Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 36

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  36:1 Kn al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, kmpqratul lui Iuda, urmqtorul cuvknt a fost rostit cqtre Ieremia din partea Domnului:

  36:2 ,,Ia un sul de carte, wi scrie kn ea toate cuvintele, pe cari yi le-am spus cu privire la Israel wi cu privire la Iuda, wi cu privire la toate neamurile, din ziua cknd yi-am vorbit, pe vremea lui Iosia, pknq kn ziua de azi!

  36:3 Poate cq dacq va auzi casa lui Iuda tot rqul pe care am de gknd sq i -l fac, se vor kntoarce fiecare dela calea lor cea rea, wi le voi ierta astfel nelegiuirea wi pqcatul.``

  36:4 Ieremia a chemat pe Baruc, fiul lui Neriia; wi Baruc a scris kntr`o carte dupqcum spunea Ieremia, toate cuvintele pe cari le spusese lui Ieremia Domnul.

  36:5 Apoi Ieremia a dat urmqtoarea poruncq lui Baruc: ,,Eu sknt knchis, wi nu pot sq merg la Casa Domnului.

  36:6 De aceea, du-te tu knsuyi, wi citewte din carte ce ai scris kn ea dupq spusele mele, wi anume, cuvintele Domnului, citewte-le kn auzul poporului, kn Casa Domnului, kn ziua postului: sq le citewti wi kn auzul tuturor acelora din Iuda, cari vor veni din cetqyile lor.

  36:7 Poate cq se vor smeri cu rugqciuni knaintea Domnului, wi se vor kntoarce fiecare dela calea sa cea rea. Cqci mare este mknia wi urgia, cu care a ameninyat Domnul pe poporul acesta!``

  36:8 Baruc, fiul lui Neriia, a fqcut tot ce -i poruncise proorocul Ieremia, wi a citit din carte cuvintele Domnului, kn Casa Domnului.

  36:9 Kn al cincilea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, kmpqratul lui Iuda, kn luna a noua, au chemat la un post knaintea Domnului pe tot poporul Ierusalimului wi pe tot poporul venit din cetqyile lui Iuda la Ierusalim.

  36:10 Atunci Baruc a citit din carte cuvintele lui Ieremia, kn auzul kntregului popor, kn Casa Domnului, kn chilia lui Ghemaria, fiul lui Wafan, logofqtul, kn curtea de sus, la intrarea poryii celei noi a Casei Domnului.

  36:11 Knsq Mica, fiul lui Ghemaria, fiul lui Wafan, auzind toate cuvintele Domnului cuprinse kn carte,

  36:12 s`a pogorkt la casa kmpqratului, kn odaia de scris a logofqtului, unde stqteau toate cqpeteniile, logofqtul Eliwama, Delaia, fiul lui Wemaia, Elnatan, fiul lui Acbor, Ghemaria, fiul lui Wafan, Zedechia, fiul lui Hanania, wi toate celelalte cqpetenii.

  36:13 Wi Mica le -a spus toate cuvintele pe cari le auzise, cknd citea Baruc kn carte, kn auzul poporului.

  36:14 Atunci toate cqpeteniile au trimes la Baruc pe Iehudi, fiul lui Netania, fiul lui Welemia, fiul lui Cuwi, sq -i spunq: ,,Ia kn mknq cartea din care ai citit, kn auzul poporului, wi vino!`` Baruc, fiul lui Neriia, a luat cartea kn mknq, wi s`a dus la ei.

  36:15 Ei i-au zis: ,,Wezi wi citewte -o kn auzul nostru.`` Astfel Baruc a citit -o kn auzul lor.

  36:16 Cknd au auzit ei toate cuvintele, s`au uitat cu groazq unii la alyii, wi au zis lui Baruc: ,,Vom spune kmpqratului toate cuvintele acestea.``

  36:17 Wi au mai pus lui Baruc urmqtoarea kntrebare: ,,Spune-ne cum ai scris toate cuvintele acestea dupq spusele lui!``

  36:18 Baruc le -a rqspuns: ,,El kmi spunea cu gura lui toate cuvintele acestea, wi eu le-am scris kn cartea aceasta cu cernealq.``

  36:19 Cqpeteniile au zis lui Baruc: ,,Du-te de te ascunde, tu wi Ieremia, ca sq nu wtie nimeni unde sknteyi.``

  36:20 Ei s`au dus apoi la kmpqratul kn curte, lqsknd cartea kn odaia de scris a logofqtului Eliwama, wi au spus toate cuvintele din ea kn auzul kmpqratului.

  36:21 Kmpqratul a trimes pe Iehudi sq ia cartea, Iehudi a luat -o din odaia logofqtului Eliwama, wi a citit -o kn auzul kmpqratului wi kn auzul tuturor cqpeteniilor cari stqteau kmprejurul kmpqratului.

  36:22 Kmpqratul wedea kn casa de iarnq, -cqci era kn luna a noua-wi knaintea lui era un foc de cqrbuni aprinwi.

  36:23 Dupq ce Iehudi a citit trei sau patru foi, kmpqratul a tqiat cartea cu briceagul logofqtului, wi a aruncat -o kn jqratecul de cqrbuni, unde a fost arsq de tot.

  36:24 Kmpqratul wi toyi slujitorii lui, cari au auzit toate cuvintele acelea, nu s`au spqimkntat wi nu wi-au sfkwiat hainele.

  36:25 Elnatan, Delaia wi Ghemaria stqruiserq de kmpqrat sq nu ardq cartea; dar el nu i -a ascultat.

  36:26 Ci kmpqratul a poruncit lui Ierahmeel, fiul kmpqratului, lui Seraia, fiul lui Azriel, wi lui Welemia, fiul lui Abdel, sq punq mkna pe logofqtul Baruc wi pe proorocul Ieremia. Dar Domnul i -a ascuns.

  36:27 Dupqce a ars kmpqratul cartea, care cuprindea cuvintele, pe cari le scrisese Baruc dupq spusele lui Ieremia, cuvkntul Domnului a vorbit astfel lui Ieremia:

  36:28 ,,Ia din nou o altq carte, wi scrie kn ea toate cuvintele, cari erau kn cea dintki carte, pe care a ars -o Ioiachim, kmpqratul lui Iuda.

  36:29 Wi despre Ioiachim, kmpqratul lui Iuda, spune: ,Awa vorbewte Domnul: ,Tu ai ars cartea aceasta, zicknd: ,Pentruce ai scris kn ea cuvintele acestea: ,Kmpqratul Babilonului va veni, va nimici yara aceasta, wi va nimici din ea oamenii wi dobitoacele?`

  36:30 Deaceea, awa vorbewte Domnul despre Ioiachim, kmpqratul lui Iuda: ,Nici unul din ai lui nu va wedea pe scaunul de domnie al lui David. Trupul lui mort va fi lqsat la cqldurq ziua wi la frig noaptea.

  36:31 Kl voi pedepsi, pe el, sqmknya lui, wi pe slujitorii lui, pentru nelegiuirea lor, wi voi aduce peste ei, peste locuitorii Ierusalimului wi peste oamenii lui Iuda, toate nenorocirile cu cari i-am ameninyat, fqrq ca ei sq fi vrut sq Mq asculte!``

  36:32 Ieremia a luat o altq carte wi a dat -o lui Baruc, fiul lui Neriia, logofqtul. Baruc a scris kn ea, dupq spusele lui Ieremia, toate cuvintele din cartea pe care o arsese kn foc Ioiachim, kmpqratul lui Iuda. Multe alte cuvinte de felul acesta au mai fost adqugate la ea.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск