Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DANIEL 8

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  8:1 Kn anul al treilea al domniei kmpqratului Belwayar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afarq de cea pe care o avusesem mai knainte.

  8:2 Cknd am avut vedenia aceasta, mi s`a pqrut cq eram la capitala Susa, kn yinutul Elam; wi kn timpul vedeniei mele, mq aflam lkngq rkul Ulai.

  8:3 Am ridicat ochii, m`am uitat, wi iatq cq kntr`un rku stqtea un berbece, wi avea douq coarne; coarnele acestea erau knalte, dar unul era mai knalt deckt celqlalt, wi cel mai knalt a crescut cel din urmq.

  8:4 Am vqzut cum berbecele kmpungea cu coarnele spre apus, spre miazqnoapte wi spre miazqzi; nici o fiarq nu putea sq -i stea kmpotrivq wi nimeni nu putea sq scape pe cine -i cqdea kn mknq; ci el fqcea ce voia, wi a ajuns puternic.

  8:5 Pe cknd mq uitam cu bqgare de seamq, iatq cq a venit un yap dela apus, wi a cutreierat toatq faya pqmkntului, fqrq sq se atingq de el; yapul acesta knsq avea un corn mare kntre ochi.

  8:6 A venit pknq la berbecele care avea coarne, wi pe care -l vqzusem stknd kn rku, wi s`a repezit asupra lui cu toatq puterea lui.

  8:7 L-am vqzut cum s`a apropiat de berbece, s`a arunct kncruntat asupra lui, a izbit pe berbece, wi i -a frknt amkndouq coarnele, fqrq ca berbecele sq i se fi putut kmpotrivi; l -a trkntit la pqmknt, wi l -a cqlcat kn picioare, wi nimeni n -a scqpat pe berbece din mkna lui.

  8:8 Yapul knsq a ajuns foarte puternic; dar cknd a fost puternic de tot i s`a frknt cornul cel mare. Kn locul lui au crescut patru coarne mari, kn cele patru vknturi ale cerurilor.

  8:9 Dintr`unul din ele a crescut un corn mic, care s`a mqrit nespus de mult spre miazqzi, spre rqsqrit, wi spre yara cea minunatq.

  8:10 S`a knqlyat pknq la owtirea cerurilor, a doborkt la pqmknt o parte din owtirea aceasta wi din stele, wi le -a cqlcat kn picioare.

  8:11 S`a knqlyat pknq la cqpetenia owtirii, i -a smuls jertfa necurmatq, wi i -a surpat locul locawului squ celui sfknt.

  8:12 Oastea a fost pedepsitq din pricina pqcatului sqvkrwit kmpotriva jertfei necurmate; cornul a aruncat adevqrul la pqmknt, wi a izbutit kn ce a knceput.

  8:13 Am auzit pe un sfknt vorbind; wi un alt sfknt a kntrebat pe celce vorbea: ,,Kn cktq vreme se va kmplini vedenia despre desfiinyarea jertfei necurmate wi despre urkciunea pustiirii? Pknq cknd va fi cqlcat kn picioare sfkntul Locaw wi owtirea?``

  8:14 Wi el mi -a zis: ,,Pknq vor trece douq mii trei sute de seri wi dimineyi; apoi sfkntul Locaw va fi curqyit!``

  8:15 Pe cknd eu, Daniel, aveam vedenia aceasta, wi cqutam s`o pricep, iatq cq knaintea mea stqtea cineva, care avea knfqyiwarea unui om.

  8:16 Wi am auzit un glas de om kn mijlocul rkului Ulai, care a strigat wi a zis: ,,Gavrile, tklcuiewte -i vedenia aceasta.``

  8:17 El a venit atunci lkngq locul unde eram; wi la apropierea lui, m`am knspqimkntat, wi am cqzut cu faya la pqmknt. El mi -a zis: ,,Fii cu luare aminte, fiul omului, cqci vedenia privewte vremea sfkrwitului!``

  8:18 Pe cknd kmi vorbea el, am cqzut cu faya la pqmknt lewinat. El m`a atins, wi m`a awezat iarqw kn picioare kn locul kn care mq aflam.

  8:19 Apoi mi -a zis: ,,Iatq, kyi arqt ce se va kntkmpla la vremea de apoi a mkniei, cqci vedenia aceasta privewte vremea sfkrwitului.

  8:20 Berbecele, pe care l-ai vqzut, cu cele douq coarne, sknt kmpqrayii Mezilor wi Perwilor.

  8:21 Yapul knsq este kmpqrqyia Greciei, wi cornul cel mare dintre ochii lui, este cel dintki kmpqrat.

  8:22 Cele patru coarne cari au crescut kn locul acestui corn frknt, sknt patru kmpqrqyii, cari se vor ridica din neamul acesta, dar cari nu vor avea atkta putere.

  8:23 La sfkrwitul stqpknirii lor, cknd pqcqtowii vor fi umplut mqsura nelegiuirilor, se va ridica un kmpqrat fqrq ruwine wi viclean.

  8:24 El va fi tare, dar nu prin puterea lui knsuw; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti kn tot ce va kncepe, va nimici pe cei puternici wi chiar pe poporul sfinyilor.

  8:25 Din pricina propqwirii lui wi izbkndirii vicleniilor lui, inima i se va kngkmfa, va pierde pe mulyi oameni cari trqiau liniwtiyi, wi se va ridica kmpotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit, fqrq ajutorul vreunei mkni omenewti.

  8:26 Iar vedenia cu serile wi dimineyile, de cari a fost vorba, este adevqratq. Tu, pecetluiewte vedenia aceasta, cqci este cu privire la niwte vremi kndepqrtate.``

  8:27 Eu, Daniel, am stat lewinat wi bolnav mai multe zile; apoi m`am sculat wi mi-am vqzut de treburile kmpqratului. Eram uimit de vedenia aceasta, wi nimeni nu wtia.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск