Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 34

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  34:1 Iosia avea opt ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit treizeci wi unu de ani la Ierusalim.

  34:2 El a fqcut ce este bine knaintea Domnului wi a umblat kn cqile tatqlui squ David: nu s`a abqtut dela ele nici la dreapta nici la stknga.

  34:3 Kn al optulea an al domniei lui, pe cknd era kncq tknqr, a knceput sq caute pe Dumnezeul tatqlui squ David. Wi kn doisprezecelea an, a knceput sq curqyeascq Iuda wi Ierusalimul de knqlyimi, de idolii Astarteei, de chipuri cioplite wi de chipuri turnate.

  34:4 Au dqrkmat knaintea lui altarele Baalilor, wi au tqiat stklpii knchinayi soarelui, cari erau deasupra lor; a sfqrkmat idolii Astarteei, chipurile cioplite wi chipurile turnate, le -a fqcut praf, a presqrat praful pe mormintele celor ce le aduseserq jertfe,

  34:5 wi a ars oasele preoyilor pe altarele lor. Astfel a curqyit Iuda wi Ierusalimul.

  34:6 Kn cetqyile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon, wi chiar lui Neftali, pretutindeni, kn mijlocul dqrkmqturilor lor,

  34:7 a dqrkmat altarele, a fqcut bucqyi idolii Astarteei wi chipurile cioplite, le -a fqcut praf, wi a tqiat toyi stklpii knchinayi soarelui kn toatq yara lui Israel. Apoi s`a kntors la Ierusalim.

  34:8 Kn al optsprezecelea an al domniei lui, dupqce a curqyit yara wi casa, a trimes pe Wafan, fiul lui Ayalia, pe Maaseia, cqpetenia cetqyii wi pe Ioah, fiul lui Ioahaz, arhivarul, sq dreagq casa Domnului, Dumnezeului squ.

  34:9 S`au dus la marele preot Hilchia, wi au dat argintul adus kn Casa lui Dumnezeu, pe care -l strknseserq Leviyii pqzitori ai pragului, dela Manase wi Efraim, wi dela toatq cealaltq parte a lui Israel, wi dela tot Iuda wi Beniamin wi dela locuitorii Ierusalimului.

  34:10 L-au dat kn mknile mewterilor knsqrcinayi cu facerea lucrqrii kn Casa Domnului. Acewtia l-au dat lucrqtorilor cari munceau la dregerea Casei Domnului,

  34:11 iar ei l-au dat tkmplarilor wi zidarilor, ca sq cumpere pietre cioplite wi lemne pentru grinzi wi pentru cqptuwitul clqdirilor pe cari le stricaserq kmpqrayii lui Iuda.

  34:12 Oamenii acewtia au lucrat cinstit kn lucrul lor. Erau puwi supt privegherea lui Iahat wi Obadia, Leviyi din fiii lui Merari, wi a lui Zaharia wi Mewulam, din fiii Chehatiyilor. Toyi aceia dintre Leviyi, cari wtiau sq cknte bine,

  34:13 vegheau asupra lucrqrilor wi ckrmuiau pe toyi lucrqtorii cari aveau de fqcut felurite lucrqri. Mai erau wi alyi Leviyi, logofeyi, dregqtori wi uwieri.

  34:14 Kn clipa cknd au scos argintul care fusese adus kn Casa Domnului, preotul Hilchia a gqsit cartea Legii Domnului, datq prin Moise.

  34:15 Atunci Hilchia a luat cuvkntul wi a zis logofqtului Wafan: ,,Am gqsit cartea Legii kn Casa Domnului.`` Wi Hilchia a dat lui Wafan cartea.

  34:16 Wafan a adus kmpqratului cartea. Wi cknd a dat socotealq kmpqratului, a zis: ,,Slujitorii tqi au fqcut tot ce li s`a poruncit.

  34:17 Au strkns argintul care se afla kn Casa Domnului, wi l-au dat kn mknile priveghetorilor wi lucrqtorilor.``

  34:18 Logofqtul Wafan a mai spus kmpqratului: ,,Preotul Hilchia mi -a dat o carte.`` Wi Wafan a citit -o knaintea kmpqratului.

  34:19 Cknd a auzit kmpqratul cuvintele Legii, wi -a sfkwiat hainele.

  34:20 Wi kmpqratul a dat urmqtoarea poruncq lui Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Wafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Wafan, logofqtul, wi lui Asaia, slujitorul kmpqratului:

  34:21 ,,Duceyi-vq wi kntrebayi pe Domnul pentru mine wi pentru rqmqwiya lui Israel wi Iuda, cu privire la cuvintele cqryii acesteia care s`a gqsit. Cqci mare mknie s`a vqrsat peste noi din partea Domnului, pentrucq pqrinyii nowtri n`au yinut cuvkntul Domnului, wi n`au kmplinit tot ce este scris kn cartea aceasta.

  34:22 Hilchia wi cei trimiwi de kmpqrat s`au dus la proorociya Hulda, nevasta lui Walum, fiul lui Tochehat, fiul lui Hasra, strqjerul vewmintelor. Ea locuia la Ierusalim, kn cealaltq mahala a cetqyii. Dupqce au spus ce aveau de spus,

  34:23 ea le -a rqspuns: ,,Awa vorbewte Domnul Dumnezeul lui Israel: ,,Spuneyi omului care v`a trimes la mine:

  34:24 ,,Awa vorbewte Domnul: ,,Iatq, voi trimete nenorociri peste locul acesta wi peste locuitorii lui, wi anume toate blestemele scrise kn cartea care s`a citit knaintea kmpqratului lui Iuda.

  34:25 Pentrucq M`au pqrqsit wi au adus tqmkie altor dumnezei, mkniindu-Mq prin toate lucrqrile mknilor lor, mknia Mea s`a vqrsat asupra acestui loc, wi nu se va stinge.``

  34:26 Dar sq spuneyi kmpqratului lui Iuda care v`a trimes sq kntrebayi pe Domnul: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel, cu privire la cuvintele pe cari le-ai auzit:

  34:27 ,,Pentrucq yi s`a knduiowat inima, pentrucq te-ai smerit knaintea lui Dumnezeu, cknd ai auzit cuvintele rostite de El kmpotriva acestui loc wi kmpotriva locuitorilor lui, pentrucq te-ai smerit knaintea Mea, pentrucq yi-ai sfkwiat hainele wi ai plkns knaintea Mea, wi Eu, am auzit, -zice Domnul. -

  34:28 Iatq, te voi strknge lkngq pqrinyii tqi, vei fi adqugat kn pace kn mormkntul tqu wi nu vei vedea cu ochii tqi toate nenorocirile pe cari le voi trimete peste locul acesta wi peste locuitorii lui.`` Ei au adus kmpqratului rqspunsul acesta.

  34:29 Kmpqratul a strkns pe toyi bqtrknii din Iuda wi din Ierusalim.

  34:30 Apoi s`a suit la Casa Domnului, cu toyi oamenii lui Iuda wi cu locuitorii Ierusalimului, cu preoyii wi Leviyii, wi cu tot poporul, dela cel mai mare pknq la cel mai mic. A citit knaintea lor toate cuvintele cqryii legqmkntului, care se gqsise kn casa Domnului.

  34:31 Kmpqratul stqtea pe scaunul lui kmpqrqtesc, wi a kncheiat legqmknt knaintea Domnului, kndatorindu-se sq urmeze pe Domnul wi sq pqzeascq poruncile Lui, knvqyqturile Lui, wi legile Lui, din toatq inima wi din tot sufletul lui, wi sq kmplineascq cuvintele legqmkntului, scrise kn cartea aceasta.

  34:32 Wi a fqcut sq intre kn legqmknt toyi cei ce se aflau la Ierusalim wi kn Beniamin. Wi locuitorii Ierusalimului au lucrat dupq legqmkntul lui Dumnezeu, legqmkntul Dumnezeului pqrinyilor lor.

  34:33 Iosia a kndepqrtat toate urkciunile din toate yqrile copiilor lui Israel, wi a fqcut ca toyi cei ce se aflau kn Israel sq slujeascq Domnului, Dumnezeului lor. Kn tot timpul vieyii lui, nu s`au abqtut dela Domnul, Dumnezeul pqrinyilor lor.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск