Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 34

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  34:1 Joiji je bilo osam godina kad se zakraljio. Kraljevao je trideset i jednu godinu u Jeruzalemu.

  34:2 inio je to je pravo u Jahvinim oima. U svemu je hodio putovima oca Davida, ne skreui ni desno ni lijevo.

  34:3 Osme godine kraljevanja, dok jo bijae djeak, poeo je traiti Boga oca Davida, a dvanaeste je godine stao istiti Judeju i Jeruzalem od uzviica, aera, od rezanih i livenih likova.

  34:4 Pred njim su oborili rtvenike Baalu, polomio je sunane stupove koji bijahu na njima; izlomio je i satro aere i rezane i livene likove, prosuo ih po grobovima onih to su im prinosili rtve.

  34:5 Sveenike je kosti spalio na njihovim rtvenicima i tako oistio Judeju i Jeruzalem.

  34:6 Isto je uinio i po gradovima Manaeova, Efrajimova i imunova plemena, pa do Naftalijeva, po njihovim opustoenim mjestima unaokolo.

  34:7 Oborio je rtvenike i aere, raskovao i satro rezane likove i isjekao sve sunane stupove po svoj zemlji izraelskoj, a onda se vratio u Jeruzalem.

  34:8 Osamnaeste godine kraljevanja, oistivi zemlju i Dom, posla Asalijahina sina afana, gradskoga upravitelja Maaseju, Johazova sina Joaha, tajnika, da poprave Dom Jahve, njegova Boga.

  34:9 Oni su doli k velikom sveeniku Hilkiji i predali mu novce donesene u Boji Dom, koje bijahu sabrali leviti, uvari hramskog praga, iz ruke Manaeovih i Efrajimovih sinova i od svega Izraelova Ostatka, od svega Judina i Benjaminova plemena, od jeruzalemskih stanovnika.

  34:10 Dali su to na ruku poslovoama, postavljenim nad Domom Jahvinim, a oni su izdavali poslenicima koji su radili u Domu Jahvinu, popravljajui to je bilo trono i obnavljajui Hram.

  34:11 Dali su drvodjeljama i graditeljima da kupuju tesanac i drvo za grede i da se pobrvnaju kue koje bijahu poruili judejski kraljevi.

  34:12 Ti su ljudi savjesno obavljali posao; nad njima su bili postavljeni Jahat i Obadja, leviti od Merarijevih sinova, i Zaharija i Meulam od Kehatovih sinova da upravljaju radom. Svi su leviti bili vini glazbalima.

  34:13 Jedni su bili nad bremenoama i nadstojnicima svih poslenika u svakoj slubi, a drugi su od levita bili pisari, nadzornici i vratari.

  34:14 Kad su iznosili novce donesene u Jahvin Dom, naao je sveenik Hilkija Knjigu Zakona Jahvina, danu preko Mojsija.

  34:15 I, progovorivi, Hilkija ree tajniku afanu: "Naao sam Knjigu Zakona u Domu Jahvinu." Hilkija dade knjigu afanu.

  34:16 afan odnese knjigu kralju i izvjesti ga: "Tvoje sluge rade sve to im se povjerilo.

  34:17 Izasuvi novce to su se nali u Domu Jahvinu, dadoe ih na ruku poslovoama i poslenicima."

  34:18 Tada tajnik afan javi kralju: "Sveenik Hilkija dade mi jednu knjigu." I afan je poe itati pred kraljem.

  34:19 uvi rijei Zakona, kralj razdrije haljine svoje.

  34:20 I naredi Hilkiji, afanovu sinu Ahikamu, Mikinu sinu Abdonu, tajniku afanu i kraljevu sluzi Asaji:

  34:21 "Idite i upitajte Jahvu o meni i Ostatku Izraela i Judeje zbog ove knjige to je naena, jer je velika Jahvina jarost to se izlila na nas zato to nai oevi nisu uvali Jahvine rijei, nisu vrili to je pisano u knjizi."

  34:22 Hilkija s kraljevim ljudima ode proroici Huldi, eni aluma, Tokhatova sina, sina Hasre, uvara odjee; ona je ivjela u Jeruzalemu, u novom gradu. Kad joj to kazae,

  34:23 ona im ree: "Ovako veli Jahve, Bog Izraelov: 'Kaite ovjeku koji vas je poslao k meni:

  34:24 Ovako veli Jahve: Evo, dovest u nesreu na ovaj grad i na njegove stanovnike, izvrit u sve kletve napisane u knjizi to je proitae pred judejskim kraljem.

  34:25 Jer su me ostavili i kadili tuim bogovima da bi me ljutili svim djelima ruku svojih, planut e jarost moja na to mjesto i nee se ugasiti.

  34:26 A judejskome kralju, koji vas je poslao po Jahvin savjet, recite ovo: Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: Rijei si uo.

  34:27 Ali kako ti je omekalo srce i jer si se ponizio pred Bogom uvi to sam objavio tome gradu i njegovim stanovnicima, i ponizivi se preda mnom, razdro si haljine i plakao, zato sam te usliio - rije je Jahvina!

  34:28 Evo, sjedinit u te s ocima tvojim i s mirom e lei u grob da ne vidi svu nesreu koju u svaliti na ovo mjesto i njegove stanovnike.'" Oni odnesoe taj odgovor kralju.

  34:29 Tada posla kralj da se saberu sve judejske i jeruzalemske starjeine.

  34:30 Kralj se potom pope u Dom Jahvin, sa svim Judejcima, Jeruzalemcima, sveenicima, levitima i sa svim narodom, od najveega do najmanjeg. I proita im sve rijei Knjige Saveza to je naena u Domu Jahvinu.

  34:31 Kralj, stojei na svome mjestu, obnovi pred Jahvom Savez da e slijediti Jahvu, drati se njegovih zapovijedi, pouka i uredaba svim srcem i svom duom da bi izvrio sve stavke toga Saveza to su napisane u knjizi.

  34:32 I sve koji su se nali u Jeruzalemu i Benjaminovu plemenu pozva da pristupe; i Jeruzalemci prionue uza Savez Boga, Boga svojih otaca.

  34:33 Tada Joija ukloni sve gnusobe iz svih izraelskih krajeva i uini te svi koji su se nali u Izraelu poee sluiti Jahvi, svojem Bogu. Za svega njegova ivota nisu odstupili od Jahve, Boga svojih otaca.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .