Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 29

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  29:1 Ezechia a ajuns kmpqrat la vkrsta de douqzeci wi cinci de ani, wi a domnit douqzeci wi nouq de ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Abia, fata lui Zaharia.

  29:2 El a fqcut ce este bine knaintea Domnului, kntocmai cum fqcuse tatql squ David.

  29:3 Kn anul kntki al domniei lui, kn luna kntki, a deschis uwile Casei Domnului, wi le -a dres.

  29:4 A adus pe preoyi wi pe Leviyi, pe cari i -a strkns kn locul deschis dinspre rqsqrit,

  29:5 wi le -a zis: ,,Ascultayi-mq, Leviyilor! Acum sfinyiyi-vq, sfinyiyi Casa Domnului, Dumnezeului pqrinyilor vowtri, wi scoateyi afarq din sfkntul locaw ce este necurat.

  29:6 Cqci pqrinyii nowtri au pqcqtuit, au fqcut ce este rqu knaintea Domnului, Dumnezeului nostru. L-au pqrqsit, wi-au abqtut privirile dela cortul Domnului, wi i-au kntors spatele.

  29:7 Au knchis chiar uwile pridvorului wi au strkns candelele, wi n`au adus Dumnezeului lui Israel nici tqmkie, nici arderi de tot kn sfkntul locaw.

  29:8 De aceea mknia Domnului a fost peste Iuda wi peste Ierusalim, wi i -a fqcut de groazq, de spaimq wi de bqtaie de joc, cum vedeyi cu ochii vowtri.

  29:9 Wi din pricina aceasta au cqzut pqrinyii nowtri uciwi de sabie, wi fiii nowtri, fiicele noastre wi nevestele noastre sknt kn robie.

  29:10 Am de gknd dar sq fac legqmknt cu Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentruca mknia Lui aprinsq sq se abatq de la noi.

  29:11 Acum, fiilor, nu mai stayi nepqsqtori; cqci voi ayi fost alewi de Domnul ca sq stayi kn slujbq knaintea Lui, sq fiyi slujitorii Lui, wi sq -I aduceyi tqmkie.

  29:12 Wi Leviyii s`au sculat: Mahat, fiul lui Amasai, Ioel, fiul lui Azaria, din fiii Chehatiyilor; wi din fiii Merariyilor: Chis, fiul lui Abdi, Azaria, fiul lui Iehaleleel; wi din Gherwoniyi: Ioah, fiul lui Zima, Eden, fiul lui Ioah;

  29:13 wi din fiii lui Eliyafan: Wimri wi Ieiel; wi din fiii lui Asaf: Zaharia wi Matania;

  29:14 wi din fiii lui Heman: Iehiel wi Wimei, wi din fiii lui Iedutun: Wemaia wi Uziel.

  29:15 Au adunat pe frayii lor, wi, dupq ce s`au sfinyit, au venit sq curqyeascq wi Casa Domnului, dupq porunca kmpqratului, wi dupq cuvintele Domnului.

  29:16 Preoyii au intrat knlquntrul Casei Domnului ca s`o curqyeascq; au scos toate necurqyiile pe cari le-au gqsit kn Templul Domnului, wi le-au pus kn curtea Casei Domnului, unde le-au adunat Leviyii ca sq le ducq afarq kn pkrkul Chedron.

  29:17 Au knceput aceste curqyiri kn ziua kntki a lunii kntki; kn a opta zi a lunii, au intrat kn pridvorul Domnului, wi opt zile au curqyit Casa Domnului; kn a wasesprezecea zi a lunii kntki, isprqviserq.

  29:18 S`au dus apoi la kmpqratul Ezechia, wi au zis: ,,Am curqyit toatq Casa Domnului, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, wi masa pknilor pentru punerea knainte cu toate uneltele ei.

  29:19 Am adus iarqw kn bunq stare wi am curqyit toate uneltele, pe cari le pkngqrise kmpqratul Ahaz kn timpul domniei lui, cknd cu fqrqdelegile lui: sknt knaintea altarului Domnului.``

  29:20 Kmpqratul Ezechia s`a sculat disdedimineayq, a strkns pe mai marii cetqyii wi s`a suit la Casa Domnului.

  29:21 Au adus wapte viyei, wapte berbeci, wapte miei, wi wapte yapi, ca jertfq de ispqwire pentru kmpqrqyie, pentru sfkntul locaw, wi pentru Iuda. Kmpqratul a poruncit preoyilor, fiii lui Aaron, sq le aducq pe altarul Domnului.

  29:22 Preoyii au junghiat boii, wi au strkns skngele, pe care l-au stropit pe altar; au junghiat berbecii, wi au stropit skngele pe altar; au junghiat mieii, wi au stropit skngele pe altar.

  29:23 Au adus apoi yapii ispqwitori knaintea kmpqratului wi knaintea adunqrii, cari wi-au pus mknile peste ei.

  29:24 Preoyii i-au junghiat, wi au turnat skngele la piciorul altarului, ca ispqwire pentru pqcatele kntregului Israel; cqci pentru tot Israelul poruncise kmpqratul sq se aducq arderea de tot wi jertfa de ispqwire.

  29:25 A pus pe Leviyi kn Casa Domnului cu chimvale, alqute wi arfe, dupq rknduiala lui David, lui Gad, vqzqtorul kmpqratului, wi proorocului Natan; cqci astfel era porunca Domnului, datq prin proorocii Sqi.

  29:26 Leviyii au luat loc cu instrumentele lui David, wi preoyii cu

  29:27 Ezechia a poruncit sq aducq arderea de tot pe altar; wi, kn clipa cknd a knceput arderea de tot, a knceput wi ckntarea Domnului, kn sunetul trkmbiyelor wi instrumentelor lui David, kmpqratul lui Israel.

  29:28 Toatq adunarea s`a knchinat, au ckntat ckntarea, wi au sunat din trkmbiye, pknq s`a isprqvit arderea de tot.

  29:29 Wi cknd au isprqvit de adus ardere de tot, kmpqratul wi toyi ceice erau cu el au kngenunchiat wi s`au knchinat.

  29:30 Apoi kmpqratul Ezechia wi cqpeteniile au zis Leviyilor sq laude pe Domnul cu cuvintele lui David wi ale proorocului Asaf. L-au lqudat cu bucurie, wi s`au plecat wi s`au knchinat.

  29:31 Ezechia a luat atunci cuvkntul, wi a zis: ,,Acum, dupqce v`ayi sfinyit kn slujba Domnului, apropiayi-vq, aduceyi dobitoacele pentru jertfq, wi aduceyi jertfe de mulyqmire la Casa Domnului. Wi adunarea a adus dobitoacele pentru jertfq, wi a adus jertfe de mulyqmire; wi toyi cei pe cari -i kndemna inima au adus arderi de tot.

  29:32 Numqrul arderilor de tot aduse de adunare a fost de waptezeci de boi, o sutq de berbeci, wi douq sute de miei; toate aceste vite au fost jertfite ca ardere de tot Domnului.

  29:33 Wi au mai knchinat Domnului wase sute de boi wi trei mii de oi.

  29:34 Dar preoyii erau kn numqr mic, wi n`au putut sq despoaie toate arderile de tot; i-au ajutat frayii lor, Leviyii, pknq s`a isprqvit lucrarea, wi pknq s`au sfinyit wi ceilalyi preoyi; cqci Leviyii s`au sfinyit mai de grabq deckt preoyii.

  29:35 De altfel erau foarte multe arderi de tot, cu grqsimile jertfelor de mulyqmire, wi cu jertfele de bquturq ale arderilor de tot. Astfel a fost awezatq din nou slujba Casei Domnului.

  29:36 Ezechia wi tot poporul s`au bucurat cq Dumnezeu fqcuse pe popor cu voie bunq, cqci lucrul s`a fqcut pe neawteptate.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск