Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
  • Visit Our Store  • РУМЫН БИБЛИЯ - 2PETER 3

    ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


    3:1 Prea iubiyilor, aceasta este a doua epistolq, pe care v`o scriu. Kn amkndouq, caut sq vq trezesc mintea sqnqtoasq, prin knwtiinyqri,

    3:2 ca sq vq fac sq vq aduceyi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinyii prooroci, wi de porunca Domnului wi Mkntuitorului nostru, datq prin apostolii vowtri.

    3:3 Knainte de toate, sq wtiyi cq kn zilele din urmq vor veni batjocoritori plini de batjocuri, cari vor trqi dupq poftele lor,

    3:4 wi vor zice: ,,Unde este fqgqduinya venirii Lui? Cqci de cknd au adormit pqrinyii nowtri, toate rqmkn awa cum erau dela knceputul zidirii!``

    3:5 Cqci knadins se fac cq nu wtiu cq odinioarq erau ceruri wi un pqmknt scos prin Cuvkntul lui Dumnezeu din apq wi cu ajutorul apei,

    3:6 wi cq lumea de atunci a perit tot prin ele, knecatq de apq.

    3:7 Iar cerurile wi pqmkntul de acum sknt pqzite wi pqstrate, prin acelaw Cuvknt, pentru focul din ziua de judecatq wi de peire a oamenilor nelegiuiyi.

    3:8 Dar, prea iubiyilor, sq nu uitayi un lucru: cq, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, wi o mie de ani sknt ca o zi.

    3:9 Domnul nu kntkrzie kn kmplinirea fqgqduinyei Lui, cum cred unii; ci are o kndelungq rqbdare pentru voi, wi dorewte ca nici unul sq nu piarq, ci toyi sq vinq la pocqinyq.

    3:10 Ziua Domnului knsq va veni ca un hoy. Kn ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerewti se vor topi de mare cqldurq, wi pqmkntul, cu tot ce este pe el, va arde.

    3:11 Deci, fiindcq toate aceste lucruri au sq se strice, ce fel de oameni ar trebui sq fiyi voi, printr`o purtare sfkntq wi evlavioasq,

    3:12 awteptknd wi grqbind venirea zilei lui Dumnezeu, kn care cerurile aprinse vor pieri, wi trupurile cerewti se vor topi de cqldura focului?

    3:13 Dar noi, dupq fqgqduinya Lui, awteptqm ceruri noi wi un pqmknt nou, kn care va locui neprihqnirea.

    3:14 De aceea, prea iubiyilor, fiindcq awteptayi aceste lucruri, siliyi-vq sq fiyi gqsiyi knaintea Lui fqrq prihanq, fqrq vinq, wi kn pace.

    3:15 Sq credeyi cq kndelunga rqbdare a Domnului nostru este mkntuire, cum v`a scris wi prea iubitul nostru frate Pavel, dupq knyelepciunea datq lui,

    3:16 ca wi kn toate epistolele lui, cknd vorbewte despre lucrurile acestea. Kn ele sknt unele lucruri grele de knyeles, pe cari cei newtiutori wi nestatornici le rqstklmqcesc ca wi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.

    3:17 Voi deci, prea iubiyilor, wtiind mai dinainte aceste lucuri, pqziyi-vq ca nu cumva sq vq lqsayi tkrkyi de rqtqcirea acestor nelegiuiyi, wi sq vq pierdeyi tqria;

    3:18 ci crewteyi kn harul wi kn cunowtinya Domnului wi Mkntuitorului nostru Isus Hristos. A Lui sq fie slava, acum wi kn ziua veciniciei. Amin


    СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

    God Rules.NET
    Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск