Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 35

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  35:1 Iosia a prqznuit Pawtele kn cinstea Domnului la Ierusalim, wi au jertfit Pawtele kn a patrusprezecea zi a lunii kntki.

  35:2 A pus pe preoyi kn slujbele lor, wi i -a kmbqrbqtat la slujba Casei Domnului.

  35:3 A zis Leviyilor, cari knvqyau pe tot Israelul wi cari erau knchinayi Domnului: ,,Puneyi chivotul sfknt kn casa pe care a zidit -o Solomon, fiul lui David, kmpqratul lui Israel. N`aveyi sq -l mai purtayi pe umeri. Slujiyi acum Domnului, Dumnezeului vostru, wi poporului Squ, Israel.

  35:4 Pregqtiyi-vq, dupq casele voastre pqrintewti, dupq cetele voastre, cum au rknduit prin scris David, kmpqratul lui Israel, wi fiul squ Solomon.

  35:5 Luayi-vq locurile kn sfkntul locaw, dupq feluritele case pqrintewti ale frayilor vowtri, fiii poporului, wi dupq knwiruirea caselor pqrintewti ale Leviyilor.

  35:6 Jertfiyi Pawtele, sfinyiyi-vq, wi pregqtiyi-le pentru frayii vowtri, kntocmai dupq cuvkntul Domnului, rostit prin Moise.``

  35:7 Iosia a dat oamenilor poporului, tuturor celor ce se aflau acolo, miei wi capre kn numqr de treizeci de mii, toyi pentru Pawte, wi trei mii de boi. Acewtia au fost luayi din averile kmpqratului.

  35:8 Cqpeteniile lui au fqcut de bunq voie un dar poporului, preoyilor wi Leviyilor. Hilchia, Zaharia wi Iehiel, mai marii Casei lui Dumnezeu, au dat preoyilor, pentru Pawte, douq mii wase sute de miei wi trei sute de boi.

  35:9 Conania, Wemaia wi Netaneel, frayii sqi, Hawabia, Ieiel wi Iozabad, capii Leviyilor, au dat Leviyilor, pentru Pawte, cinci mii de miei wi cinci sute de boi.

  35:10 Astfel s`a kntocmit slujba, wi preoyii wi Leviyii wi-au luat locul, dupq cetele lor, dupq porunca kmpqratului.

  35:11 Au jertfit Pawtele. Preoyii au stropit skngele pe care -l luau din mkna Leviyilor, wi Leviyii au jupuit vitele de piele.

  35:12 Au pus deoparte arderile de tot, ca sq le dea cetelor caselor pqrintewti ale oamenilor din popor, ca sq le aducq Domnului, cum este scris kn cartea lui Moise. Tot awa au fqcut wi cu boii.

  35:13 Au fiert Pawtele la foc, dupq orknduialq, wi au fiert lucrurile sfinte kn cazane, cqldqri wi tigqi. Wi le-au kmpqryit kn grabq la tot poporul.

  35:14 Apoi au pregqtit ce era pentru ei wi pentru preoyi, cqci preoyii, fiii lui Aaron, au avut treabq pknq noaptea cu aducerea arderilor de tot wi a grqsimilor. De aceia au pregqtit Leviyii pentru ei wi pentru preoyi, fiii lui Aaron.

  35:15 Ckntqreyii, fiii lui Asaf, stqteau la locul lor, dupq rknduiala lui David, lui Asaf, lui Heman, wi lui Iedutun, vqzqtorul kmpqratului. Uwierii deasemenea erau la fiecare uwq. N`au avut nevoie sq se abatq dela slujba lor, cqci frayii lor Leviyii au pregqtit ce era pentru ei.

  35:16 Astfel a fost kntocmitq kn ziua aceea toatq slujba Domnului, ca sq prqznuiascq Pawtele wi sq aducq arderile de tot pe altarul Domnului, dupq porunca kmpqratului Iosia.

  35:17 Copiii lui Israel, cari se aflau acolo, au prqznuit Pawtele kn acelaw timp wi sqrbqtoarea azimilor wapte zile.

  35:18 Nicio sqrbqtoare a Pawtelor nu mai fusese prqznuitq ca aceasta kn Israel din zilele proorocului Samuel. Wi niciunul din kmpqrayii lui Israel nu mai prqznuise Pawte ca cele pe cari le-au prqznuit Iosia, preoyii wi Leviyii, tot Iuda wi Israelul cari se aflau acolo, wi locuitorii Ierusalimului.

  35:19 Kn al optsprezecelea an al domniei lui Iosia au fost prqznuite Pawtele acestea.

  35:20 Dupq toate aceste lucruri, dupq ce a dres Iosia Casa Domnului, Neco, kmpqratul Egiptului, s`a suit sq lupte kmpotriva Carchemiwului pe Eufrat. Iosia i -a iewit knainte.

  35:21 Wi Neco i -a trimes soli sq -i spunq: ,,Ce am eu cu tine, kmpqratul lui Iuda? Nu kmpotriva ta vin astqzi; ci kmpotriva unei case cu care sknt kn rqzboi. Wi Dumnezeu mi -a spus sq mq grqbesc. Nu te kmpotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca sq nu te nimiceascq.``

  35:22 Dar Iosia nu s`a kntors dela el, ci wi -a schimbat hainele, ca sq lupte kmpotriva lui, fqrq sq asculte cuvintele lui Neco, cari veneau din gura lui Dumnezeu. A knaintat la luptq kn valea Meghido.

  35:23 Arcawii au tras asupra kmpqratului Iosia, wi kmpqratul a zis slujitorilor sqi: ,,Luayi-mq, cqci sknt greu rqnit.``

  35:24 Slujitorii l-au luat din car, l-au pus kntr`un alt car al lui, wi l-au adus la Ierusalim. A murit, wi a fost kngropat kn mormkntul pqrinyilor sqi. Tot Iuda wi Ierusalimul au plkns pe Iosia.

  35:25 Ieremia a fqcut un ckntec de jale pentru Iosia. Toyi ckntqreyii wi toate ckntqreyele au vorbit de Iosia kn ckntecele lor de jale pknq kn ziua de azi, wi au ajuns o datinq kn Israel. Ckntqrile acestea sknt scrise kn ,,Ckntecele de jale.``

  35:26 Celelalte fapte ale lui Iosia, wi faptele lui evlavioase, fqcute awa cum poruncewte Legea Domnului,

  35:27 cele dintki wi cele de pe urmq fapte ale lui, sknt scrise kn cartea kmpqrayilor lui Israel wi Iuda.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск