Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 5

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  5:1 Sinovi Izraelova prvenca Rubena. On je doista bio prvenac; ali kad je oskvrnuo oevu postelju, njegovo je pravo prvorodstva bilo dano sinovima Izraelova sina Josipa, ali im nije bilo upisano u rodovnik,

  5:2 jer je Juda nadvladao meu braom, a od njega se rodio knez. Ipak je pravo prvorodstva pripalo Josipu.

  5:3 Sinovi Izraelova prvenca Rubena bili su Henok, Falu, Hesron i Karmi.

  5:4 Joelovi sinovi: njegov sin emaja, njegov sin Gog, njegov sin imej,

  5:5 njegov sin Mika, njegov sin Reaja, njegov sin Baal,

  5:6 njegov sin Beera, koga je odveo u suanjstvo asirski kralj Tiglat Pileser; on je bio poglavar Rubenova plemena.

  5:7 Njegovoj brai, po obiteljima, kad su se zapisali u plemenski rodovnik po naratajima, bio je poglavar Jeiel, Zaharija,

  5:8 Bela, sin Azazov, sin emin, sin Joelov. On je ivio u Aroeru i do Neba i Baal Meona.

  5:9 Prema istoku njegova se zemlja prostirala do ulaza u pustinju, od rijeke Eufrata, jer mu se stoka umnoila u gileadskoj zemlji.

  5:10 Za aulovih vremena vojevali su s Hagrijcima koji su izginuli od njihove ruke; tako su se naselili u njihove atore po svemu istonom podruju od Gileada.

  5:11 Gadovi su sinovi ivjeli blizu njih u baanskoj zemlji do Salke.

  5:12 Poglavar je bio Joel, a drugi afan, pa Janaj i afat u Baanu.

  5:13 Njihova su braa po svojim rodovima bila: Mihael, Meulam, eba, Joraj, Jakan, Zija, Eber, sedmorica.

  5:14 To su bili sinovi Abihajila, sina Hurija, sina Jaroaha, sina Gileada, sina Mihaela, sina Jeiaja, sina Jahdona, sina Buza.

  5:15 Ahi, sin Abdiela, Gunijeva sina, bio je poglavar njihova roda.

  5:16 ivjeli su u Gileadu i u njihovim zaseocima te po svim aronskim panjacima do njihovih krajeva.

  5:17 Svi su bili zapisani u plemenski rodovnik za vremena judejskoga kralja Jotama i za vremena izraelskoga kralja Jeroboama.

  5:18 Rubenovih i Gadovih sinova, i polovine Manaeova plemena, hrabrih junaka koji su nosili tit i ma te zapinjali luk i bili vjeti boju, bijae etrdeset tisua sedam stotina i ezdeset vojnika.

  5:19 Ratovali su protiv Hagrijaca, Iturejaca, Nafiejaca i Nodabejaca.

  5:20 U boju su zavapili k Bogu i on ih je usliao jer su se pouzdali u nj: potpomognuti su protiv neprijatelja te su im predani u ruke Hagrijci sa svim njihovim saveznicima.

  5:21 Zaplijenili su njihovu stoku - pedeset tisua deva, dvije stotine i pedeset tisua ovaca i koza i dvije tisue magaraca - i odveli u ropstvo sto tisua ljudi.

  5:22 Pobijenih je mnogo palo, jer je taj boj bio od Boga; onda se naselie na njihovo mjesto do suanjstva.

  5:23 Sinovi polovine Manaeova plemena nastanili su se u toj zemlji od Baana do Baal Hermona i enira i do Hermonske gore. I bijahu se umnoili.

  5:24 Ovo su bili poglavari njihovih rodova: Efer, Jii, Eliel, Azriel, Jeremija, Hodavja i Jahdiel, hrabri junaci i ugledni muevi: poglavari u svojim rodovima.

  5:25 Ali kad su se iznevjerili Bogu svojih otaca i odali se preljubu s bogovima naroda one zemlje koje je Bog iskorijenio pred njima,

  5:26 probudio je Izraelov Bog neprijateljstvo asirskoga kralja Pula i neprijateljstvo asirskoga kralja Tiglat Pilesera. Oni su odveli u suanjstvo Rubenovo i Gadovo pleme i polovinu Manaeova plemena. Doveli su ih u Helah, Habor i Haru i na Gozansku rijeku do dananjega dana.

  5:27 Levijevi su sinovi bili Gerom, Kehat i Merari.

  5:28 Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.

  5:29 Amramovi sinovi: Aron, Mojsije i Mirjama. Aronovi sinovi: Nabad i Abihu, Eleazar i Itamar.

  5:30 Eleazar rodi Pinhasa, Pinhas rodi Abiuu;

  5:31 Abiua rodi Bukija, Buki rodi Uziju;

  5:32 Uzija rodi Zerahju; Zerahja rodi Merajota.

  5:33 Merajot rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba;

  5:34 Ahitub rodi Sadoka; Sadok rodi Ahimaasa;

  5:35 Ahimaas rodi Azarju, Azarja rodi Johanana;

  5:36 Johanan rodi Azarju, koji je bio sveenik u Hramu to ga je sagradio Salomon u Jeruzalemu.

  5:37 Azarja rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba;

  5:38 Ahitub rodi Sadoka, Sadok rodi aluma;

  5:39 alum rodi Hilkiju, Hilkija rodi Azarju;

  5:40 Azarja rodi Seraju; Seraja rodi Josadaka.

  5:41 Josadak je otiao kad je Jahve odveo u suanjstvo Judu i Jeruzalem Nabukodonozorovom rukom.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .