Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 33

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  33:1 Manaeu je bilo dvanaest godina kad se zakraljio. Pedeset i pet godina kraljevao je u Jeruzalemu.

  33:2 inio je to je zlo u Jahvinim oima, povodei se za gnusobama naroda to ih je Jahve protjerao pred sinovima Izraelovim.

  33:3 Obnovio je uzviice to ih bijae oborio otac mu Ezekija, podigao je rtvenike Baalu, nainio aere i stao se klanjati svoj nebeskoj vojsci i sluiti joj.

  33:4 Podigao je rtvenike i u Domu Jahvinu, za koji bijae rekao Jahve: "U Jeruzalemu e prebivati Ime moje zauvijek."

  33:5 Sagradio je rtvenike svoj nebeskoj vojsci u oba predvorja Doma Jahvina.

  33:6 I sinove je svoje proveo kroz oganj u dolini Hinomova sina. Vraao je, gatao, arao, stvorio bajae i opsjenare i uope uinio premnogo zla u Jahvinim oima razjarujui ga.

  33:7 Nainio je idolski lik i posadio ga u Domu Bojem, za koji Bog bijae rekao Davidu i njegovu sinu Salomonu: "U ovom Domu i u Jeruzalemu, koji sam izabrao meu svim izraelskim plemenima, postavit u Ime svoje zauvijek.

  33:8 Neu vie dati da noga Izraelaca uzmakne iz zemlje koju sam dao u batinu vaim oevima, samo ako budu drali i provodili u djelo sve to sam im zapovjedio: sav Zakon, uredbe i obiaje dane preko Mojsija."

  33:9 Ali je Manae zaveo Judejce i Jeruzalemce te su radili jo gore nego narodi to ih je Jahve iskorijenio pred sinovima Izraelovim.

  33:10 Jahve je opominjao Manaea i njegov narod, ali oni nisu posluali.

  33:11 Stoga je Jahve doveo na njih vojskovoe asirskoga kralja. Uhvativi Manaea kukama, svezali su ga u dvoje mjedene verige i odveli u Babilon.

  33:12 Kad se naao u nevolji, poeo se moliti za milost Jahvi, svome Bogu, ponizivi se veoma pred Bogom otaca.

  33:13 Molio se i Bog mu se smilovao te uslia njegovu pronju i vrati ga u Jeruzalem u kraljevstvo. Manae tada spozna da je Jahve Bog.

  33:14 Poslije toga sagradio je vanjski zid Davidovu gradu zapadno od Gihona, od doline pa do Ribljih vrata, i opasao zidom Ofel, izvevi ga vrlo visoko. Postavio je bojne vojvode u svim tvrdim gradovima u Judi.

  33:15 Osim toga, uklonio je iz Jahvina Doma tuinske bogove, onaj idolski lik i sve rtvenike to ih bijae posagradio na gori Jahvina Doma i u Jeruzalemu i sve ih baci izvan grada.

  33:16 Zatim opet podie Jahvin rtvenik i rtvova na njemu rtve priesnice i zahvalnice. Zapovjedi i Judejcima da slue Jahvi, Bogu Izraelovu.

  33:17 Ipak je narod jo rtvovao po uzviicama, ali samo Jahvi, svojem Bogu.

  33:18 Ostala Manaeova djela i njegova molitva Bogu, rijei koje su mu govorili vidioci u ime Jahve, Izraelova Boga, zapisane su u Povijesti izraelskih kraljeva.

  33:19 Njegova molitva i kako je bio uslian, svi njegovi grijesi i njegova nevjera te mjesta na kojima je pogradio uzviice, podigao aere i idole prije nego to se ponizio - sve je to zapisano u povijesti Hozajevoj.

  33:20 Tada Manae poinu kraj svojih otaca. Sahranili su ga u dvoru. Na njegovo se mjesto zakraljio sim mu Amon.

  33:21 Dvadeset su i dvije godine bile Amonu kad se zakraljio, a kraljevao je dvije godine u Jeruzalemu.

  33:22 inio je to je zlo u Jahvinim oima, kao i otac mu Manae, jer je svim idolima koje bijae nainio njegov otac Manae on prinosio rtve i sluio im.

  33:23 Ali se nije ponizio pred Jahvom kako se ponizio otac mu Manae, nego je jo i umnoio svoju krivicu.

  33:24 Tada se protiv njega urotie njegove sluge i ubie ga u dvoru.

  33:25 Ali je prosti puk pobio sve one koji se bijahu urotili protiv kralja Amona i na njegovo mjesto zakraljio sina mu Joiju.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .