Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 35

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  35:1 Potom je Joija svetkovao Pashu Jahvi u Jeruzalemu: klalo se pashalno jagnje etrnaestoga dana prvoga mjeseca.

  35:2 Postavio je sveenike na njihove slube, osokolivi ih na slubu u Jahvinu Domu.

  35:3 Zatim je rekao levitima koji su pouavali sve Izraelce i bili posveeni Jahvi: "Metnite sveti Koveg u Dom koji je sagradio Davidov sin Salomon, izraelski kralj; ne smijete ga vie nositi na ramenima; sada sluite Jahvi, svojem Bogu, i njegovu izraelskom narodu!

  35:4 I pripravite se po otakim domovima, po redovima, kako je napisao izraelski kralj David i propisao sin mu Salomon.

  35:5 Stojte u Svetinji po redovima otakih domova svoje brae, obinoga puka, i po redu levitskoga otakog doma.

  35:6 I tako koljite pashalno janje te se posvetite i pripravite svoju brau da svetkuju kako je zapovjedio Jahve preko Mojsija."

  35:7 Joija je darovao obinom puku od sitne stoke jaganjaca i jaria, sve za Pashu, svima koji su se nali ondje, na broj trideset tisua, i tri tisue goveda, sve to s kraljeva imanja.

  35:8 Njegovi su knezovi dragovoljno darovali narodu, sveenicima i levitima, i to: Hilkija, Zaharija i Jehiel, predstojnici u Bojem Domu, dali su sveenicima za Pashu dvije tisue i est stotina jaganjaca i jaria i tri stotine goveda.

  35:9 A Konanija, emaja i Netanel, njegova braa Haabja, Jehiel i Jozabad, levitski knezovi, darovali su levitima za Pashu pet tisua grla sitne stoke i pet stotina goveda.

  35:10 A kad je bila ureena sluba, stali su sveenici na svoje mjesto i leviti u svojim redovima po kraljevoj zapovijedi.

  35:11 Klali su Pashu, a sveenici su kropili krvlju, dok su leviti odirali kou.

  35:12 Onda su pripravili paljenice da ih dadu obinom puku po redovima otakih domova da ih prinese Jahvi, kako je napisano u Mojsijevoj knjizi. Tako su uinili i s govedima.

  35:13 Pekli su Pashu na ognju po obiaju, a ostale su posveene stvari kuhali u loncima, kotlovima i zdjelama i brzo ih raznosili svemu obinom puku.

  35:14 Poslije su pripravljali Pashu sebi i sveenicima, jer su sveenici, Aronovi sinovi, bili zaposleni prinoenjem paljenica i pretiline do noi; zato su leviti pripravljali sebi i sveenicima, Aronovim sinovima.

  35:15 A pjevai, Asafovi sinovi, stajali su na svojem mjestu, kako je bio zapovjedio David, Asaf, Heman i kraljev vidjelac Jedutun. Vratari su stajali na svakim vratima; oni se nisu micali od slube, nego su im njihova braa leviti pripravljala sve.

  35:16 Tako je bila ureena sva Jahvina sluba onoga dana da se proslavi Pasha i da se prinesu paljenice na Jahvinu rtveniku po zapovijedi kralja Joije.

  35:17 Tako su Izraelovi sinovi, koji su se nali ondje, u to doba sedam dana slavili Pashu i Blagdan beskvasnih kruhova.

  35:18 Pasha kao ova u Izraelu nije se slavila od vremena proroka Samuela niti je ijedan od izraelskih kraljeva slavio Pashu kao to ju je slavio Joija - sa sveenicima, levitima i sa svim Judejcima i Izraelcima, koliko ih se god nalo, i s Jeruzalemcima.

  35:19 Ta se Pasha svetkovala osamnaeste godine Joijina kraljevanja.

  35:20 Poslije svega toga, kad je Joija uredio Dom, doao je egipatski kralj Neko da se bije kod Karkemia na Eufratu, a Joija je iziao preda nj.

  35:21 Kralj Neko poslao je Joiji glasnike i poruio: "to ja imam s tobom, judejski kralju? Ne idem ja danas na tebe, nego na dom s kojim sam u ratu, i Bog mi je zapovjedio da se pourim. Okani se Boga koji je sa mnom da te ne upropastim!"

  35:22 Ali Joija nije odvratio lica od njega, nego se ojunaio da se bije s njim; ne posluavi Nekovih rijei iz Bojih usta, doao je da se bije na Megidskom polju.

  35:23 Strijelci ustrijelie kralja Joiju, a on ree slugama: "Izvedite me jer sam teko ranjen."

  35:24 Sluge ga skinue s bojnih kola i metnue u druga kola koja je imao, pa ga odvezoe u Jeruzalem; ondje je umro i bio sahranjen u grobnici otaca. Sva Judeja s Jeruzalemom plakala je za Joijom.

  35:25 I Jeremija je protuio za Joijom. I svi pjevai i pjevaice spominju u tubalicama Joiju do danas; uveli su ih u obiaj u Izraelu, i eno su zapisane u Tubalicama.

  35:26 Ostala Joijina djela i njegova pobonost, vreni onako kako pie u Jahvinu Zakonu,

  35:27 svi njegovi pothvati, od prvih do posljednjih, zapisani su u Knjizi o izraelskim i judejskim kraljevima.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .