Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOHN 18

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  18:1 Dupq ce a rostit aceste vorbe, Isus a plecat cu ucenicii Sqi dincolo de pkrkul Chedron, unde era o grqdinq, kn care a intrat El wi ucenicii Lui.

  18:2 Iuda, vknzqtorul, wtia wi el locul acela, pentrucq Isus de multe ori Se adunase acolo cu ucenicii Lui.

  18:3 Iuda, deci, a luat ceata ostawilor wi pe aprozii trimewi de preoyii cei mai de seamq wi de Farisei, wi a venit acolo cu felinare, cu fqclii wi cu arme.

  18:4 Isus, care wtia tot ce avea sq I se kntkmple, a mers spre ei, wi le -a zis: ,,Pe cine cqutayi?``

  18:5 Ei I-au rqspuns: ,,Pe Isus din Nazaret!``. Isus le -a zis: ,,Eu sknt!``. Iuda, vknzqtorul, era wi el cu ei.

  18:6 Cknd le -a zis Isus: ,,Eu sknt``, ei s`au dat knapoi, wi au cqzut jos la pqmknt.

  18:7 El i -a kntrebat din nou: ,,Pe cine cqutayi?`` ,,Pe Isus din Nazaret``, I-au zis ei.

  18:8 Isus a rqspuns: ,,V-am spus cq Eu sknt. Deci, dacq Mq cqutayi pe Mine, lqsayi pe acewtia sq se ducq.``

  18:9 A zis lucrul acesta ca sq se kmplineascq vorba, pe care o spusese: ,,N-am pierdut pe niciunul din aceia, pe cari Mi i-ai dat.``

  18:10 Simon Petru, care avea o sabie, a scos -o, a lovit pe robul marelui preot, wi i -a tqiat urechea dreaptq. Robul acela se numea Malhu.

  18:11 Isus a zis lui Petru: ,,Bagq-yi sabia kn teacq. Nu voi bea paharul, pe care Mi l -a dat Tatql sq -l beau?``

  18:12 Ceata ostawilor, cqpitanul lor, wi aprozii Iudeilor, au prins deci pe Isus, wi L-au legat.

  18:13 L-au dus kntki la Ana; cqci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot kn anul acela.

  18:14 Wi Caiafa era celce dqduse Iudeilor sfatul acesta: ,,Este de folos sq moarq un singur om pentru norod.``

  18:15 Simon Petru mergea dupq Isus; tot awa a fqcut wi un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot, wi a intrat cu Isus kn curtea marelui preot.

  18:16 Petru knsq a rqmas afarq la uwq. Celalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a iewit afarq, a vorbit cu portqriya, wi a bqgat pe Petru knlquntru.

  18:17 Atunci slujnica, portqriya, a zis lui Petru: ,,Nu cumva wi tu ewti unul din ucenicii omului acestuia?`` ,,Nu sknt``, a rqspuns el.

  18:18 Robii wi aprozii cari erau acolo, fqcuserq un foc de cqrbuni, cqci era frig: wi se kncqlzeau. Petru stqtea wi el cu ei, wi se kncqlzea.

  18:19 Marele preot a kntrebat pe Isus despre ucenicii Lui wi despre knvqyqtura Lui.

  18:20 Isus i -a rqspuns: ,,Eu am vorbit lumii pe fayq; totdeauna am knvqyat pe norod kn sinagogq wi kn Templu, unde se adunq toyi Iudeii, wi n`am spus nimic kn ascuns.

  18:21 Pentruce Mq kntrebi pe Mine? Kntreabq pe ceice M`au auzit despre ce le-am vorbit; iatq, aceia wtiu ce am spus.``

  18:22 La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii, cari stqteau acolo, a dat o palmq lui Isus, wi a zis: ,,Awa rqspunzi marelui preot?``

  18:23 Isus i -a rqspuns: ,,Dacq am vorbit rqu, aratq ce am spus rqu; dar dacq am vorbit bine, dece mq bayi?``

  18:24 Ana L -a trimes legat la marele preot Caiafa.

  18:25 Simon Petru stqtea acolo, wi se kncqlzea. Ei i-au zis: ,,Nu cumva ewti wi tu unul din ucenicii Lui?`` El s`a lepqdat, wi a zis: ,,Nu sknt.``

  18:26 Unul din robii marelui preot, rudq cu acela cqruia ki tqiase Petru urechea, a zis: ,,Nu te-am vqzut eu cu El kn grqdinq?``

  18:27 Petru iar s -a lepqdat. Wi kndatq a ckntat cocowul.

  18:28 Au adus pe Isus dela Caiafa kn odaia de judecatq: era dimineaya. Ei n`au intrat kn odaia de judecatq, ca sq nu se spurce wi sq poatq mknca Pawtele.

  18:29 Pilat deci a iewit afarq la ei, wi le -a zis: ,,Ce pkrq aduceyi kmpotriva omului acestuia?``

  18:30 Drept rqspuns, ei i-au zis: ,,Dacq n`ar fi fost un fqcqtor de rele, nu L-am fi dat noi kn mknile tale.``

  18:31 Atunci Pilat le -a zis: ,,Luayi -L voi, wi judecayi -L dupq legea voastrq.`` ,,Nouq nu ne este kngqduit de Lege sq omorkm pe nimeni``, I-au zis Iudeii.

  18:32 Aceasta s`a kntkmplat ca sq se kmplineascq vorba, prin care arqtase Isus cu ce moarte avea sq moarq.

  18:33 Pilat a intrat iarqw kn odaia de judecatq, a chemat pe Isus wi I -a zis: ,,Ewti Tu Kmpqratul Iudeilor?``

  18:34 Isus i -a rqspuns: ,,Dela tine knsuyi zici lucrul acesta, sau yi l-au spus alyii despre Mine!``

  18:35 Pilat a rqspuns: ,,Eu sknt Iudeu? Neamul Tqu wi preoyii cei mai de seamq Te-au dat kn mkna mea: ce ai fqcut?``

  18:36 ,,Kmpqrqyia Mea nu este din lumea aceasta``, a rqspuns Isus. ,,Dacq ar fi Kmpqrqyia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s`ar fi luptat ca sq nu fiu dat kn mknile Iudeilor; dar acum, Kmpqrqyia Mea nu este de aici.``

  18:37 ,,Atunci un Kmpqrat tot ewti!`` I -a zis Pilat. ,,Da``, a rqspuns Isus. ,,Eu sknt Kmpqrat. Eu pentru aceasta M`am nqscut wi am venit kn lume, ca sq mqrturisesc despre adevqr. Oricine este din adevqr ascultq glasul Meu.``

  18:38 Pilat I -a zis: ,,Ce este adevqrul?``

  18:39 Dar, fiindcq voi aveyi obicei sq vq slobozesc pe cineva de Pawte, vreyi sq vq slobozesc pe Kmpqratul Iudeilor?``

  18:40 Atunci toyi au strigat din nou: ,,Nu pe El, ci pe Baraba!`` Wi Baraba era un tklhar.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск