Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2SAMUEL 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Rqzboiul a yinut mult kntre casa lui Saul wi casa lui David. David era tot mai tare, wi casa lui Saul mergea slqbind.

  3:2 Lui David i s`au nqscut fii la Hebron. Kntkiul lui nqscut a fost Amnon, din Ahinoam din Izreel;

  3:3 al doilea, Chileab, din Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal; al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, kmpqratul Ghewurului;

  3:4 al patrulea, Adonia, fiul Hagitei; al cincilea, Wefatia, fiul Abitalei;

  3:5 wi al waselea, Itream, din Egla, nevasta lui David. Acewtia i s`au nqscut lui David la Hebron.

  3:6 Kn timpul rqzboiului dintre casa lui Saul wi casa lui David, Abner a yinut cu tqrie la casa lui Saul.

  3:7 Dar Saul avusese o yiitoare, numitq Riypa, fata lui Aiia. Wi Iw-Bowet a zis lui Abner: ,,Pentruce ai intrat la yiitoarea tatqlui meu?``

  3:8 Abner s`a mkniat foarte rqu de cuvintele lui Iw-Bowet, wi a rqspuns: ,,Oare cap de ckne sknt eu, wi yin cu Iuda? Eu dau astqzi dovadq de bunqvoinyq fayq de casa tatqlui tqu Saul, fayq de frayii wi prietenii lui, nu te-am dat kn mknile lui David, wi astqzi kmi bagi vinq pentru un pqcat fqcut cu femeia aceasta?

  3:9 Dumnezeu sq pedepseascq cu toatq asprimea pe Abner, dacq nu voi face cum a jurat Domnul lui David,

  3:10 cknd i -a spus cq kmpqrayia va fi luatq dela casa lui Saul, wi cq scaunul de domnie al lui David va fi ridicat peste Israel wi peste Iuda, dela Dan pknq la Beer-Weba``.

  3:11 Iw-Bowet n`a kndrqznit sq mai rqspundq o vorbq lui Abner, pentrucq se temea de el.

  3:12 Abner a trimes soli la David, sq -i spunq din partea lui: ,,A cui este yara? Fq legqmknt cu mine, wi mkna mea te va ajuta sq kntorci la tine pe tot Israelul``.

  3:13 El a rqspuns: ,,Bine! voi face legqmknt cu tine, dar kyi cer un lucru: sq nu-mi vezi faya deckt dacq-mi vei aduce mai kntki pe Mical, fata lui Saul cknd vei veni la mine``.

  3:14 Wi David a trimes soli lui Iw-Bowet, fiul lui Saul, sq -i spunq: ,,Dq-mi pe nevastq-mea Mical, cu care m`am logodit pentru o sutq de prepuyuri dela Filisteni``.

  3:15 Iw-Bowet a trimes s`o ia dela bqrbatul ei Paltiel, fiul lui Laiw.

  3:16 Wi bqrbatul ei a mers dupq ea plkngknd pknq la Bahurim. Atunci Abner i -a zis: ,,Pleacq, wi kntoarce-te!`` Wi el s`a kntors.

  3:17 Abner a stat de vorbq cu bqtrknii lui Israel, wi le -a zis: ,,Odinioarq voi doreayi sq aveyi kmpqrat pe David;

  3:18 puneyi -l acum, cqci Domnul a zis despre el: ,Prin robul Meu David voi izbqvi pe poporul Meu Israel din mkna Filistenilor wi din mkna tuturor vrqjmawilor lui.``

  3:19 Abner a vorbit wi lui Beniamin, wi s`a dus sq spunq kn auzul lui David la Hebron ce hotqrkse Israel wi toatq casa lui Beniamin.

  3:20 A ajuns la David kn Hebron, knsoyit de douqzeci de oameni; wi David a dat un ospqy kn cinstea lui Abner wi acelor cari erau cu el.

  3:21 Abner a zis lui David: ,,Mq voi scula, wi voi pleca sq strkng tot Israelul la domnul meu kmpqratul, ca sq facq legqmknt cu tine, wi sq domnewti kn totul dupq dorinya ta``. David a dat drumul lui Abner, care a plecat kn pace.

  3:22 Ioab wi oamenii lui David s`au kntors dela urmqrirea unei cete, wi au adus cu ei o mare pradq. Abner nu mai era la David kn Hebron, cqci David ki dqduse drumul, wi plecase kn pace.

  3:23 Cknd a venit Ioab cu toatq ceata lui, i s`a spus: ,,Abner, fiul lui Ner, a venit la kmpqrat, care i -a dat drumul, wi s`a dus kn pace``.

  3:24 Ioab s`a dus la kmpqrat, wi a zis: ,,Ce ai fqcut? Abner a venit la tine; pentruce i-ai dat drumul wi l-ai lqsat sq plece?

  3:25 Tu cunowti pe Abner, fiul lui Ner! A venit sq te knwele, ca sq-yi pkndeascq pawii, wi sq wtie tot ce faci.``

  3:26 Wi Ioab, dupqce a plecat dela David, a trimes pe urmele lui Abner niwte soli cari l-au adus knapoi dela fkntkna fqrq apq Sira: David nu wtia nimic.

  3:27 Cknd s`a kntors Abner la Hebron, Ioab l -a tras deoparte kn mijlocul poryii, ca sq -i vorbeascq kn tainq, wi l -a lovit acolo kn pkntece wi l -a omorkt, ca sq rqzbune moartea fratelui squ Asael....

  3:28 David a aflat apoi, wi a zis: ,,Nevinovat sknt eu wi kmpqrqyia mea pe vecie, knaintea Domnului, de skngele lui Abner, fiul lui Ner.

  3:29 Skngele acesta sq cadq asupra lui Ioab wi asupra kntregei case a tatqlui squ! Totdeauna sq fie kn casa lui Ioab cineva, atins de o scurgere de sqmknyq sau de leprq, sau care sq se razime kn ckrjq, sau sq cadq ucis de sabie, sau sq ducq lipsq de pkne!``

  3:30 Astfel Ioab wi fratele squ Abiwai, au omorkt pe Abner, pentrucq omorkse pe fratele lor Asael kn lupta dela Gabaon.

  3:31 David a zis lui Ioab wi kntregului popor care era cu el: ,,Rupeyi-vq hainele, kncingeyi-vq cu saci, wi bociyi-vq knaintea lui Abner!`` Wi kmpqratul David mergea kn urma sicriului.

  3:32 Au kngropat pe Abner la Hebron. Kmpqratul a ridicat glasul, wi a plkns la mormkntul lui Abner, wi tot poporul plkngea.

  3:33 Kmpqratul a fqcut urmqtoarea ckntare de jale pentru Abner, wi a zis: ,,Sq moarq Abner cum moare un miwel?

  3:34 N`aveai nici mknile legate, Nici picioarele puse kn lanyuri Ai cqzut cum cade cineva knaintea celor rqi!`` Wi tot poporul a plkns wi mai mult dupq Abner.

  3:35 Tot poporul s`a apropiat de David ca sq -l facq sq mqnknce ceva, ckt era kncq ziuq; dar David a jurat, zicknd: ,,Sq mq pedepseascq Dumnezeu cu toatq asprimea, dacq voi gusta pkne sau alt ceva knainte de... apusul soarelui!``

  3:36 Lucrul acesta a fost cunoscut wi plqcut la tot poporul; toyi au gqsit cq era bine ce fqcuse kmpqratul.

  3:37 Tot poporul wi tot Israelul au knyeles kn ziua aceea cq Abner, fiul lui Ner, nu fusese ucis din porunca kmpqratului.

  3:38 Kmpqratul a zis slujitorilor sqi: ,,Nu wtiyi cq o cqpetenie, un om mare, a cqzut astqzi kn Israel?

  3:39 Eu sknt kncq slab, mqcar cq am primit ungerea kmpqrqteascq; wi oamenii acewtia, fiii Yeruiei, sknt prea puternici pentru mine. Domnul sq rqsplqteascq dupq rqutatea lui celui ce a fqcut rqul!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск