Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ACTS 24

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  24:1 Dupq cinci zile, a venit marele preot Anania cu unii din bqtrkni wi cu un vorbitor, numit Tertul. Au adus knaintea dregqtorului plkngere kmpotriva lui Pavel.

  24:2 Pavel a fost chemat, wi Tertul a knceput sq -l pkrascq astfel: ,,Prea alesule Felix, tu ne faci sq ne bucurqm de o pace mare; wi neamul acesta a cqpqtat kmbunqtqyiri sqnqtoase prin kngrijirile tale.

  24:3 Lucrul acesta kl mqrturisim cu toatq mulyqmita, kn toatq vremea wi kn tot locul.

  24:4 Dar, ca sq nu te yin prea mult, te rog sq asculyi, kn bunqtatea ta, ckteva cuvinte.

  24:5 Am gqsit pe omul acesta, care este o ciumq: pune la cale rqzvrqtiri printre toyi Iudeii de pe tot pqmkntul, este mai marele partidei Nazarinenilor,

  24:6 wi a cercat sq spurce chiar wi Templul. Wi am pus mknq pe el. Am vrut sq -l judecqm dupq Legea noastrq:

  24:7 dar a venit cqpitanul Lisias, l -a smuls din mknile noastre cu mare silq,

  24:8 wi a poruncit pkrkwilor lui sq vinq knaintea ta. Dacq -l vei cerceta, tu knsuyi vei putea afla de la el toate lucrurile de cari kl pkrkm noi.``

  24:9 Iudeii s`au unit la knvinuirea aceasta, wi au spus cq awa stau lucrurile.

  24:10 Dupq ce i -a fqcut dregqtorul semn sq vorbeascq, Pavel a rqspuns: ,,Fiindcq wtiu cq de mulyi ani ewti judecqtorul neamului acestuia, voi rqspunde cu kncredere pentru apqrarea mea.

  24:11 Nu sknt mai mult de douqsprezece zile, -te poyi kncredinya de lucrul acesta-de cknd m`am suit sq mq knchin la Ierusalim.

  24:12 Nu m`au gqsit nici kn Templu, nici kn sinagogi, nici kn cetate, stknd de vorbq cu cineva, sau fqcknd rqscoalq de norod.

  24:13 Awa cq n`ar putea dovedi lucrurile de cari mq pkrqsc acum.

  24:14 Kyi mqrturisesc cq slujesc Dumnezeului pqrinyilor mei dupq Calea, pe care ei o numesc partidq; eu cred tot ce este scris kn Lege wi kn Prooroci,

  24:15 wi am kn Dumnezeu nqdejdea aceasta, pe care o au wi ei knwiwi, cq va fi o knviere a celor drepyi wi a celor nedrepyi.

  24:16 De aceea mq silesc sq am totdeauna un cuget curat knaintea lui Dumnezeu wi knaintea oamenilor.

  24:17 Dupq o lipsq de mai mulyi ani, am venit sq aduc milostenii neamului meu, wi sq aduc daruri la Templu.

  24:18 Tocmai atunci niwte Iudei din Asia m`au gqsit curqyit kn Templu, nu cu gloatq, nici cu zarvq.

  24:19 Ei knwiwi ar trebui sq se knfqyiweze knaintea ta, wi sq mq pkrascq, dacq au ceva kmpotriva mea.

  24:20 Sau sq spunq acewtia singuri de ce nelegiuire m`au gqsit vinovat, cknd am stat knaintea Soborului,

  24:21 afarq numai doar de strigqtul acesta, pe care l-am scos kn mijlocul lor: ,Pentru knvierea moryilor sknt dat eu kn judecatq astqzi knaintea voastrq.``

  24:22 Felix, care wtia destul de bine despre ,,Calea`` aceasta, i -a amknat zicknd: ,,Am sq cercetez pricina voastrq cknd ca veni cqpitanul Lisias.``

  24:23 Wi a poruncit sutawului sq pqzeascq pe Pavel, dar sq -l lase puyin mai slobod, wi sq nu opreascq pe nimeni din ai lui sq -i slujeascq sau sq vinq la el.

  24:24 Dupq ckteva zile, a venit Felix cu nevastq-sa Drusila, care era Iudeicq; a chemat pe Pavel, wi l -a ascultat despre credinya kn Hristos Isus.

  24:25 Dar, pe cknd vorbea Pavel despre neprihqnire, despre knfrknare wi despre judecata viitoare, Felix, kngrozit, a zis: ,,De astqdatq, du-te; cknd voi mai avea prilej, te voi chema.``

  24:26 Totodatq el trqgea nqdejde cq Pavel are sq -i dea bani; de aceea trimetea wi mai des sq -l cheme, ca sq stea de vorbq cu el.

  24:27 Doi ani au trecut astfel; wi kn locul lui Felix, a venit Porcius Festus. Felix a vrut sq facq pe placul Iudeilor, wi a lqsat pe Pavel kn temniyq.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск