Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1KINGS 7

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  7:1 Solomon wi -a mai zidit wi casa lui, wi a yinut treisprezece ani pknq cknd a isprqvit -o de tot.

  7:2 A zidit mai kntki casa din pqdurea Libanului, lungq de o sutq de coyi, latq de cincizeci de coyi, wi knaltq de treizeci de coyi. Se sprijinea pe patru rknduri de stklpi de cedru, wi pe stklpi erau grinzi de cedru.

  7:3 A acoperit cu cedru odqile cari erau sprijinite de stklpi wi cari erau kn numqr de patruzeci wi cinci, ckte cincisprezece de fiecare cat.

  7:4 Erau trei caturi, wi fiecare din ele avea ferestrele fayq kn fayq.

  7:5 Toatq uwile wi toyi uwiorii erau din bkrne kn patru muchi, wi la fiecare din cele trei caturi, uwile erau fayq kn fayq.

  7:6 A fqcut un pridvor de stklpi, lung de cincizeci de coyi wi lat de treizeci de coyi, wi un alt pridvor knainte cu stklpi wi trepte kn fayq.

  7:7 A fqcut pridvorul scaunului de domnie, unde judeca, pridvorul judecqyii; wi l -a acoperit cu cedru, dela pardosealq pknq kn tavan.

  7:8 Casa lui de locuit a fost ziditq kn acelaw fel, kntr`o altq curte, kn dosul pridvorului. Wi a fqcut o casq la fel cu pridvorul acesta pentru fata lui Faraon, pe care o luase de nevastq.

  7:9 Pentru toate aceste clqdiri a kntrebuinyat pietre minunate, cioplite dupq mqsurq, ferestruite cu ferqstrqul, knlquntru wi kn afarq; wi aceasta din temelii pknq la strawinq, wi afarq pknq la curtea cea mare.

  7:10 Temeliile erau de pietre foarte de prey, wi mari, pietre de zece coyi wi pietre de opt coyi.

  7:11 Deasupra erau iarqw pietre foarte de prey, tqiate dupq mqsurq, wi lemn de cedru.

  7:12 Curtea cea mare avea de jur kmprejurul ei trei wiruri de pietre cioplite wi un wir de bkrne de cedru, ca wi curtea dinlquntru a casei Domnului, wi ca wi pridvorul casei.

  7:13 Kmpqratul Solomon a trimes wi a adus din Tir pe Hiram,

  7:14 fiul unei vqduve din seminyia lui Neftali, wi al unui tatq din Tir, care lucra kn aramq. Hiram era plin de knyelepciune, de pricepere wi de wtiinyq kn sqvkrwirea oricqrei lucrqri de aramq. El a venit la kmpqratul Solomon, wi i -a fqcut toate lucrqrile.

  7:15 A turnat cei doi stklpi de aramq. Cel dintki avea optsprezece coyi kn knqlyime, wi un fir de doisprezece coyi mqsura grosimea celui de al doilea.

  7:16 A turnat douq coperiwuri de aramq, ca sq le punq pe vkrfurile stklpilor; cel dintki era knalt de cinci coyi, wi al doilea era knalt de cinci coyi.

  7:17 A mai fqcut niwte kmpletituri kn chip de reyea, niwte ciucuri fqcuyi cu lqnyiwoare, pentru coperiwurile de pe vkrful stklpilor, wapte pentru coperiwul dintki, wi wapte pentru coperiwul al doilea.

  7:18 A fqcut ckte douq wiruri de rodii kmprejurul uneia din reyele, ca sq acopere coperiwul de pe vkrful unuia din stklpi; tot awa a fqcut wi pentru al doilea.

  7:19 Coperiwurile depe vkrful stklpilor, kn pridvor, erau lucrate awa de parcq erau niwte crini wi aveau patru coyi.

  7:20 Coperiwurile depe cei doi stklpi erau knconjurate de douq sute de rodii, sus, lkngq umflqtura care era peste reyea; de asemenea erau douq sute de rodii knwirate kn jurul celui de al doilea coperiw.

  7:21 A awezat stklpii kn pridvorul Templului; a awezat stklpul din dreapta, wi l -a numit Iachin; apoi a awezat stklpul din stknga, wi l -a numit Boaz.

  7:22 Kn vkrful stklpilor era o lucrqturq kn chip de crini. Astfel s`a isprqvit lucrarea stklpilor.

  7:23 A fqcut marea turnatq din aramq. Avea zece coyi dela o margine pknq la cealaltq, era rotundq de tot, knaltq de cinci coyi, wi de jur kmprejur se putea mqsura cu un fir de treizeci de coyi.

  7:24 Subt buza ei erau sqpayi niwte colocinyi, ckte zece la fiecare cot, de jur kmprejurul mqrii; colocinyii, awezayi pe douq rknduri, erau turnayi kmpreunq cu ea dintr`o singurq bucatq.

  7:25 Era awezatq pe doisprezece boi, din cari trei kntorwi spre miazq noapte, trei kntorwi spre apus; trei kntorwi spre miazq zi, wi trei kntorwi spre rqsqrit; marea era deasupra lor, wi toatq partea dinapoi a trupurilor lor era knlquntru.

  7:26 Grosimea ei era de un lat de mknq; wi marginea ei era ca marginea unui potir, fqcutq ca floarea crinului. Avea o kncqpere de douq mii de vedre.

  7:27 A mai fqcut zece temelii de aramq. Fiecare temelie era lungq de patru coyi, latq de patru coyi, wi knaltq de trei coyi.

  7:28 Iatq cum erau temeliile acestea. Erau fqcute din tqblii, legate la colyuri cu kncheieturi.

  7:29 Pe tqbliile dintre kncheieturi erau niwte lei, boi wi heruvimi; wi pe kncheieturi, deasupra wi dedesuptul leilor wi boilor, erau niwte kmpletituri cari atkrnau kn chip de ciucuri.

  7:30 Fiecare temelie avea patru roate de aramq cu osii de aramq; wi la cele patru colyuri erau niwte poliye turnate, subt lighean, wi lkngq ciucuri.

  7:31 Gura temeliei dinlquntrul coperiwului pknq sus era de un cot; gura aceasta era rotundq, ca pentru lucrqrile de felul acesta, wi era latq de un cot wi jumqtate; avea wi sqpqturi. Tqbliile erau kn patru muchi, nu rotunde.

  7:32 Cele patru royi erau subt tqblii, wi osiile royilor erau prinse de temelie; fiecare era knaltq de un cot wi jumqtate.

  7:33 Roatele erau fqcute ca ale unui car. Osiile, obezile, spiyele wi butucii lor erau toate turnate.

  7:34 La cele patru colyuri ale fiecqrei temelii erau niwte poliye dintr`o bucatq cu temelia.

  7:35 Partea de sus a temeliei se sfkrwea cu un cerc knalt de o jumqtate de cot, wi kwi avea proptelele cu tqbliile ei fqcute dintr`o bucatq cu ea.

  7:36 Pe plqcile proptelelor, wi pe tqblii, a sqpat heruvimi, lei wi finici, dupq locurile goale, wi ciucuri de jur kmprejur.

  7:37 Awa a fqcut cele zece temelii; turnqtura, mqsura wi chipul erau la fel pentru toate.

  7:38 A mai fqcut zece lighene de aramq. Fiecare lighean avea o kncqpere de patruzeci de bayi, fiecare lighean avea patru coyi, fiecare lighean era pe ckte una din cele zece temelii.

  7:39 A pus cinci temelii pe partea dreaptq a casei, wi cinci temelii pe partea stkngq a casei; iar marea de aramq a pus -o kn partea dreaptq a casei la miazqzi rqsqrit.

  7:40 Hiram a fqcut cenuwarele, lopeyile wi lighenele.

  7:41 doi stklpi cu cele douq coperiwuri wi cu cununile lor de pe vkrful stklpilor; cele douq reyele ca sq acopere cele douq cununi ale coperiwurilor de pe vkrful stklpilor;

  7:42 cele patru sute de rodii pentru cele douq reyele, ckte douq rknduri de rodii de fiecare reyea, ca sq acopere cele douq cununi ale coperiwurilor de pe vkrful stklpilor;

  7:43 cele zece temelii, wi cele zece lighene de pe temelii;

  7:44 marea, wi cei doisprezece boi de subt mare;

  7:45 cenuwarele, lopeyile wi lighenele. Toate aceste unelte, pe cari le -a dat kmpqratul Solomon lui Hiram sq le facq pentru Casa Domnului, erau de aramq lustruitq.

  7:46 Kmpqratul a pus sq le toarne kn ckmpia Iordanului, kntr`un pqmknt humos, kntre Sucot wi Yartan.

  7:47 Solomon a lqsat toate aceste unelte neckntqrite, cqci erau foarte multe, wi greutatea aramei nu se putea socoti.

  7:48 Solomon a mai fqcut toate celelalte unelte pentru Casa Domnului: altarul de aur; masa de aur, unde se puneau pknile pentru punerea knaintea Domnului;

  7:49 sfewnicele de aur curat, cinci la dreapta wi cinci la stknga, knaintea Locului prea sfknt, cu florile, candelele wi mucqrile de aur;

  7:50 lighenele, cuyitele, potirele, cewtile wi cqyuile de aur curat; wi ykyknile de aur curat pentru uwa dinlquntrul casei la intrarea kn Locul prea sfknt, wi pentru uwa casei dela intrarea Templului.

  7:51 Astfel s`a isprqvit toatq lucrarea, pe care a fqcut -o kmpqratul Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul wi uneltele, pe cari le hqrqzise tatql squ David, wi le -a pus kn vistieriile Casei Domnului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск