Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 13

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  13:1 Osamnaeste godine Jeroboamova kraljevanja zakralji se Abija nad Judejom.

  13:2 Tri je godine kraljevao u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Mikaja, Urielova ki iz Gabe. Tada izbi rat izmeu Abije i Jeroboama.

  13:3 Abija je izaao u boj s hrabrim ratnicima, sa etiri stotine tisua izabranih junaka; Jeroboam je svrstao u bojni red protiv njega osam stotina tisua ljudi, sve biranih junaka.

  13:4 Abija je stao na vrh Semarajimske gore u Efrajimovu gorju i rekao: "ujte me, Jeroboame i sav Izraele!

  13:5 Ne znate li da je Jahve, Bog Izraelov, predao Davidu kraljevstvo nad Izraelom zauvijek, njemu i njegovim sinovima, osoljenim savezom?

  13:6 Ali se podigao Nebatov sin Jeroboam, sluga Davidova sina Salomona, i pobunio se protiv gospodara.

  13:7 Skupili su se oko njega ljudi praznovi i nevaljalci i stali prkositi Salomonovu sinu Roboamu, koji je bio mlad i straljiva srca te se nije umio hrabro braniti od njih.

  13:8 Pa sada mislite da se moete oprijeti Jahvinu kraljevstvu to je u ruci Davidovih sinova jer vas je veliko mnotvo i imate kod sebe zlatnu telad koju vam je napravio Jeroboam da vam budu bogovi.

  13:9 Otjerali ste Jahvine sveenike, Aronove sinove i levite, i postavili sebi sveenike kao drugi zemaljski narodi. Tko je god doao s juncem i sa sedam ovnova, postao je sveenik vaim nitavim bogovima.

  13:10 Nama je Bog Jahve, nismo ga ostavili, a sveenici koji slue Jahvi jesu Aronovi sinovi i leviti u svojem poslu.

  13:11 Pale Jahvi na kad paljenice svakoga jutra i svake veeri s mirisnim kadom, postavljaju kruhove na ist stol i upaljuju svake veeri zlatan svijenjak sa svijeama; jer mi drimo naredbu Jahve, svojega Boga, a vi ste ga ostavili.

  13:12 Zato je, evo, nama na elu Bog i njegovi sveenici s glasnim trubama da gromko trube protiv vas. Izraelovi sinovi, ne udarajte na Jahvu, Boga svojih otaca, jer neete imati sree!"

  13:13 Ali Jeroboam zavede zasjedu da im doe za lea; tako su Judejcima bili jedni sprijeda, a zasjeda straga.

  13:14 Kad se Judejci obazree, a ono, gle, boj im bjee sprijeda i otraga. Tada zavapie k Jahvi, a sveenici stadoe trubiti u trube.

  13:15 Uto Judejci snano povikae, a kad su poeli vikati, Bog razbi Jeroboama i sav Izrael pred Abijom i Judejcima.

  13:16 Izraelovi sinovi pobjegoe pred Judejcima i Bog ih predade njima u ruke.

  13:17 Abija je s narodom uinio velik pokolj meu njima te je od Izraela palo pobijenih pet stotina tisua izabranih ljudi.

  13:18 Tako su sinovi Izraelovi bili ponieni u to vrijeme, a Judini su sinovi ojaali, jer su se oslonili na Jahvu, Boga svojih otaca.

  13:19 Abija je potjerao Jeroboama i osvojio od njega gradove Betel sa selima, Jeanu sa selima i Efron sa selima.

  13:20 Jeroboam se vie nije oporavio za Abijina ivota; Jahve ga je udario tako da je umro.

  13:21 Abija se utvrdio i uzeo sebi etrnaest ena te je rodio dvadeset i dva sina i esnaest keri.

  13:22 A ostali Abijini doivljaji i njegovi pothvati i besjede zapisani su u tumaenju proroka Adona.

  13:23 Potom Abija poinu kraj svojih otaca. Sahranie ga u Davidovu gradu; na njegovo se mjesto zakralji sin mu Asa. Za njegovih je dana zemlja bila mirna deset godina.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .