Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EXODUS 6

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  6:1 Domnul a zis lui Moise: ,,Vei vedea acum ce voi face lui Faraon: o mknq puternicq kl va sili sq -i lase sq plece; da, o mknq puternicq kl va sili sq -i izgoneascq din yara lui.``

  6:2 Dumnezeu a mai vorbit lui Moise, wi i -a zis: ,,Eu sknt Domnul.

  6:3 Eu M`am arqtat lui Avraam, lui Isaac wi lui Iacov, ca Dumnezeul Cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de el subt Numele Meu ca ,Domnul.``

  6:4 De asemenea Mi-am kncheiat legqmkntul Meu cu ei, ca sq le dau yara Canaan, yara cqlqtoriilor lor sfinte, kn care au locuit ca strqini.

  6:5 Acum knsq am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe cari -i yin Egiptenii kn robie, wi Mi-am adus aminte de legqmkntul Meu.

  6:6 De aceea spune copiilor lui Israel: ,Eu sknt Domnul: Eu vq voi izbqvi din muncile cu cari vq apasq Egiptenii, vq voi izbqvi din robia lor, wi vq voi scqpa cu bray kntins wi cu mari judecqyi.

  6:7 Vq voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru, wi veyi cunoawte cq Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vq izbqvesc de muncile cu cari vq apasq Egiptenii.

  6:8 Eu vq voi aduce kn yara, pe care am jurat cq o voi da lui Avraam, lui Isaac wi lui Iacov; Eu vq voi da -o kn stqpknire; Eu, Domnul.``

  6:9 Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dar desnqdejdea wi robia asprq kn care se aflau, i-au kmpedicat sq asculte pe Moise.

  6:10 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  6:11 ,,Du-te de vorbewte lui Faraon, kmpqratul Egiptului, sq lase pe copiii lui Israel sq iasq afarq din yara lui.``

  6:12 Moise a rqspuns kn faya Domnului: ,,Iatq cq nici copiii lui Israel nu m`au ascultat: cum are sq m`asculte Faraon pe mine, care n`am o vorbire uwoarq?``

  6:13 Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi le -a dat porunci cu privire la copiii lui Israel wi cu privire la Faraon, kmpqratul Egiptului, ca sq scoatq din yara Egiptului pe copiii lui Israel.

  6:14 Iatq cqpeteniile familiilor lor. Fiii lui Ruben, kntkiul nqscut al lui Israel: Enoh, Palu, Heyron wi Carmi. Acestea sknt familiile lui Ruben.

  6:15 Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin wi Yohar; wi Saul, fiu nqscut dintr`o femeie Cananitq. Acestea sknt familiile lui Simeon.

  6:16 Iatq numele fiilor lui Levi, dupq spiya neamului lor: Gherwon, Chehat wi Merari. Anii vieyii lui Levi au fost o sutq treizeci wi wapte de ani.

  6:17 Fiii lui Gherwon: Libni wi Wimei, wi familiile lor. -

  6:18 Fiii lui Chehat: Amram, Iyehar, Hebron wi Uziel. Anii vieyii lui Chehat au fost o sutqtreizeci wi trei de ani. -

  6:19 Fiii lui Merari: Mahli wi Muwi. -Acestea sknt familiile lui Levi, dupq spiya neamului lor.

  6:20 Amram a luat de nevastq pe mqtuwq-sa Iochebed; wi ea i -a nqscut pe Aaron wi pe Moise. Anii vieyii lui Amram au fost o sutqtreizeci wi wapte de ani. -

  6:21 Fiii lui Iyehar: Core, Nefeg wi Zicri. -

  6:22 Fiii lui Uziel: Miwael, Elyafan wi Sitri.

  6:23 Aaron a luat de nevastq pe Eliweba, fata lui Aminadab, sora lui Nahwon; wi ea i -a nqscut pe Nadab, Abihu, Eleazar wi Itamar.

  6:24 Fiii lui Core: Asir, Elcana wi Abiasaf. Acestea sknt familiile Coriyilor.

  6:25 Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastq pe una din fetele lui Putiel; wi ea i -a nqscut pe Fineas. Acewtia sknt cqpeteniile familiilor Leviyilor cu familiile lor.

  6:26 Acewtia sknt Aaron acela wi Moise acela, cqrora le -a zis Domnul: ,,Scoateyi din yara Egiptului pe copiii lui Israel, dupq owtirile lor.``

  6:27 Ei sknt aceia cari au vorbit lui Faraon, kmpqratul Egiptului, ca sq scoatq din Egipt pe copiii lui Israel. Acewtia sknt Moise acela wi Aaron acela.

  6:28 Cknd a vorbit Domnul lui Moise kn yara Egiptului,

  6:29 Domnul a zis lui Moise: ,,Eu sknt Domnul. Spune lui Faraon, kmpqratul Egiptului, tot ce-yi spun.``

  6:30 Wi Moise a rqspuns knaintea Domnului: ,,Iatq cq eu nu vorbesc uwor: cum are sq m`asculte Faraon?``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск