Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EXODUS 5

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  5:1 Moise wi Aaron s`au dus apoi la Faraon, wi i-au zis: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Lasq pe poporul Meu sq plece, ca sq prqznuiascq kn pustie un praznic kn cinstea Mea.``

  5:2 Faraon a rqspuns: ,,Cine este Domnul, ca sq ascult de glasul Lui, wi sq las pe Israel sq plece?`` Eu nu cunosc pe Domnul, wi nu voi lqsa pe Israel sq plece.``

  5:3 Ei au zis: ,,Ni S`a arqtat Dumnezeul Evreilor. Dq-ne voie sq facem un drum de trei zile kn pustie, ca sq aducem jertfe Domnului, pentruca sq nu ne batq cu ciumq sau cu sabie.``

  5:4 Wi kmpqratul Egiptului le -a zis: ,,Moise wi Aaron, pentruce abateyi poporul de la lucrul lui? Plecayi la lucrqrile voastre.``

  5:5 Faraon a zis: ,,Iatq cq poporul acesta s`a knmulyit acum kn yarq, wi voi mai voiyi sq -l faceyi sq-wi knceteze lucrqrile?``

  5:6 Wi chiar kn ziua aceea, Faraon a dat urmqtoarea poruncq isprqvniceilor norodului wi logofeyilor:

  5:7 ,,Sq nu mai dayi poporului paie ca mai knainte pentru facerea cqrqmizilor; ci sq se ducq singuri sq strkngq paie.

  5:8 Totuw sq le cereyi acelaw numqr de cqrqmizi, pe cari le fqceau mai knainte; sq nu le scqdeyi nimic din ele, cqci sknt niwte lenewi; de aceea strigq mereu: ,Haidem sq aducem jertfe Dumnezeului nostru.`

  5:9 Sq se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca sq aibq de lucru, wi sq nu mai umble dupq nqluci.``

  5:10 Isprqvniceii poporului wi logofeyii au venit wi au spus poporului: ,,Awa vorbewte Faraon: ,Nu vq mai dau paie;

  5:11 duceyi-vq singuri de vq luayi paie de unde veyi gqsi; dar nu vi se scade nimic din lucrul vostru.``

  5:12 Poporul s`a rqspkndit kn toatq yara Egiptului, ca sq strkngq miriwte kn loc de paie.

  5:13 Isprqvniceii ki sileau, zicknd: ,,Isprqviyi-vq lucrul, zi de zi, ca wi atunci cknd erau paie!``

  5:14 Au bqtut chiar pe logofeyii copiilor lui Israel, puwi peste ei de isprqvniceii lui Faraon. ,,Pentruce``, li se zicea, ,,n`ayi isprqvit ieri wi azi, ca mai knainte, numqrul de cqrqmizi, care vq fusese hotqrkt?``

  5:15 Logofeyii copiilor lui Israel s`au dus sq se plkngq la Faraon, wi i-au zis: ,,Pentruce te poryi awa cu robii tqi?

  5:16 Robilor tqi nu li se mai dau paie ca mai knainte, wi totuw ni se spune: ,Faceyi cqrqmizi!` Ba kncq, robii tqi sknt wi bqtuyi, ca wi cknd poporul tqu ar fi vinovat.``

  5:17 Faraon a rqspuns: ,,Sknteyi niwte lenewi wi niwte trkntori! De aceea ziceyi: ,Haidem sq aducem jertfe Domnului!`

  5:18 Acum, duceyi-vq kndatq de lucrayi; nu vi se vor da paie, wi veyi face acelaw numqr de cqrqmizi.``

  5:19 Logofeyii copiilor lui Israel au vqzut kn ce stare nenorocitq erau, cknd li se zicea: ,,Nu vi se scade nimic din numqrul de cqrqmizi; ci kn fiecare zi sq faceyi lucrul cuvenit unei zile.``

  5:20 Cknd au iewit dela Faraon, au kntklnit pe Moise wi pe Aaron, care ki awteptau.

  5:21 Wi le-au zis: ,,Sq vq vadq Domnul, wi sq judece! Voi ne-ayi fqcut urkyi lui Faraon wi slujitorilor lui; ba kncq le-ayi dat sabia kn mknq ca sq ne omoare.``

  5:22 Moise s`a kntors la Domnul, wi a zis: ,,Doamne, pentruce ai fqcut un astfel de rqu poporului acestuia? Pentruce m`ai trimes?

  5:23 De cknd m`am dus la Faraon ca sq -i vorbesc kn Numele Tqu, el face wi mai rqu poporului acestuia; wi n`ai izbqvit pe poporul Tqu.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск