Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CORINTHIANS 14

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  14:1 Teite za ljubavlju, eznite za darima Duha, a najvema da prorokujete.

  14:2 Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene.

  14:3 Tko pak prorokuje, ljudima govori: izgrauje, hrabri, tjei.

  14:4 Tko govori drugim jezikom, sam sebe izgrauje, a tko prorokuje, Crkvu izgrauje.

  14:5 A htio bih da vi svi govorite drugim jezicima, ali vema da prorokujete. Jer vei je tko prorokuje, negoli tko govori drugim jezicima, osim ako protumai Crkvi radi izgraivanja.

  14:6 A sada, brao, kad bih doao k vama govorei drugim jezicima, to bi vam koristilo kad vam ne bih priopio bilo otkrivenje, bilo spoznanje, bilo prorotvo, bilo nauk?

  14:7 Ako neiva glazbala, svirala ili citra, ne daju razgovijetna glasa, kako e se razabrati to se to izvodi na svirali ili citri?

  14:8 Ili ako trublja daje nejasan glas, tko e se spremiti na boj?

  14:9 Tako i vi, ako jezikom ne budete jasno zborili, kako e se razabrati to se govori? Govorit ete u vjetar.

  14:10 Toliko, recimo, ima na svijetu vrsta glasova i - nijedan bez znaenja.

  14:11 Ako dakle ne znam znaenja glasa, bit u sugovorniku tuinac, a sugovornik tuinac meni.

  14:12 Tako i vi, budui da eznete za darima Duha, nastojte njima obilovati radi izgraivanja Crkve.

  14:13 Stoga tko govori drugim jezikom, neka se moli da moe protumaiti.

  14:14 Jer ako se drugim jezikom molim, moj se duh moli, ali um je moj neplodan.

  14:15 to dakle? Molit u se duhom, molit u se i umom; pjevat u hvalospjeve duhom, ali pjevat u ih i umom.

  14:16 Jer ako Boga blagoslivlja duhom, kako e neupuen rei "Amen" na tvoju zahvalnicu? Ne zna to govori.

  14:17 Ti dodue lijepo zahvaljuje, ali se drugi ne izgrauje.

  14:18 Hvala Bogu, ja govorim drugim jezicima vema nego svi vi.

  14:19 Ali drae mi je u Crkvi rei pet rijei po svojoj pameti, da i druge pouim, negoli deset tisua rijei drugim jezikom.

  14:20 Brao, ne budite djeca pameu, nego nejaad pakou, a zreli pameu!

  14:21 U Zakonu je pisano: Drugim jezicima i drugim usnama govorit u ovomu narodu pa me ni tako nee posluati, govori Gospodin.

  14:22 Tako drugi jezici nisu znak vjernicima, nego nevjernicima; a prorokovanje vjernicima, ne nevjernicima.

  14:23 Ako se dakle skupi sva Crkva zajedno i svi govore drugim jezicima, a uu neupueni ili nevjernici, nee li rei da mahnitate?

  14:24 Ako pak svi prorokuju, a ue koji nevjernik ili neupuen, sve ga prekorava, sve ga osuuje.

  14:25 Tajne se njegova srca oituju te e pasti niice i pokloniti se Bogu priznajui: Zaista, Bog je u vama.

  14:26 to dakle brao? Kad se skupite te poneki ima hvalospjev, poneki ima nauk, ima otkrivenje, ima jezik, ima tumaenje - sve neka bude radi izgraivanja.

  14:27 Ako tko govori drugim jezikom - dvojica, najvie trojica, i to jedan za drugim - jedan neka tumai;

  14:28 ako pak ne bi bilo tumaa, neka uti u Crkvi, neka govori sam sebi i Bogu.

  14:29 Od proroka pak neka govore dvojica ili trojica, drugi neka rasuuju.

  14:30 Ali ako drugomu uza nj bude to objavljeno, prvi neka uti.

  14:31 A moete jedan po jedan svi prorokovati da svi budu poueni i svi ohrabreni.

  14:32 Proroki su duhovi prorocima podloni

  14:33 jer Bog nije Bog nesklada, nego Bog mira. Kao u svim Crkvama svetih, ene na Sastancima neka ute.

  14:34 Nije im doputeno govoriti, nego neka budu podlone, kako i Zakon govori.

  14:35 ele li to saznati, neka kod kue pitaju svoje mueve jer runo je da ena govori na Sastanku.

  14:36 Ili zar je rije Boja od vas proizala, zar je samo k vama dola?

  14:37 Smatra li tko da je prorok ili duhom obdaren, neka zna: to vam piem, Gospodnja je zapovijed.

  14:38 Tko to ne prizna, ne priznaje se.

  14:39 Zato, brao moja, teite prorokovati i ne prijeite da se govori drugim jezicima!

  14:40 A sve neka bude dostojno i uredno.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .