Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 33

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  33:1 Manase avea doisprezece ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit cincizeci wi cinci de ani la Ierusalim.

  33:2 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, dupq urkciunile neamurilor pe cari le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

  33:3 A zidit iarqw knqlyimile pe cari le dqrkmase tatql squ Ezechia. A ridicat altare Baalilor, a fqcut idoli Astarteei, wi s`a knchinat knaintea kntregei owtiri a cerurilor wi i -a slujit.

  33:4 A zidit altare kn Casa Domnului, mqcar cq Domnul zisese: ,,Kn Ierusalim va fi Numele Meu pe vecie.``

  33:5 A zidit altare kntregei owtiri a cerurilor, kn cele douq curyi ale Casei Domnului.

  33:6 Wi -a trecut fiii prin foc kn valea fiilor lui Hinom; umbla cu desckntece wi vrqjitorii, wi yinea la el oameni cari chemau duhurile wi cari -i spuneau viitorul. A fqcut din ce kn ce mai mult ce este rqu knaintea Domnului, ca sq -L mknie.

  33:7 A pus chipul cioplit al idolului pe care -l fqcuse, kn Casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David wi fiului squ Solomon: ,,Kn casa aceasta, wi kn Ierusalim, pe care l-am ales din toate seminyiile lui Israel Kmi voi pune Numele pe vecie.

  33:8 Nu voi mai strqmuta pe Israel din yara pe care am dat -o pqrinyilor vowtri, numai sq caute sq kmplineascq tot ce le-am poruncit, dupq toatq legea, knvqyqturile wi poruncile date prin Moise.``

  33:9 Dar Manase a fost pricina cq Iuda wi locuitorii Ierusalimului s`au rqtqcit wi au fqcut rqu mai mult deckt neamurile pe cari le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

  33:10 Domnul a vorbit lui Manase wi poporului squ, dar ei n`au vrut sq asculte.

  33:11 Atunci Domnul a trimes kmpotriva lor pe cqpeteniile owtirii kmpqratului Asiriei, cari au prins pe Manase wi l-au pus kn lanyuri. L-au legat cu lanyuri de aramq, wi l-au dus la Babilon.

  33:12 Cknd a fost la strkmtoare, s`a rugat Domnului, Dumnezeului lui, wi s`a smerit adknc knaintea Dumnezeului pqrinyilor sqi.

  33:13 I -a fqcut rugqciuni; wi Domnul, lqskndu-Se knduplecat, i -a ascultat cererile, wi l -a adus knapoi la Ierusalim kn kmpqrqyia lui. Wi Manase a cunoscut cq Domnul este Dumnezeu.

  33:14 Dupq aceea, a zidit afarq din cetatea lui David, la apus, spre Ghihon kn vale, un zid care se kntindea pknq la poarta pewtilor wi cu care a knconjurat dealul, wi l -a fqcut foarte knalt. A pus wi cqpetenii de rqzboi kn toate cetqyile kntqrite ale lui Iuda.

  33:15 A knlqturat din Casa Domnului dumnezeii strqini wi idolul Astarteei, a dqrkmat toate altarele pe cari le zidise pe muntele Casei Domnului wi la Ierusalim, wi le -a aruncat afarq din cetate.

  33:16 A awezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulyqmire wi de laudq, wi a poruncit lui Iuda sq slujeascq Domnului, Dumnezeului lui Israel.

  33:17 Poporul jertfea tot pe knqlyimi, dar numai Domnului Dumnezeului squ.

  33:18 Celelalte fapte ale lui Manase, rugqciunea lui cqtre Dumnezeul lui, wi cuvintele proorocilor, cari i-au vorbit kn Numele Domnului, Dumnezeul lui Israel, sknt scrise kn faptele kmpqrayilor lui Israel.

  33:19 Rugqciunea lui wi felul kn care l -a ascultat Dumnezeu, pqcatele wi nelegiuirile lui, locurile unde a zidit knqlyimi wi a knqlyat idoli Astarteei wi chipuri cioplite, knainte de a se smeri, sknt scrise kn cartea lui Hozai.

  33:20 Manase a adormit cu pqrinyii sqi, wi a fost kngropat kn casa lui. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Amon.

  33:21 Amon avea douqzeci wi doi de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit doi ani la Ierusalim.

  33:22 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, cum fqcuse tatql squ Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe cari le fqcuse tatql squ Manase, wi le -a slujit.

  33:23 Wi nu s`a smerit knaintea Domnului, cum se smerise tatql squ Manase, cqci Amon s`a fqcut din ce kn ce mai vinovat.

  33:24 Slujitorii lui au uneltit kmpotriva lui, wi l-au omorkt kn casa lui.

  33:25 Dar poporul yqrii a ucis pe toyi cei ce uneltiserq kmpotriva kmpqratului Amon. Wi, kn locul lui, poporul yqrii a pus kmpqrat pe fiul squ Iosia.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск