Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 32

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  32:1 Dupq aceste lucruri wi dupq aceste fapte de credinciowie, a venit Sanherib, kmpqratul Asiriei, care a pqtruns kn Iuda, wi a kmpresurat cetqyile kntqrite, cu gknd sq punq mkna pe ele.

  32:2 Ezechia, vqzknd cq a venit Sanherib wi cq are de gknd sq knceapq lupta kmpotriva Ierusalimului,

  32:3 s`a sfqtuit cu cqpeteniile sale wi cu oamenii lui cei viteji, ca sq astupe izvoarele de apq cari erau afarq din cetate. Wi ei au fost de pqrerea lui.

  32:4 S`au strkns o mulyime de oameni, wi au astupat toate izvoarele wi pkrkul care curge prin mijlocul yinutului aceluia. ,,Pentruce``, ziceau ei, ,,sq gqseascq kmpqrayii Asiriei, la venirea lor, ape din belwug?``

  32:5 Ezechia s`a kmbqrbqtat; a zidit din nou zidul care era stricat wi l -a ridicat pknq la turnuri. A mai zidit un alt zid kn afarq, a kntqrit Milo kn cetatea lui David, wi a pregqtit o mulyime de arme wi de scuturi.

  32:6 A pus cqpetenii de rqzboi peste popor, wi i -a adunat la el pe locul deschis dela poarta cetqyii. Vorbindu-le inimii, a zis:

  32:7 ,,Kntqriyi-vq wi kmbqrbqtayi-vq. Nu vq temeyi wi nu vq spqimkntayi knaintea kmpqratul Asiriei wi knaintea kntregei mulyimi care este cu el; cqci cu noi sknt mai mulyi deckt cu el.

  32:8 Cu el este un bray de carne, dar cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta wi va lupta pentru noi.`` Poporul a avut kncredere kn cuvintele lui Ezechia, kmpqratul lui Iuda.

  32:9 Dupq aceea, Sanherib, kmpqratul Asiriei, a trimes pe slujitorii sqi la Ierusalim, pe cknd era knaintea Lachisului cu toate puterile lui; i -a trimes la Ezechia, kmpqratul lui Iuda, wi la toyi cei din Iuda cari erau la Ierusalim, sq le spunq:

  32:10 ,,Awa vorbewte Sanherib, kmpqratul Asiriei: ,,Pe ce se bizue kncrederea voastrq, de stayi kmpresurayi la Ierusalim?

  32:11 Oare nu vq amqgewte Ezechia, ca sq vq dea moryii prin foamete wi prin sete, cknd zice: ,,Domnul, Dumnezeul nostru, ne va scqpa din mkna kmpqratului Asiriei?``

  32:12 Oare nu Ezechia a kndepqrtat knqlyimile wi altarele Domnului, wi a dat porunca aceasta lui Iuda wi Ierusalimului: ,,Sq vq knchinayi numai unui altar, wi sq aduceyi tqmkie numai pe el?``

  32:13 Nu wtiyi ce am fqcut noi, eu wi pqrinyii mei, tuturor popoarelor celorlalte yqri? Dumnezeii neamurilor acestor yqri au putut ei sq le izbqveascq yqrile din mkna mea?

  32:14 Care dintre toyi dumnezeii acestor neamuri pe cari le-au nimicit pqrinyii mei, a putut sq izbqveascq pe poporul lui din mkna mea, pentruca sq vq poatq izbqvi Dumnezeul vostru din mkna mea?

  32:15 Sq nu vq amqgeascq Ezechia dar wi sq nu vq knwele astfel; nu vq kncredeyi kn el! Cqci dumnezeul niciunui neam, niciunei kmpqrqyii n`a putut sq izbqveascq pe poporul lui din mkna mea wi din mkna pqrinyilor mei: cu ckt mai puyin vq va izbqvi Dumnezeul vostru din mkna mea!``

  32:16 Slujitorii lui Sanherib au mai vorbit wi alte lucruri kmpotriva Domnului Dumnezeu, wi kmpotriva robului Squ Ezechia.

  32:17 Wi a trimes o scrisoare batjocoritoare pentru Domnul, Dumnezeul lui Israel, vorbind astfel kmpotriva Lui: ,,Dupq cum dumnezeii neamurilor celorlalte yqri n`au putut sq izbqveascq pe poporul lor din mkna mea, tot awa nici Dumnezeul lui Ezechia nu va izbqvi pe poporul Squ din mkna mea.

  32:18 Slujitorii lui Sanherib au strigat cu glas tare kn limba evreiascq, pentruca sq arunce groaza wi spaima kn poporul din Ierusalim, care era pe zid, wi sq poatq pune astfel stqpknire pe cetate.

  32:19 Au vorbit despre Dumnezeul Ierusalimului ca despre dumnezeii popoarelor pqmkntului, cari sknt lucrarea mknilor omenewti.

  32:20 Kmpqratul Ezechia wi proorocul Isaia, fiul lui Amoy, au knceput sq se roage pentru lucrul acesta wi au strigat cqtre cer.

  32:21 Atunci Domnul a trimes un knger care a nimicit kn tabqra kmpqratului Asiriei pe toyi vitejii, domnitorii wi cqpeteniile. Wi kmpqratul s`a kntors ruwinat kn yara lui. A intrat kn casa dumnezeului squ, wi cei ce iewiserq din coapsele lui l-au ucis acolo cu sabia.

  32:22 Astfel a scqpat Domnul pe Ezechia wi pe locuitorii Ierusalimului din mkna lui Sanherib, kmpqratul Asiriei, wi din mkna tuturor, wi i -a ocrotit kmpotriva celor ce -i kmpresurau.

  32:23 Mulyi au adus Domnului daruri kn Ierusalim, wi au adus daruri bogate lui Ezechia, kmpqratul lui Iuda, care de atunci s`a knqlyat

  32:24 Kn vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a fqcut o rugqciune Domnului. Domnul i -a vorbit, wi i -a dat un semn.

  32:25 Dar Ezechia n`a rqsplqtit binefacerea pe care a primit -o, cqci i s`a kngkmfat inima. Mknia Domnului a venit peste el, peste Iuda wi peste Ierusalim.

  32:26 Atunci Ezechia s`a smerit din mkndria lui, kmpreunq cu locuitorii Ierusalimului, wi mknia Domnului n`a venit peste ei kn timpul vieyii lui Ezechia.

  32:27 Ezechia a avut multe bogqyii wi multq slavq. Wi -a fqcut vistierii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi, wi de toate lucrurile cari se pot dori;

  32:28 hambare pentru roadele de grku, de must wi de untdelemn, grajduri pentru tot felul de vite, wi staule pentru oi.

  32:29 Wi -a zidit cetqyi, wi a avut belwug de boi wi de oi; cqci Dumnezeu ki dqduse multe avuyii.

  32:30 Tot Ezechia a astupat wi gura de sus a apelor Ghihon, wi le -a adus kn jos spre apus de cetatea lui David. Ezechia a izbutit kn toate lucrqrile lui.

  32:31 Knsq, cknd au trimes cqpeteniile Babilonului soli la el sq kntrebe de minunea care avusese loc kn yarq, Dumnezeu l -a pqrqsit ca sq -l kncerce, pentruca sq cunoascq tot ce era kn inima lui.

  32:32 Celelalte fapte ale lui Ezechia, wi faptele lui evlavioase, sknt scrise kn vedenia proorocului Isaia, fiul lui Amoy, kn cartea kmpqrayilor lui Iuda wi Israel.

  32:33 Ezechia a adormit cu pqrinyii sqi, wi l-au kngropat kn cel mai bun loc al mormintelor fiilor lui David. Tot Iuda wi locuitorii Ierusalimului i-au dat cinste la moarte. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Manase.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск