Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MATTHEW 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Sqi, wi le -a dat putere sq scoatq afarq duhurile necurate, wi sq tqmqduiascq orice fel de boalq wi orice fel de neputinyq.

  10:2 Iatq numele celor doisprezece apostoli: Cel dintki, Simon, zis Petru, wi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, wi Ioan, fratele lui;

  10:3 Filip wi Bartolomeu; Toma wi Matei, vamewul; Iacov, fiul lui Alfeu, wi Levi, zis wi Tadeu;

  10:4 Simon Cananitul, wi Iuda Iscarioteanul, cel care a vkndut pe Isus.

  10:5 Acewtia sknt cei doisprezece, pe cari i -a trimes Isus, dupq ce le -a dat knvqyqturile urmqtoare: Sq nu mergeyi pe calea pqgknilor wi sq nu intrayi kn vreo cetate a Samaritenilor;

  10:6 ci sq mergeyi mai de grabq la oile pierdute ale casei lui Israel.

  10:7 Wi pe drum, propovqduiyi, wi ziceyi: ,,Kmpqrqyia cerurilor este aproape!``

  10:8 Vindecayi pe bolnavi, knviayi pe moryi, curqyiyi pe leprowi, scoateyi afarq dracii. Fqrq platq ayi primit, fqrq platq sq dayi.

  10:9 Sq nu luayi nici aur, nici argint, nici aramq kn brkele voastre,

  10:10 nici traistq pentru drum, nici douq haine, nici kncqlyqminte, nici toiag, cqci vrednic este lucrqtorul de hrana lui.

  10:11 Kn orice cetate sau sat veyi intra, sq cercetayi cine este acolo vrednic wi sq rqmkneyi la el pknq veyi pleca.

  10:12 La intrarea voastrq kn casq, urayi -i de bine;

  10:13 wi dacq este casa aceea vrednicq, pacea voastrq sq vinq peste ea; dar dacq nu este vrednicq, pacea voastrq sq se kntoarcq la voi.

  10:14 Dacq nu vq va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, sq iewiyi din casa sau din cetatea aceea, wi sq scuturayi praful de pe picioarele voastre.``

  10:15 Adevqrat vq spun cq, kn ziua judecqyii, va fi mai uwor pentru yinutul Sodomei wi Gomorei, deckt pentru cetatea aceea.

  10:16 Iatq, Eu vq trimet ca pe niwte oi kn mijlocul lupilor. Fiyi dar knyelepyi ca werpii, wi fqrq rqutate ca porumbeii.

  10:17 Pqziyi-vq de oameni; cqci vq vor da kn judecata soboarelor, wi vq vor bate kn sinagogile lor.

  10:18 Din pricina Mea, veyi fi duwi knaintea dregqtorilor wi knaintea kmpqrayilor, ca sq slujiyi ca mqrturie knaintea lor wi knaintea Neamurilor.

  10:19 Dar, cknd vq vor da kn mkna lor, sq nu vq kngrijorayi, gkndindu-vq cum sau ce veyi spune; cqci ce veyi avea de spus, vq va fi dat chiar kn ceasul acela;

  10:20 fiindcq nu voi veyi vorbi, ci Duhul Tatqlui vostru va vorbi kn voi.

  10:21 Fratele va da la moarte pe frate-squ, wi tatql pe copilul lui; copiii se vor scula kmpotriva pqrinyilor lor, wi -i vor omork.

  10:22 Veyi fi urkyi de toyi, din pricina Numelui Meu; dar cine va rqbda pknq la sfkrwit, va fi mkntuit.

  10:23 Cknd vq vor prigoni kntr`o cetate, sq fugiyi kntr`alta. Adevqrat vq spun cq nu veyi isprqvi de strqbqtut cetqyile lui Israel pknq va veni Fiul omului.

  10:24 Ucenicul nu este mai pe sus de knvqyqtorul squ, nici robul mai pe sus de domnul squ.

  10:25 Ajunge ucenicului sq fie ca knvqyqtorul lui, wi robului sq fie ca domnul lui. Dacq pe Stqpknul casei L-au numit Beelzebul, cu ckt mai mult vor numi awa, pe cei din casa lui?

  10:26 Awa cq sq nu vq temeyi de ei. Cqci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit, wi nimic tqinuit care nu va fi cunoscut.

  10:27 Ce vq spun Eu la kntunerec, voi sq spuneyi la luminq; wi ce auziyi woptindu-se la ureche, sq propovqduiyi de pe acoperiwul caselor.

  10:28 Nu vq temeyi de cei ce ucid trupul, dar cari nu pot ucide sufletul; ci temeyi-vq mai degrabq de Celce poate sq piardq wi sufletul wi trupul kn gheenq.

  10:29 Nu se vknd oare douq vrqbii la un ban? Totuw, nici una din ele nu cade pe pqmknt fqrq voia Tatqlui vostru.

  10:30 Ckt despre voi, pknq wi perii din cap, toyi vq sknt numqrayi.

  10:31 Deci sq nu vq temeyi; voi sknteyi mai de prey deckt multe vrqbii.

  10:32 Deaceea, pe oriwicine Mq va mqrturisi knaintea oamenilor, kl voi mqrturisi wi Eu knaintea Tatqlui Meu care este kn ceruri;

  10:33 dar de oricine se va lepqda de Mine knaintea oamenilor, Mq voi lepqda wi Eu knaintea Tatqlui Meu care este kn ceruri.

  10:34 Sq nu credeyi cq am venit s`aduc pacea pe pqmknt; n`am venit sq aduc pacea, ci sabia.

  10:35 Cqci am venit sq despart pe fiu de tatql squ, pe fiicq de mamq-sa, wi pe norq de soacrq-sa.

  10:36 Wi omul va avea de vrqjmawi chiar pe cei din casa lui.

  10:37 Cine iubewte pe tatq, ori pe mamq, mai mult deckt pe Mine, nu este vrednic de Mine; wi cine iubewte pe fiu ori pe fiicq mai mult deckt pe Mine, nu este vrednic de Mine.

  10:38 Cine nu-wi ia crucea lui, wi nu vine dupq Mine, nu este vrednic de Mine.

  10:39 Cine kwi va pqstra viaya, o va pierde; wi cine kwi va pierde viaya, pentru Mine, o va ckwtiga.

  10:40 Cine vq primewte pe voi, Mq primewte pe Mine; wi cine Mq primewte pe Mine, primewte pe Cel ce M`a trimes pe Mine.

  10:41 Cine primewte un prooroc, kn numele unui prooroc, va primi rqsplata unui prooroc; wi cine primewte pe un om neprihqnit, kn numele unui om neprihqnit, va primi rqsplata unui om neprihqnit.

  10:42 Wi oricine va da de bqut numai un pahar de apq rece unuia din acewti micuyi, kn numele unui ucenic, adevqrat vq spun cq nu-wi va pierde rqsplata.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск