Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 36

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  36:1 Poporul yqrii a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, wi l -a pus kmpqrat kn locul tatqlui squ la Ierusalim.

  36:2 Ioahaz avea douqzeci wi trei de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit trei luni la Ierusalim.

  36:3 Kmpqratul Egiptului l -a dat jos de pe scaunul de domnie kn Ierusalim, wi a pus peste yarq un bir de o sutq de talanyi de argint wi de un talant de aur.

  36:4 Kmpqratul Egiptului a pus kmpqrat peste Iuda wi peste Ierusalim pe Eliachim, fratele lui Ioahaz, wi i -a schimbat numele kn Ioiachim. Neco a luat pe fratele squ Ioahaz, wi l -a dus kn Egipt.

  36:5 Ioiachim avea douqzeci wi cinci de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit unsprezece ani la Ierusalim. El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, Dumnezeului squ.

  36:6 Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, s`a suit kmpotriva lui, wi l -a legat cu lanyuri de aramq ca sq -l ducq la Babilon.

  36:7 Nebucadneyar a dus la Babilon unelte din Casa Domnului, wi le -a pus kn casa lui kn Babilon.

  36:8 Celelalte fapte ale lui Ioiachim, urkciunile pe cari le -a sqvkrwit, wi rqul ce se afla kn el, sknt scrise kn cartea kmpqrayilor lui Israel wi Iuda. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Ioiachin.

  36:9 Ioiachin avea opt1 ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit trei luni wi zece zile la Ierusalim. El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului.

  36:10 Kn anul urmqtor, kmpqratul Nebucadneyar l -a dus la Babilon kmpreunq cu uneltele scumpe ale Casei Domnului. Wi a pus kmpqrat peste Iuda wi peste Ierusalim pe Zedechia, fratele lui Ioiachin.

  36:11 Zedechia avea douqzeci wi unu de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit unsprezece ani la Ierusalim.

  36:12 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, Dumnezeului squ; wi nu s`a smerit knaintea proorocului Ieremia, care -i vorbea din partea Domnului.

  36:13 S`a rqsculat chiar kmpotriva kmpqratului Nebucadneyar, care -l pusese sq jure pe Numele lui Dumnezeu. Wi -a knyepenit grumazul wi wi -a knvkrtowat inima, pknq acolo knckt nu s`a kntors la Domnul, Dumnezeul lui Israel.

  36:14 Toate cqpeteniile preoyilor wi poporul au knmulyit wi ei fqrqdelegile, dupq toate urkciunile neamurilor; wi au pkngqrit Casa Domnului, pe care o sfinyise El kn Ierusalim.

  36:15 Domnul, Dumnezeul pqrinyilor lor, a dat din vreme trimiwilor Sqi knsqrcinarea sq -i knwtiinyeze, cqci voia sq cruye pe poporul Squ wi locawul Squ.

  36:16 Dar ei wi-au bqtut joc de trimewii lui Dumnezeu, I-au nesocotit cuvintele, wi au rks de proorocii Lui, pknq cknd mknia Domnului kmpotriva poporului Squ a ajuns fqrq leac.

  36:17 Atunci Domnul a fqcut sq se suie kmpotriva lor kmpqratul Haldeilor, wi a ucis cu sabia pe tinerii lor kn casa locawului lor celui sfknt. N`a cruyat nici pe tknqr, nici pe tknqrq, nici pe bqtrkn, nici pe omul gkrbov supt povara perilor albi, ci a dat totul kn mkna lui.

  36:18 Nebucadneyar a dus la Babilon toate uneltele din Casa Domnului, mari wi mici, vistieriile Casei Domnului, wi vistieriile kmpqratului wi ale cqpeteniilor lui.

  36:19 Au ars Casa lui Dumnezeu, au dqrkmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui wi au nimicit toate lucrurile scumpe.

  36:20 Pe cei ce au scqpat de sabie, Nebucadneyar i -a dus prinwi la Babilon. Ei i-au fost supuwi, lui wi fiilor lui, pknq la stqpknirea kmpqrqyiei Perwilor,

  36:21 ca sq se kmplineascq cuvkntul Domnului rostit prin gura lui Ieremia; pknqce yara wi -a yinut Sabatele ei wi s`a odihnit tot timpul ckt a fost pustiitq, pknq la kmplinirea celor waptezeci de ani.

  36:22 Kn cel dintki an al lui Cir, kmpqratul Perwilor, ca sq se kmplineascq cuvkntul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, kmpqratul Perwilor, care a pus sq se facq prin viu grai wi prin scris aceastq vestire kn toatq kmpqrqyia lui:

  36:23 ,,Awa vorbewte Cir, kmpqratul Perwilor: ,,Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi -a dat toate kmpqrqyiile pqmkntului, wi mi -a poruncit sq -I zidesc o casq la Ierusalim kn Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Domnul, Dumnezeul lui, sq fie cu el, wi sq plece!`


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск