Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2SAMUEL 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Dupq aceea, David a kntrebat pe Domnul: ,,Sq mq sui kn vreuna din cetqyile lui Iuda?`` Domnul i -a rqspuns: ,,Suie-te``. David a zis: ,,Unde sq mq sui?`` Wi Domnul a rqsuns: ,,La Hebron``.

  2:2 David s`a suit acolo, cu cele douq neveste ale sale: Ahinoam din Izreel, wi Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal.

  2:3 David a luat cu el wi pe oamenii cari erau la el, pe fiecare cu casa lui; wi au locuit kn cetqyile Hebronului.

  2:4 Bqrbayii lui Iuda au venit, wi au uns acolo pe David ca kmpqrat peste casa lui Iuda. Au dat de wtire lui David cq oamenii din Iabesul Galaadului au kngropat pe Saul.

  2:5 David a trimes niwte soli oamenilor din Iabesul Galaadului, sq le spunq: ,,Binecuvkntayi sq fiyi de Domnul, fiindcq ayi arqtat astfel bunqvoinyq fayq de Saul, stqpknul vostru, wi l-ayi kngropat!

  2:6 Wi acum, Domnul sq vq arate bunqtate wi credinciowie! Vq voi face wi eu bine, pentrucq v`ayi purtat astfel.

  2:7 Sq vi se kntqreascq mknile, wi fiyi viteji; cqci stqpknul vostru Saul a murit, wi pe mine m`a uns casa lui Iuda kmpqrat peste ea``.

  2:8 Knsq Abner, fiul lui Ner, cqpetenia owtirii lui Saul, a luat pe Iw-Bowet, fiul lui Saul, wi l -a trecut la Mahanaim.

  2:9 L -a pus kmpqrat peste Galaad, peste Ghewuriyi, peste Izreel, peste Efraim, peste Beniamin, peste tot Israelul.

  2:10 Iw-Bowet, fiul lui Saul, era kn vkrstq de patruzeci de ani, cknd s`a fqcut kmpqrat al lui Israel, wi a domnit doi ani. Numai casa lui Iuda a rqmas lipitq de David.

  2:11 Timpul ckt a domnit David la Hebron peste casa lui Iuda a fost de wapte ani wi wase luni.

  2:12 Abner, fiul lui Ner, wi oamenii lui Iw-Bowet, fiul lui Saul, au iewit din Mahanaim ca sq meargq asupra Gabaonului.

  2:13 Ioab, fiul Yeruiei, wi oamenii lui David, au pornit wi ei. S`au kntklnit la iazul din Gabaon, wi s`au oprit unii dincoace de iaz, wi ceilalyi dincolo.

  2:14 Abner a zis lui Ioab: ,,Sq se scoale tinerii acewtia, wi sq se batq knaintea noastrq!`` Ioab a rqspuns: ,,Sq se scoale!``

  2:15 S`au sculat wi au knaintat kn acelaw numqr, doisprezece din Beniamin, pentru Iw-Bowet, fiul lui Saul; wi doisprezece inwi ai lui David.

  2:16 Fiecare, apucknd pe protivnicul lui de cap, i -a kmplkntat sabia kn coastq, wi au cqzut toyi deodatq. Wi locul acela de lkngq Gabaon, s`a numit Helcat-Hayurim (Locul Sqbiilor).

  2:17 Kn ziua aceea a fost o luptq foarte aprigq, kn care Abner wi bqrbayii lui Israel au fost bqtuyi de oamenii lui David.

  2:18 Acolo se aflau cei trei fii ai Yeruiei: Ioab, Abiwai wi Asael. Asael era iute de picioare, ca... o cqprioarq de ckmp:

  2:19 el a urmqrit pe Abner, fqrq sq se abatq la dreapta sau la stknga.

  2:20 Abner s`a uitat knapoi, wi a zis: ,,Tu ewti Asael?`` Wi el a rqspuns: ,,Eu``.

  2:21 Abner i -a zis: ,,Abate-te la dreapta sau la stknga, pune mkna pe unul din tinerii acewtia, wi ia -i armele.`` Dar Asael n`a vrut sq se abatq dindqrqtul lui.

  2:22 Abner a zis iarqw lui Asael: ,,Abate-te dinapoia mea; pentruce sq te lovesc wi sq te trkntesc la pqmknt? Cum voi ridica apoi faya knaintea fratelui tqu Ioab?``

  2:23 Wi Asael n`a vrut sq se abatq. Atunci Abner l -a lovit kn pkntece cu capqtul de jos al suliyei, wi suliya a iewit pe dinapoi. A cqzut wi a murit pe loc. Toyi cei ce ajungeau kn locul unde cqzuse Asael mort, se opreau,

  2:24 Ioab wi Abiwai au urmqrit pe Abner. Wi la asfinyitul soarelui, au ajuns la coasta Ama, care este kn dreptul Ghiahului, pe drumul care duce kn pustia Gabaonului.

  2:25 Fiii lui Beniamin s`au adunat kn urma lui Abner, au fqcut o ceatq, wi s`au oprit pe vkrful unui deal.

  2:26 Abner a chemat pe Ioab, wi a zis: ,,Oare mereu are sq sfkwie sabia? Nu wtii cq la sfkrwit va fi amar? Pknq cknd vei pregeta sq spui poporului sq nu mai urmqreascq pe frayii lui?``

  2:27 Ioab a rqspuns: ,,Viu este Dumnezeu cq, dacq n`ai fi vorbit, poporul n`ar fi kncetat pknq mkne dimineayq sq urmqreascq pe frayii lui.``

  2:28 Wi Ioab a sunat din trkmbiyq, wi tot poporul s`a oprit; n`au mai urmqrit pe Israel wi nici nu s`au mai bqtut.

  2:29 Abner wi oamenii lui au mers toatq noaptea kn ckmpie; au trecut Iordanul, au strqbqtut kn kntregime Bitronul, wi au ajuns la Mahanaim.

  2:30 Ioab s`a kntors dela urmqrirea lui Abner, wi a adunat tot poporul: lipseau nouqsprezece inwi din oamenii lui David wi Asael.

  2:31 Dar oamenii lui David omorkserq treisute wasezeci de inwi din bqrbayii lui Beniamin wi ai lui Abner.

  2:32 Au luat pe Asael, wi l-au kngropat kn mormkntul tatqlui squ la Betleem. Ioab wi oamenii lui au mers toatq noaptea, wi li s`au revqrsat zorile kn Hebron.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск