Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - PROVERBS 25

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  25:1 Iatq kncq vreockteva din Pildele lui Solomon, strknse de oamenii lui Ezechia, kmpqratul lui Iuda. -

  25:2 Slava lui Dumnezeu stq kn ascunderea lucrurilor, dar slava kmpqrayilor stq kn cercetarea lucrurilor. -

  25:3 Knqlyimea cerurilor, adkncimea pqmkntului, wi inima kmpqrayilor sknt nepqtrunse. -

  25:4 Scoate zgura din argint, wi argintarul va face din el un vas ales.

  25:5 Scoate wi pe cel rqu dinaintea kmpqratului, wi scaunul lui de domnie se va kntqri prin neprihqnire. -

  25:6 Nu te fqli knaintea kmpqratului, wi nu lua locul celor mari;

  25:7 cqci este mai bine sq yi se zicq: ,,Suie-te mai sus!`` deckt sq fii pogorkt knaintea voivodului pe care yi -l vqd ochii. -

  25:8 Nu te grqbi sq te iei la ceartq, ca nu cumva la urmq sq nu wtii ce sq faci, cknd te va lua la ocqri aproapele tqu. -

  25:9 Apqrq-yi pricina kmpotriva aproapelui tqu, dar nu da pe fayq taina altuia,

  25:10 ca nu cumva, aflknd -o cineva, sq te umple de ruwine, wi sq-yi iasq nume rqu care sq nu se mai wteargq. -

  25:11 Un cuvknt spus la vremea potrivitq, este ca niwte mere de aur kntr`un cowuley de argint. -

  25:12 Ca o verigq de aur wi o podoabq de aur curat, awa este knyeleptul care mustrq, pentru o ureche ascultqtoare. -

  25:13 Ca rqcoreala zqpezii pe vremea seceriwului, awa este un sol credincios pentru cel ce -l trimete: el knvioreazq sufletul stqpknului squ.

  25:14 Ca norii wi vkntul fqrq ploaie, awa este un om care se laudq pe nedrept cu dqrniciile lui. -

  25:15 Prin rqbdare se knduplecq un voivod, wi o limbq dulce poate zdrobi oase.

  25:16 Dacq dai peste miere, nu mknca deckt atkt ckt kyi ajunge, ca sq nu yi se sckrbeascq wi s`o verwi din gurq. -

  25:17 Calcq rar kn casa aproapelui tqu, ca sq nu se sature de tine wi sq te urascq. -

  25:18 Ca un buzdugan, ca o sabie wi ca o sqgeatq ascuyitq, awa este un om care face o mqrturisire mincinoasq kmpotriva aproapelui squ. -

  25:19 Ca un dinte stricat wi ca un picior care wchioapqteazq, awa este kncrederea kntr`un stricat la ziua necazului. -

  25:20 Ca unul care kwi scoate haina pe o zi rece, sau varsq oyet pe silitrq, awa este cine ckntq ckntece unei inimi kn nenorocire. -

  25:21 Dacq este flqmknd vrqjmawul tqu, dq -i pkne sq mqnknce, dqcq -i este sete, dq -i apq sq bea.

  25:22 Cqci fqcknd awa, aduni cqrbuni aprinwi pe capul lui, wi Domnul kyi va rqsplqti. -

  25:23 Vkntul de miazqnoapte aduce ploaia, wi limba clevetitoare aduce o fayq mkhnitq. -

  25:24 Mai bine sq locuiewti kntr`un coly pe acoperiw, deckt sq locuiewti kntr`o casq mare cu o nevastq gklcevitoare. -

  25:25 Ca apa proaspqtq pentru un om obosit, awa este o veste bunq venitq dintr`o yarq depqrtatq. -

  25:26 Ca o fkntknq turbure wi ca un izvor stricat, awa este cel neprihqnit care se clatinq knaintea celui rqu. -

  25:27 Nu este bine sq mqnknci multq miere: tot awa, nu este o cinste sq alergi dupq slava ta knsuyi. -

  25:28 Omul care nu este stqpkn pe sine, este ca o cetate surpatq wi fqrq ziduri.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск