Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 30

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  30:1 Ezechia a trimes soli kn tot Israelul wi Iuda, wi a scris scrisori wi lui Efraim wi lui Manase, ca sq vinq la Casa Domnului la Ierusalim sq prqznuiascq Pawtele kn cinstea Domnului, Dumnezeul lui Israel.

  30:2 Kmpqratul, cqpeteniile lui, wi toatq adunarea yinuserq sfat la Ierusalim, ca Pawtele sq fie prqznuite kn luna a doua;

  30:3 cqci nu puteau fi prqznuite la vremea lor, pentrucq preoyii nu se sfinyiserq kn numqr destul de mare wi poporul nu se adunase la Ierusalim.

  30:4 Lucrul avknd kncuviinyarea kmpqratului wi a kntregei adunqri,

  30:5 au hotqrkt sq dea de veste kn tot Israelul, dela Beer-Weba pknq la Dan, ca sq vinq la Ierusalim sq prqznuiascq Pawtele kn cinstea Domnului, Dumnezeului lui Israel. Cqci de mult nu mai fuseserq prqznuite dupq cum era scris.

  30:6 Alergqtorii s`au dus cu scrisorile kmpqratului wi cqpeteniilor lui kn tot Israelul wi Iuda. Wi, dupq porunca kmpqratului, au zis: ,,Copii ai lui Israel, kntoarceyi-vq la Domnul, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac wi Israel, ca sq Se kntoarcq wi El la voi, rqmqwiyq scqpatq din mkna kmpqrayilor Asiriei.

  30:7 Nu fiyi ca pqrinyii vowtri wi ca frayii vowtri, cari au pqcqtuit kmpotriva Domnului, Dumnezeului pqrinyilor lor, wi pe cari de aceea i -a dat pradq pustiirii, cum vedeyi.

  30:8 Nu vq knyepeniyi grumazul, ca pqrinyii vowtri; dayi mkna Domnului, veniyi la sfkntul Lui locaw, pe care l -a sfinyit pe vecie, wi slujiyi Domnului, Dumnezeului vostru, pentruca mknia Lui aprinsq sq se abatq dela voi.

  30:9 Dacq vq kntoarceyi la Domnul, frayii vowtri wi fiii vowtri vor gqsi milq la ceice i-au luat robi, wi se vor kntoarce kn yarq. Cqci Domnul, Dumnezeul vostru, este milostiv wi kndurqtor, wi nu-Wi va kntoarce Faya dela voi, dacq vq kntoarceyi la El.``

  30:10 Alergqtorii au mers astfel din cetate kn cetate prin yara lui Efraim wi Manase, pknq la Zabulon. Dar ei rkdeau wi kwi bqteau joc de ei.

  30:11 Knsq ckyiva oameni din Awer, din Manase wi Zabulon, s`au smerit wi au venit la Ierusalim.

  30:12 Kn Iuda, deasemenea, mkna lui Dumnezeu a lucrat wi le -a dat o singurq inimq ca sq -i facq sq kmplineascq porunca kmpqratului wi a cqpeteniilor, dupq cuvkntul Domnului.

  30:13 Un popor kn mare numqr s`a adunat la Ierusalim sq prqznuiascq sqrbqtoarea azimilor kn luna a doua: a fost o adunare foarte mare.

  30:14 S`au sculat, wi au kndepqrtat altarele pe cari se jertfea kn Ierusalim wi pe toate acelea pe cari se aducea tqmkie, wi le-au aruncat kn pkrkul Chedron.

  30:15 Au jertfit apoi Pawtele kn ziua a patrusprezecea a lunii a doua. Preoyii wi Leviyii, plini de ruwine, s`au sfinyit, wi au adus arderi de tot kn Casa Domnului.

  30:16 Ei wedeau kn locul lor obicinuit, dupq Legea lui Moise, omul lui Dumnezeu, wi preoyii stropeau skngele, pe care -l luau din mkna Leviyilor.

  30:17 Fiindcq kn adunare erau mulyi inwi, cari nu se sfinyiserq, Leviyii au junghiat ei jertfele de Pawte pentru toyi cei ce nu erau curayi, ca sq le knchine Domnului.

  30:18 Cqci o mare parte din popor, mulyi din Efraim, Manase, Isahar wi Zabulon nu se curqyiserq, wi au mkncat Pawtele nu dupq cele scrise. Dar Ezechia s`a rugat pentru ei, zicknd: ,,Domnul, care este bun, sq ierte pe toyi

  30:19 cei ce wi-au pus inima sq caute pe Domnul, Dumnezeul pqrinyilor lor, mqcar cq n`au fqcut sfknta curqyire!``

  30:20 Domnul a ascultat pe Ezechia, wi a iertat poporul.

  30:21 Astfel copiii lui Israel, cari se aflau la Ierusalim, au prqznuit sqrbqtoarea azimilor, wapte zile, cu mare bucurie. Wi, kn fiecare zi, Leviyii wi preoyii lqudau pe Domnul cu instrumente cari rqsunau kn cinstea Lui.

  30:22 Ezechia a vorbit inimii tuturor Leviyilor, cari arqtau o mare pricepere pentru slujba Domnului. Wapte zile au mkncat dobitoacele jertfite, aducknd jertfe de mulyqmire, wi lqudknd pe Domnul, Dumnezeul pqrinyilor lor.

  30:23 Toatq adunarea a fost de pqrere sq mai prqznuiascq alte wapte zile. Wi au prqznuit cu bucurie kncq wapte zile.

  30:24 Cqci Ezechia, kmpqratul lui Iuda, dqduse adunqrii o mie de viyei wi wapte mii de oi, iar cqpeteniile i-au dat o mie de viyei wi zece mii de oi, wi mulyi preoyi se sfinyiserq.

  30:25 Wi s`a bucurat toatq adunarea lui Iuda, wi preoyii wi Leviyii, wi tot poporul venit din Israel, wi strqinii veniyi din yara lui Israel sau awezayi kn Iuda.

  30:26 A fost mare veselie la Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, kmpqratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim awa ceva.

  30:27 Preoyii wi Leviyii s`au sculat wi au binecuvkntat poporul. Glasul lor a fost auzit, wi rugqciunea lor a ajuns pknq la ceruri, pknq la locuinya sfkntq a Domnului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск