Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 29

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  29:1 Iatq cuprinsul epistolei, pe care a trimis -o proorocul Ieremia, din Ierusalim, cqtre rqmqwiya bqtrknilor din robie, preoyilor, proorocilor, wi kntregului popor, pe cari -i dusese kn robie Nebucadneyar, din Ierusalim la Babilon,

  29:2 dupq ce kmpqratul Ieconia, kmpqrqteasa, famenii dregqtori, cqpeteniile lui Iuda wi ale Ierusalimului, lemnarii wi ferarii au pqrqsit Ierusalimul.

  29:3 Le -a trimes -o prin Eleasa, fiul lui Wafan, wi prin Ghemaria, fiul lui Hilchia, trimewi la Babilon de Zedechia, kmpqratul lui Iuda, la Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului. Ea cuprindea urmqtoarele:

  29:4 ,,Awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel, cqtre toyi prinwii de rqzboi, pe cari i-am dus din Ierusalim la Babilon:

  29:5 ,Zidiyi case, wi locuiyi-le; sqdiyi grqdini wi mkncayi din roadele lor!

  29:6 Luayi-vq neveste, wi faceyi fii wi fiice; knsurayi-vq fiii, wi mqritayi-vq fetele, sq facq fii wi fiice, ca sq vq knmulyiyi acolo unde sknteyi, wi sq nu vq kmpuyinayi.

  29:7 Urmqriyi binele cetqyii, kn care v`am dus kn robie, wi rugayi-vq Domnului pentru ea, pentrucq fericirea voastrq atkrnq de fericirea ei!

  29:8 Cqci awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Nu vq lqsayi amqgiyi de proorocii vowtri, cari sknt kn mijlocul vostru, nici de ghicitorii vowtri; n`ascultayi nici de visqtorii vowtri, ale cqror visuri voi le pricinuiyi!

  29:9 Cqci ei vq proorocesc minciuni kn Numele Meu. Eu nu i-am trimes, zice Domnul.``

  29:10 Dar iatq ce zice Domnul: ,,De kndatq ce vor trece waptezeci de ani ai Babilonului, Kmi voi aduce aminte de voi, wi voi kmplini fayq de voi fqgqduinya Mea cea bunq, aduckndu-vq knapoi kn locul acesta.

  29:11 Cqci Eu wtiu gkndurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gknduri de pace wi nu de nenorocire, ca sq vq dau un viitor wi o nqdejde.

  29:12 Voi Mq veyi chema, wi veyi pleca; Mq veyi ruga, wi vq voi asculta.

  29:13 Mq veyi cquta, wi Mq veyi gqsi, dacq Mq veyi cquta cu toatq inima.

  29:14 Mq voi lqsa sq fiu gqsit de voi, zice Domnul, wi voi aduce knapoi pe prinwii vowtri de rqzboi; vq voi strknge din toate neamurile wi din toate locurile, kn cari v`am izgonit, zice Domnul, wi vq voi aduce knapoi kn locul de unde v`am dus kn robie.``

  29:15 ,,Totuw voi ziceyi: ,Dumnezeu ne -a ridicat prooroci kn Babilon!``

  29:16 ,,Awa vorbewte Domnul asupra kmpqratului, care wade pe scaunul de domnie al lui David, asupra kntregului popor, care locuiewte kn cetatea aceasta, asupra frayilor vowtri, cari n`au mers cu voi kn robie:

  29:17 awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Iatq, voi trimete kntre ei sabie, foamete wi ciumq, wi -i voi face ca niwte smochine grozave cari, de rele ce sknt, nu se pot mknca.

  29:18 Ki voi urmqri cu sabie, cu foamete wi cu ciumq, ki voi face o pricinq de spaimq pentru toate kmpqrqyiile pqmkntului, de blestem, de pustiire, de batjocurq wi de ocarq printre toate neamurile pe unde ki voi izgoni,

  29:19 pentru cq n`au ascultat cuvintele Mele, zice Domnul, ei, cqrora kn nenumqrate rknduri le-am trimes pe robii Mei proorocii; dar n`ayi vrut sq ascultayi, zice Domnul.``

  29:20 ,,Voi knsq, ascultayi Cuvkntul Domnului, voi toyi, prinwii de rqzboi, pe cari v`am trimes din Ierusalim kn Babilon!

  29:21 Awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Colaia, wi despre Zedechia, fiul lui Maaseia, cari vq proorocesc minciuni kn Numele Meu: ,Iatq, ki dau kn mknile lui Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului; wi -i va omork supt ochii vowtri.

  29:22 Vor sluji ca prilej de blestem, kntre toyi prinwii de rqzboi ai lui Iuda cari sknt la Babilon. Wi se va zice: ,Sq-yi facq Domnul ca lui Zedechia wi ca lui Ahab, pe cari kmpqratul Babilonului i -a fript kn foc!`

  29:23 Wi lucrul acesta se va kntkmpla pentru cq au fqcut o miwelie kn Israel, preacurvind cu nevestele aproapelui lor, wi pentru cq au spus minciuni kn Numele Meu, cknd Eu nu le dqdusem nici o poruncq. Wtiu lucrul acesta, wi sknt martor, zice Domnul.``

  29:24 ,,Iar lui Wemaia, Nehelamitul, sq -i spui:

  29:25 ,Awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Tu ai trimes kn numele tqu kntregului popor din Ierusalim, lui Yefania, fiul lui Maaseia, preotul, wi tuturor preoyilor, o scrisoare cu urmqtorul cuprins:

  29:26 ,Domnul te -a pus preot kn locul preotului Iehoiada, ca sq priveghezi kn Casa Domnului peste toyi nebunii wi peste toyi cei ce se dau drept prooroci, cq sq -i arunci kn butuci wi kn fiare.

  29:27 Acum, pentruce nu pedepsewti pe Ieremia din Anatot, care proorocewte printre voi?

  29:28 Ba kncq a trimes chiar sq ne spunq kn Babilon: ,Robia va fi lungq; zidiyi case, wi locuiyi-le; sqdiyi grqdini, wi mkncayi din roadele lor!`` -

  29:29 (Preotul Yefania citise kn adevqr scrisoarea aceasta kn faya proorocului Ieremia.) -

  29:30 Wi Cuvkntul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel:

  29:31 ,,Trimete sq spunq tuturor celor din robie: ,Awa vorbewte Domnul despre Wemaia, Nehelamitul: ,Pentrucq Wemaia vq proorocewte, fqrq sq -l fi trimes Eu, wi vq knsuflq o kncredere mincinoasq,

  29:32 iatq ce zice Domnul: ,Voi pedepsi pe Wemaia, Nehelamitul, wi sqmknya lui: niciunul din ai lui nu va locui kn mijlocul poporului acestuia, wi nu va vedea binele pe care -l voi face poporului Meu, zice Domnul; cqci el a propovqduit rqzvrqtire kmpotriva Domnului.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск