Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOSHUA 8

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  8:1 Domnul a zis lui Iosua: ,,Nu te teme, wi nu te spqimknta! Ia cu tine pe toyi oamenii de rqzboi, scoalq-te, suie-te kmpotriva cetqyii Ai. Iatq cq kyi dau kn mknile tale pe kmpqratul din Ai wi pe poporul lui, cetatea lui wi yara lui.

  8:2 Sq faci cetqyii Ai cum ai fqcut Ierihonului wi kmpqratului lui: sq pqstrayi pentru voi numai prada de rqzboi wi vitele. Pune niwte oameni la pkndq knapoia cetqyii``.

  8:3 Iosua s`a sculat cu toyi oamenii de rqzboi ca sq se suie kmpotriva cetqyii Ai. A ales treizeci de mii de bqrbayi viteji, pe cari i -a pornit noaptea,

  8:4 wi le -a dat urmqtoarea poruncq: ,,Ascultayi! Sq vq puneyi la pkndq knapoia cetqyii; sq nu vq depqrtayi mult de cetate, wi toyi sq fiyi gata.

  8:5 Iar eu wi tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate. Wi cknd vor iewi knaintea noastrq, ca kntkiaw datq, noi o s`o luqm la fugq dinaintea lor.

  8:6 Ei ne vor urmqri pknq cknd ki vom trage departe de cetate, cqci vor zice: ,Fug dinaitea noastrq, ca kntkiaw datq!` Wi vom fugi dinaintea lor.

  8:7 Voi sq iewiyi atunci dela pkndq wi sq puneyi mkna pe cetate, wi Domnul, Dumnezeul vostru, o va da kn mknile voastre.

  8:8 Dupqce veyi lua cetatea, sq -i puneyi foc, sq faceyi cum a zis Domnul: aceasta este porunca pe care v`o dau``.

  8:9 Iosua i -a pornit, wi s`au dus de s`au awezat la pkndq kntre Betel wi Ai, la apus de Ai. Iar Iosua a petrecut noaptea aceea kn mijlocul poporului.

  8:10 Iosua s`a sculat dis de dimineayq, a cercetat poporul, wi a pornit kmpotriva cetqyii Ai, kn fruntea poporului, el wi bqtrknii lui Israel.

  8:11 Toyi oamenii de rqzboi cari erau cu el s`au suit wi s`au apropiat de cetate; cknd au ajuns kn faya cetqyii, au tqbqrkt la miazq noapte de Ai, de care erau despqryiyi prin vale.

  8:12 Iosua a luat aproape cinci mii de oameni, wi i -a pus la pkndq kntre Betel wi Ai, la apus de cetate.

  8:13 Dupqce s`a awezat toatq tabqra la miazq noapte de cetate, wi cei de pkndq la apus de cetate, Iosua a knaintat kn noaptea aceea kn mijlocul vqii.

  8:14 Cknd a vqzut kmpqratul cetqyii Ai lucrul acesta, oamenii din Ai s`au sculat kn grabq disdedimineayq, wi au iewit knaintea lui Israel, ca sq -l batq. Kmpqratul s`a kndreptat, cu tot poporul lui, spre un loc hotqrkt, knspre ckmpie, wi nu wtia cq knapoia cetqyii o mknq de oameni stqteau la pkndq kmpotriva lui.

  8:15 Iosua wi tot Israelul s`au prefqcut cq sknt bqtuyi, wi au fugit pe drumul dinspre pustie.

  8:16 Atunci tot poporul care era kn cetate s`a strkns ca sq -i urmqreascq. Au urmqrit pe Iosua wi au fost trawi departe din cetate.

  8:17 N`a rqmas niciun om kn Ai wi kn Betel care sq nu fi iewit kmpotriva lui Israel. Au lqsat cetatea deschisq, wi au urmqrit pe Israel.

  8:18 Domnul a zis lui Iosua: ,,Kntinde spre Ai suliya pe care o ai kn mknq, cqci am s`o dau kn mkna ta!`` Wi Iosua a kntins spre cetate suliya pe care o avea kn mknq.

  8:19 Dekndatq ce wi -a kntins mkna, bqrbayii, cari stqteau la pkndq, au iewit repede din locul unde erau; au pqtruns kn cetate, au luat -o, wi s`au grqbit de i-au pus foc.

  8:20 Oamenii din Ai, uitkndu-se knapoi, au vqzut fumul cetqyii suindu-se spre cer, wi n`au mai putut sq scape kn nici o parte. Poporul care fugea spre pustie s`a kntors kmpotriva celor ce -l urmqreau;

  8:21 cqci Iosua wi tot Israelul, vqzknd cetatea luatq de cei ce stqteau la pkndq, wi fumul cetqyii suindu-se kn sus, s`au kntors wi au bqtut pe oamenii din Ai.

  8:22 Ceilalyi deasemenea le-au iewit knainte din cetate, wi oamenii din Ai au fost knconjurayi de Israel din toate pqryile. Israel i -a bqtut, fqrq sq lase unul cu viayq, nici vreun fugar;

  8:23 pe kmpqratul din Ai, l-au prins viu, wi l-au adus la Iosua.

  8:24 Dupq ce a isprqvit Israel de ucis pe toyi locuitorii din Ai, kn ckmp wi kn pustie, unde ki urmqriserq ei, wi dupq ce toyi au fost trecuyi kn totul prin ascuyiwul sqbiei, tot Israelul s`a kntors la Ai wi a trecut cetatea prin ascuyiwul sqbiei.

  8:25 Kn totul au fost douqsprezece mii de inwi uciwi kn ziua aceea, bqrbayi wi femei, toyi oameni din Ai.

  8:26 Iosua nu wi -a tras mkna pe care o yinea kntinsq cu suliya, pknq ce toyi locuitorii au fost nimiciyi cu desqvkrwire.

  8:27 Israel a pqstrat pentru sine doar vitele wi prada din cetatea aceasta, dupq porunca pe care o dqduse lui Iosua Domnul.

  8:28 Iosua a ars cetatea Ai, wi a fqcut din ea pentru totdeauna un morman de dqrkmqturi, care se vede pknq kn ziua de azi.

  8:29 A spknzurat de un lemn pe kmpqratul din Ai, wi l -a lqsat pe lemn pknq seara. La apusul soarelui, Iosua a poruncit sq i se pogoare trupul de pe lemn; l-au aruncat la intrarea poryii cetqyii, wi au ridicat pe el o mare grqmadq de pietre, care este pknq kn ziua de azi.

  8:30 Atunci Iosua a zidit un altar Domnului, Dumnezeului lui Israel, pe muntele Ebal,

  8:31 cum poruncise copiilor lui Israel Moise, robul Domnului, wi cum este scris kn cartea legii lui Moise: era un altar de pietre necioplite, peste cari nu trecuse ferul. Pe altarul acesta au adus Domnului arderi de tot, wi jertfe de mulyqmiri.

  8:32 Wi acolo Iosua a scris pe pietre o copie a legii pe care o scrisese Moise knaintea copiilor lui Israel.

  8:33 Tot Israelul, bqtrknii, mai marii oastei wi judecqtorii lui, stqteau de amkndouq pqryile chivotului, knaintea preoyilor, din neamul Leviyilor, cari duceau chivotul legqmkntului Domnului; erau de fayq atkt strqinii ckt wi copiii lui Israel, jumqtate kn dreptul muntelui Garizim, wi jumqtate kn dreptul muntelui Ebal, dupq porunca pe care o dqduse mai knainte Moise, robul Domnului, ca sq binecuvinteze pe poporul lui Israel.

  8:34 Iosua a citit apoi toate cuvintele legii, binecuvkntqrile wi blestemurile, dupq cum este scris kn cartea legii.

  8:35 N`a rqmas nimic din tot ce poruncise Moise, pe care sq nu -l fi citit Iosua kn faya kntregei adunqri a lui Israel, kn faya femeilor, copiilor wi strqinilor cari mergeau kn mijlocul lor.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск