erau fqcute din lemn de mqslin sqlbatic. A pus sq sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici, wi de flori deschise, wi le -a acoperit cu aur, a kntins aurul wi peste heruvimi wi peste finici.

  6:33 A fqcut deasemenea pentru poarta Templului, niwte uwiori de lemn de mqslin sqlbatic, kn patru muchi,

  6:34 wi cu douq uwi de lemn de chiparos; fiecare uwq era fqcutq din douq scknduri despqryite.

  6:35 A pus sq sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici wi de flori deschise, wi le -a acoperit cu aur, pe care l -a kntins pe sqpqtura de chipuri.

  6:36 A zidit wi curtea dinlquntru din trei rknduri de pietre cioplite wi dintr`un rknd de grinzi de cedru.

  6:37 Kn anul al patrulea, kn luna Ziv, s`au pus temeliile casei Domnului;

  6:38 wi kn anul al unsprezecelea, kn luna Bul, care este a opta lunq, casa a fost isprqvitq kn toate pqryile ei wi awa cum trebuia sq fie. Kn timp de wapte ani a zidit -o Solomon.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск