Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1KINGS 11

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  11:1 Kralj je Salomon - uz ker faraonovu - volio mnoge ene tuinke: Moapke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetitkinje,

  11:2 od svih naroda za koje je Jahve rekao Izraelcima: "Neete odlaziti k njima i oni nee dolaziti k vama; oni e zacijelo okrenuti vaa srca svojim bogovima." Njima se priklonio Salomon svojom ljubavlju.

  11:3 Imao je sedam stotina kneevskih ena i tri stotine inoa. Njegove su ene zavodile njegovo srce.

  11:4 I kada je Salomon ostario, njegove su mu ene okrenule srce prema drugim bogovima, i srce njegovo nije vie potpuno pripadalo Jahvi kao to je pripadalo srce njegova oca Davida.

  11:5 Salomon je iao za Atartom, boginjom Sidonaca, i Milkomom, sramotom Amonaca.

  11:6 inio je ono to ne bijae pravo u oima Jahvinim i nije se sasvim pokoravao Jahvi kao to se pokoravao njegov otac David.

  11:7 Tako sagradi Salomon uzviicu Kemou, sramoti Moaba, na gori istono od Jeruzalema, i Milkomu, sramoti Amonaca.

  11:8 To uini za sve svoje ene tuinke, koje su prinosile kad i rtve svojim bogovima.

  11:9 Jahve se razgnjevi na Salomona jer je okrenuo srce svoje od Jahve, Boga Izraelova, koji mu se bio dvaput javio

  11:10 i koji mu je ba tada zabranio tovati druge bogove, ali on nije odrao te zapovijedi.

  11:11 Tada Jahve ree Salomonu: "Kada je tako s tobom te ne dri moga Saveza i naredaba koje sam ti dao, ja u sigurno oduzeti od tebe kraljevstvo i dat u ga jednom od tvojih slugu.

  11:12 Ali neu to uiniti za tvoga ivota, zbog oca tvojega Davida; uzet u ga iz ruke tvoga sina.

  11:13 Ipak neu od njega uzeti svega kraljevstva: ostavit u jedno pleme tvome sinu, zbog sluge mojega Davida, zbog Jeruzalema koji izabrah."

  11:14 Tada die Jahve protivnika Salomonu: Edomca Hadada, iz kraljevske kue Edomaca.

  11:15 Jer kada je David tukao Edomce i kad je Joab, vojskovoa, otiao da pokopa ubijene i dao pogubiti sve mukarce u Edomu -

  11:16 Joab i sav Izrael ostadoe ondje est mjeseci dok nisu istrijebili sve mukarce u Edomu -

  11:17 Hadad je utekao u Egipat s Edomcima koji bijahu u slubi njegova oca. Hadad je bio tada mladi djeak.

  11:18 Otili su iz Midjana i stigli u Paran. Poveli su sa sobom ljude iz Parana i otili u Egipat pred faraona, kralja Egipta, koji mu dade kuu, odredi mu hranu i dodijeli zemlje.

  11:19 Hadad je stekao veliku milost u faraona, koji mu dade sestru svoje ene, sestru velike kneginje Tafnese.

  11:20 Sestra Tafnesina rodi mu sina Genubata, koga Tafnesa odgoji u kraljevskoj palai, i Genubat je ostao u palai meu faraonovom djecom.

  11:21 Kada je Hadad doznao u Egiptu da je David poinuo kod svojih otaca i da je vojskovoa Joab umro, ree faraonu: "Dopusti mi da odem u svoju zemlju!"

  11:22 Faraon mu ree: "to ti nedostaje u mene te eli poi u svoju zemlju?" A on mu odgovori: "Nita, ali me pusti da odem!" [25b] To je bilo zlo to ga je uinio Hadad: mrzio je Izraela i vladao je Edomom.

  11:23 Bog je protiv Salomona podigao protivnika mu Rezona, sina Elijadova, koji je pobjegao od svoga gospodara Hadadezera, kralja sopskoga;

  11:24 Rezon je skupio ljude oko sebe i postao im etovoa kada ih David ubijae. Rezon zauze Damask, ondje se nastani i zavlada Damaskom.

  11:25 [25a] On je bio protivnik Izraelov za ivota Salomonova.

  11:26 Jeroboam bijae sin Efraanina Nebata, iz Sareda, a majka mu bijae udovica imenom Serva. On je bio u slubi Salomonovoj i podigao je ruku protiv kralja.

  11:27 Evo razloga njegove pobune. Salomon je gradio Milo da zatrpa kosinu u gradu Davida, oca svoga.

  11:28 Taj Jeroboam bijae valjan ovjek; Salomon opazi kako se mladi ovjek prihvaa posla i postavi ga nad svom rabotom kue Josipove.

  11:29 Tada se dogodi te Jeroboam ode iz Jeruzalema, i na putu ga susrete prorok Ahija iz ila, ogrnut novim platem; bijahu sami njih dvojica u polju.

  11:30 Ahija uze novi plat koji je imao na sebi i razdrije ga na dvanaest komada.

  11:31 I ree Jeroboamu: "Uzmi sebi deset komada, jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov: 'Evo u istrgnuti kraljevstvo iz ruke Salomonove i dat u tebi deset plemena.

  11:32 On e imati jedno pleme, zbog sluge mojega Davida i Jeruzalema, grada koji sam izabrao izmeu svih plemena Izraelovih.

  11:33 To je zato to me ostavio i poklonio se Atarti, boginji Sidonaca, Kemou, bogu moapskom, i Milkomu, bogu Amonaca, i ne hodi vie mojim putovima; ne ini to je pravo u mojim oima, niti izvrava moje zakone i naredbe kao to je inio njegov otac David.

  11:34 Ali mu neu iz ruke uzeti sve kraljevstvo, jer sam ga postavio knezom za sveg njegova ivota, zbog sluge svoga Davida, koga sam izabrao i koji je drao moje zapovijedi i moje zakone.

  11:35 Ali u uzeti kraljevstvo iz ruke njegova sina i tebi u ga dati, to jest deset plemena.

  11:36 A njegovu u sinu ostaviti jedno pleme da moj sluga David ima uvijek svjetiljku preda mnom u Jeruzalemu, gradu koji sam izabrao sebi da u njemu stoluje Ime moje.

  11:37 Tebe u uzeti da kraljuje nad svim to bude elio i da bude kralj nad Izraelom.

  11:38 Ako bude posluao sve to ti zapovjedim i stupao bude putovima mojim te inio to je pravedno u oima mojim drei moje zakone i zapovijedi moje, kako je to inio moj sluga David, tada u ja biti s tobom i sagradit u ti trajan dom, kao to sam sagradio Davidu, i dat u ti Izraela.

  11:39 Ponizit u potomke Davidove; ali ne zauvijek.'"

  11:40 Salomon je zato traio da ubije Jeroboama, ali on pobjee u Egipat k iaku i ostade u Egiptu do smrti Salomonove.

  11:41 Ostala povijest Salomonova, sve to je uinio i njegova mudrost, zar nije zapisana u knjizi Povijesti Salomonove?

  11:42 A kraljevae Salomon u Jeruzalemu nad svim Izraelom etrdeset godina.

  11:43 Onda poinu Salomon kod otaca svojih i bi sahranjen u Davidovu gradu, a njegov sin Roboam zakralji se namjesto njega.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .