Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 24

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  24:1 Joau je bilo sedam godina kad se zakraljio, a kraljevao je etrdeset godina u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Sibja iz Beer ebe.

  24:2 Joa je inio to je pravo u Jahvinim oima dok je bio iv sveenik Jojada.

  24:3 Jojada ga je oenio dvjema enama i on je s njima imao sinova i keri.

  24:4 Poslije toga nakanio je u srcu obnoviti Jahvin Dom.

  24:5 Skupivi sveenike i levite, ree im: "Zaite po judejskim gradovima i kupite od svih Izraelaca novaca da se obnovi Dom vaega Boga, od godine do godine, a vi pohitite s tim poslom." Ali se levitima nije htjelo.

  24:6 Zato kralj pozva poglavara Jojadu i ree mu: "Zato ne trai od levita da donose iz Judeje i iz Jeruzalema porez koji je odredio Jahvin sluga Mojsije i Izraelov zbor za ator svjedoanstva?

  24:7 Atalija i njeni sinovi bijahu poharali Boji Dom, i sve stvari to su bile posveene Jahvinu Domu upotrijebili su za baale."

  24:8 Potom kralj zapovjedi da se napravi koveg i stavi izvana na vrata Jahvina Doma.

  24:9 Oglasie po Judi i Jeruzalemu da se donosi Jahvi porez to ga bijae odredio Boji sluga Mojsije Izraelu u pustinji.

  24:10 Obradovae se svi knezovi i sav narod i poee donositi i bacati u koveg dok se nije napunio.

  24:11 Leviti bi donosili koveg kraljevskom nadglednitvu, i kad bi se vidjelo da ima mnogo novaca, dolazio je kraljev tajnik i povjerenik sveenikog poglavara te bi ispraznili koveg. Onda su ga opet odnosili i stavljali na njegovo mjesto. Tako su inili svaki dan i sabrali mnogo novca.

  24:12 Onda su ga kralj i Jojada davali poslovoama nad poslom oko Jahvina Doma, a oni su za plau unajmljivali klesare i drvodjelce da se obnovi Jahvin Dom, pa kovae i mjedare da se popravi Jahvin Dom.

  24:13 Poslovoe su poslovale i popravljanje je napredovalo pod njihovom upravom; vratili su Boji Dom u red i obnovili ga.

  24:14 A kad su sve svrili, donijeli su pred kralja i Jojadu novce to su ostali; od toga su napravili posue za Jahvin Dom, posue za posluivanje, za paljenje, plitice i druge zlatne i srebrne predmete. Paljenice su se prinosile u Jahvinu Domu bez prestanka dok je god ivio Jojada.

  24:15 Onda je Jojada, ostarjevi i nasitivi se ivota, umro u sto i tridesetoj godini.

  24:16 Sahranili su ga u Davidovu gradu kod kraljeva, jer je inio dobro u Izraelu i prema Bogu i njegovu Domu.

  24:17 Poslije Jojadine smrti doli su Judini knezovi i poklonili se kralju. Tada ih kralj poe sluati.

  24:18 Judejci bijahu ostavili Jahvu, Boga otaca, i stali sluiti aerama i likovima; dola je Boja srdba na Judejce i na Jeruzalem za tu krivicu.

  24:19 Slao im je Bog proroke da ih obrate k Jahvi, oni su ih opominjali, ali oni nisu htjeli sluati.

  24:20 Tada Boji duh napuni Jojadina sina, sveenika Zahariju, koji, stavi povie naroda, ree: "Ovako veli Bog: 'Zato krite Jahvine zapovijedi? Zato neete da budete sretni? Kako ste vi ostavili Jahvu, i on e vas ostaviti.'"

  24:21 Ali su se oni pobunili protiv njega i zasuli ga kamenjem po kraljevoj zapovijedi u predvorju Jahvina Doma.

  24:22 Ni kralj Joa ne sjeti se ljubavi koju mu uini otac Jojada, nego mu ubi sina; a on je umirui rekao: "Jahve neka vidi i osveti!"

  24:23 Kad je prola godina dana, die se na nj aramejska vojska i, navalivi na Judu i Jeruzalem, pobi sve knezove u narodu i posla sav plijen kralju u Damask.

  24:24 Iako je aramejska vojska bila malena po ljudstvu, ipak joj je Jahve predao u ruke vrlo brojnu vojsku, jer ostavie Jahvu, Boga svojih otaca. Tako su se Aramejci na Joau osvetili.

  24:25 Kad su otili od njega, ostaviv ga u tekim bolestima, pobunie se protiv njega njegovi asnici jer bijae ubio sina sveenika Jojade, pa i oni njega ubie na postelji te je poginuo; sahranili su ga u Davidovu gradu, ali ga nisu ukopali u kraljevskoj grobnici.

  24:26 Evo onih to se urotie protiv njega: Zabad, sin Amonke imeate, i Jozabad, sin Moapke imrite.

  24:27 A o njegovim sinovima i o velikim prorotvima protiv njega, o obnavljanju Doma Bojega, sve je zapisano u tumaenju Knjige o kraljevima. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Amasja.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .