Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 31

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  31:1 Cknd s`au isprqvit toate acestea, toyi cei din Israel cari erau de fayq au plecat kn cetqyile lui Iuda, wi au sfqrkmat stklpii idolewti, au tqiat Astarteele, wi au surpat de tot knqlyimile wi altarele din tot Iuda wi Beniamin wi din Efraim wi Manase. Apoi toyi copiii lui Israel s`au kntors kn cetqyile lor, fiecare la mowia lui.

  31:2 Ezechia a awezat din nou cetele preoyilor wi Leviyilor, dupq wirul lor, fiecare dupq slujbele sale, preoyi wi Leviyi, pentru arderile de tot wi jertfele de mulyqmire, pentru slujbq, pentru ckntqri wi laude, la poryile taberii Domnului.

  31:3 Kmpqratul a dat o parte din averile lui pentru arderi de tot, pentru arderile de tot de dimineayq wi de searq, wi pentru arderile de tot din zilele de Sabat, de lunq nouq wi de sqrbqtori, cum este scris kn legea Domnului.

  31:4 Wi a poruncit poporului, locuitorilor Ierusalimului, sq dea preoyilor wi Leviyilor partea cuvenitq lor, ca sq yinq cu scumpqtate legea Domnului.

  31:5 Cknd a iewit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belwug cele dintki roade de grku, de must, de untdelemn, de miere, wi din toate roadele de pe ckmp; au adus din belwug wi zeciuiala din toate.

  31:6 Tot odatq, copiii lui Israel wi Iuda, cari locuiau kn cetqyile lui Iuda, au dat zeciuiala din boi wi oi, wi zeciuiala din lucrurile sfinte cari erau knchinate Domnului, Dumnezeului lor, wi au fqcut mai multe grqmezi.

  31:7 Au knceput sq facq grqmezile kn luna a treia, wi au isprqvit kn luna a waptea.

  31:8 Ezechia wi cqpeteniile au venit sq vadq grqmezile, wi au binecuvkntat pe Domnul wi pe poporul Squ Israel.

  31:9 Wi Ezechia a kntrebat pe preoyi wi pe Leviyi de grqmezile acestea.

  31:10 Atunci marele preot Azaria, din casa lui Yadoc, i -a rqspuns: ,,De cknd au knceput sq se aducq darurile kn Casa Domnului, noi am mkncat, ne-am sqturat, wi a mai rqmas mult, cqci Domnul a binecuvkntat pe poporul Squ. Wi iatq ce mare grqmadq a mai rqmas!``

  31:11 Ezechia a dat poruncq sq pregqteascq niwte cqmqri kn Casa Domnului; wi le-au pregqtit.

  31:12 Au adus kn ele cu credinciowie darurile de mkncare, zeciuiala, wi lucrurile sfinte. Levitul Conania avea grija lor, wi fratele squ Wimei era al doilea dupq el.

  31:13 Iehiel, Azazia, Nahat, Asael, Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat wi Benaia erau kntrebuinyayi supt ckrmuirea lui Conania wi a fratelui squ Wimei, dupq porunca kmpqratului Ezechia wi a lui Azaria, cqpetenia Casei lui Dumnezeu.

  31:14 Levitul Core, fiul lui Imna, uwier kn partea de rqsqrit, avea grijq de darurile de bunq voie aduse lui Dumnezeu, ca sq kmpartq ce era adus Domnului prin ridicare wi lucrurile prea sfinte.

  31:15 Kn cetqyile preoyewti, Eden, Miniamin, Iosua, Wemaia, Amaria wi Wecania erau puwi supt ckrmuirea lui ca sq kmpartq cu credinciowie frayilor lor, mari wi mici, partea cuvenitq lor, dupq cetele lor:

  31:16 celor de parte bqrbqteascq knscriwi dela vkrsta de trei ani kn sus; tuturor celor ce intrau zilnic kn Casa Domnului ca sq-wi facq slujba dupq knsqrcinqrile wi dupq cetele lor;

  31:17 preoyilor knscriwi dupq casele lor pqrintewti, wi Leviyilor dela douqzeci de ani kn sus, dupq slujbele wi dupq cetele lor:

  31:18 la toatq adunarea preoyilor wi Leviyilor knscriwi cu toyi pruncii lor, cu nevestele lor, cu fiii wi fiicele lor, cqci erau fqrq prihanq kn kmpqryirea lucrurilor sfinte.

  31:19 Wi pentru fiii lui Aaron, preoyii, cari locuiau la yarq kn kmprejurimile cetqyilor lor, erau kn fiecare cetate oameni numiyi anume, ca sq kmpartq pqryile cuvenite tuturor celor de parte bqrbqteascq din preoyi wi tuturor Leviyilor knscriwi.

  31:20 Iatq ce a fqcut Ezechia kn tot Iuda. El a fqcut ce este bine, ce este drept, ce este adevqrat, knaintea Domnului, Dumnezeului squ.

  31:21 A lucrat cu toatq inima, wi a izbutit kn tot ce a fqcut pentru Casa lui Dumnezeu, pentru lege wi pentru porunci, ca sq caute pe Dumnezeul squ.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск