Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2SAMUEL 11

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  11:1 U poetku slijedee godine, u doba kad kraljevi izlaze u rat, posla David Joaba i s njim svoje ljude i svega Izraela: oni pobie Amonce i podsjedoe Rabu. A David osta u Jeruzalemu.

  11:2 A jednoga dana predvee usta David sa svoje postelje i proeta se po krovu svoje palae. Opazi s krova enu gdje se kupa. Ta ena bijae izvanredno lijepa.

  11:3 David se propita za tu enu i rekoe mu: "Pa to je Bat-eba, ki Eliamova i ena Urije Hetita!"

  11:4 Nato David posla glasnika da je dovedu k njemu. Kad je dola, lee on s njom, upravo kad se bila oistila od svoje neistoe. Zatim se ona vrati svojoj kui.

  11:5 ena zatrudnje te porui Davidu: "Trudna sam!"

  11:6 Tada David posla poruku Joabu: "Poalji k meni Uriju Hetita!" I Joab posla Uriju k Davidu.

  11:7 Kad je Urija doao k njemu, zapita ga David kako je Joab, kako je vojska i kako napreduje rat.

  11:8 Potom David ree Uriji: "Sii u svoju kuu i operi svoje noge!" Urija izie iz kraljeva dvora, a za njim ponesoe dar s kraljeva stola.

  11:9 Ali Urija osta da spava pred vratima kraljeva dvora sa straarima svoga gospodara i ne ode svojoj kui.

  11:10 Javie to Davidu govorei: "Urija nije otiao svojoj kui!" Tada David upita Uriju: "Zar nisi doao s puta? Zato ne ide svojoj kui?"

  11:11 A Urija odgovori Davidu: "Koveg, Izrael i Juda borave pod atorima, moj gospodar Joab i straa moga gospodara borave na otvorenu polju, a ja da uem u svoju kuu da jedem i da pijem i da spavam sa svojom enom? ivoga mi Jahve, i tako mi tvoga ivota, zaista neu uiniti neto takvo!"

  11:12 Tada David ree Uriji: "Ostani jo danas ovdje, a sutra u te otpustiti." Tako Urija osta u Jeruzalemu onaj dan.

  11:13 Sutradan David pozva Uriju da jede i da pije pred njim i on ga opi. A uveer Urija izie i lee na svoju postelju sa straama svoga gospodara, ali svojoj kui nije otiao.

  11:14 Ujutro David napisa pismo Joabu i posla ga po Uriji.

  11:15 A u tom pismu pisao je ovako: "Postavite Uriju naprijed, gdje je najei boj, pa uzmaknite iza njega: neka bude pogoen i neka pogine!"

  11:16 Zato Joab, opsjedajui grad, postavi Uriju na mjesto gdje je znao da stoje najhrabriji ratnici.

  11:17 Kad su onda graani provalili van i pobili se s Joabom, pade nekoliko od njegove vojske, od Davidovih ljudi, a pogibe i Urija Hetit.

  11:18 Potom Joab posla ovjeka i javi Davidu sve to se dogodilo u boju.

  11:19 I zapovjedi glasniku ovako: "Kad pripovjedi kralju sve to se dogodilo u boju,

  11:20 moda e se kralj razljutiti pa ti kazati: 'Zato ste se primakli tako blizu gradu da navalite? Zar niste znali da se obino izmeu strijele sa zida?

  11:21 Tko je ubio Abimeleka, sina Jerubaalova? Nije li jedna ena bacila na njega mlinski kamen, ozgo sa zida, te je poginuo u Tebesu? Zato ste se primakli tako blizu zidu?' Ako ti tako kae, a ti mu reci: 'Poginuo je i tvoj sluga Urija Hetit.'"

  11:22 Glasnik krenu na put, doe k Davidu i pripovjedi mu sve to mu je naloio Joab. A David planu gnjevom na Joaba i ree glasniku: "Zato ste se primakli tako blizu zidu? Tko je ubio Abimeleka, sina Jerubaalova? Nije li jedna ena bacila na njega mlinski kamen, ozgo sa zida, te je poginuo u Tebesu? Zato ste se primakli tako blizu zidu?"

  11:23 Glasnik odgovori Davidu: "Ti su ljudi silovito udarali na nas i izali su protiv nas na otvoreno polje. Mi smo ih potisnuli natrag do gradskih vrata,

  11:24 ali su strijelci sa zida stali izmetati strijele na tvoje ljude te ih je poginulo nekoliko izmeu kraljevih slugu; tako je poginuo i tvoj sluga Urija Hetit."

  11:25 Tada David ree glasniku: "Ovako reci Joabu: 'Nemoj to uzimati toliko k srcu, jer ma prodire sad ovoga, sad onoga. Udaraj jo jae na grad i obori ga!' Tako e mu vratiti sranost!"

  11:26 Kad je Urijina ena ula da je poginuo njezin mu Urija, alila je za svojim muem.

  11:27 A kad je prolo vrijeme alosti, posla David po nju i uze je u svoj dvor, i ona mu posta enom. I rodi mu sina. Ali djelo koje uini David bijae zlo u oima Jahvinim.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .