Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 6

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  6:1 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  6:2 ,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cknd un bqrbat sau o femeie se va despqryi de ceilalyi, fqcknd o juruinyq de nazireat1, ca sq se knchine Domnului,

  6:3 sq se fereascq de vin wi de bquturq kmbqtqtoare; sq nu bea nici oyet fqcut din vin, nici oyet fqcut din vreo bquturq kmbqtqtoare; sq nu bea nicio bquturq stoarsq din struguri, wi sq nu mqnknce struguri proaspeyi nici uscayi.

  6:4 Kn tot timpul nazireatului lui, sq nu mqnknce nimic care vine din viyq, dela skmburi pknq la pieliya strugurelui.

  6:5 Kn tot timpul nazireatului, briciul sq nu treacq pe capul lui; pknq la kmplinirea zilelor pentru cari s`a knchinat Domnului, va fi sfknt; sq-wi lase pqrul sq creascq kn voie.

  6:6 Kn tot timpul ckt s`a fqgqduit Domnului prin jurqmknt, sq nu se apropie de un mort;

  6:7 sq nu se pkngqreascq nici la moartea tatqlui squ, nici a mamei sale, nici a fratelui squ, nici a sorei sale, cqci poartq pe cap knchinarea Dumnezeului lui.

  6:8 Kn tot timpul nazireatului, sq fie knchinat Domnului.

  6:9 Dacq moare cineva de moarte nqpraznicq lkngq el, wi capul lui knchinat se face astfel necurat, sq-wi radq capul kn ziua curqyirii, wi anume sq wi -l radq a waptea zi.

  6:10 Kn ziua a opta, sq aducq preotului douq turturele sau doi pui de porumbel, la uwa cortului kntklnirii.

  6:11 Preotul sq jertfeascq pe unul ca jertfq de ispqwire, iar pe celalt ca ardere de tot, wi sq facq pentru el ispqwirea pqcatului lui, fqcut cu prilejul mortului. Nazireul sq-wi sfinyeascq apoi capul chiar kn ziua aceea.

  6:12 Sq knchine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte, wi sq aducq un miel de un an ca jertfq pentru vinq; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentrucq nazireatul lui a fost pkngqrit.

  6:13 Iatq legea nazireului. Kn ziua cknd se va kmplini vremea nazireatului lui, sq fie adus la uwa cortului kntklnirii.

  6:14 Ca dar, sq aducq Domnului: un miel de un an fqrq cusur, pentru arderea de tot, o oaie de un an wi fqrq cusur pentru jertfa de ispqwire, wi un berbece fqrq cusur, pentru jertfa de mulyqmire;

  6:15 un cow cu azimi, turte fqcute din floarea fqinii, frqmkntatq cu untdelemn, wi plqcinte fqrq aluat, stropite cu untdelemn, kmpreunq cu darul de mkncare wi jertfa de bquturq obicinuite.

  6:16 Preotul sq aducq aceste lucruri knaintea Domnului wi sq aducq jertfa lui de ispqwire wi arderea de tot;

  6:17 sq pregqteascq berbecele ca jertfq de mulyqmire Domnului, kmpreunq cu cowul cu azimi, wi sq pregqteascq wi darul lui de mkncare wi jertfa lui de bquturq.

  6:18 Nazireul sq-wi radq, la uwa cortului kntklnirii, capul knchinat Domnului; sq ia pqrul capului squ knchinat Domnului, wi sq -l punq pe focul care este subt jertfa de mulyqmire.

  6:19 Preotul sq ia spata dreaptq fiartq a berbecelui, o turtq nedospitq din cow, wi o plqcintq nedospitq; wi sq le punq kn mknile Nazireului, dupq ce acesta wi -a ras capul knchinat Domnului.

  6:20 Preotul sq le legene kntr`o parte wi kntr`alta knaintea Domnului: acesta este un lucru sfknt, care este al preotului, kmpreunq cu pieptul legqnat wi spata adusq ca jertfq prin ridicare. Apoi, nazireul va putea sq bea vin.

  6:21 Aceasta este legea pentru cel ce a fqcut juruinya de nazireat: acesta este darul lui, care trebuie adus Domnului pentru nazireatul lui, afarq de ce -i vor kngqdui mijloacele lui. Sq kmplineascq tot ce este poruncit pentru juruinya pe care a fqcut -o, dupq legea nazireatului.``

  6:22 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  6:23 ,,Vorbewte lui Aaron wi fiilor lui, wi spune-le: ,Awa sq binecuvkntayi pe copiii lui Israel, wi sq le ziceyi:

  6:24 ,Domnul sq te binecuvinteze, wi sq te pqzeascq!

  6:25 Domnul sq facq sq lumineze Faya Lui peste tine, wi sq Se kndure de tine!

  6:26 Domnul sq-Wi knalye Faya peste tine, wi-sq-yi dea pacea!

  6:27 Astfel sq punq Numele Meu peste copiii lui Israel, wi Eu ki voi binecuvknta.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск