Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2SAMUEL 12

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  12:1 Jahve posla proroka Natana k Davidu. On ue k njemu i ree mu: "U nekom gradu ivjela dva ovjeka, jedan bogat, a drugi siromaan.

  12:2 Bogati imae ovaca i goveda u obilju.

  12:3 A siromah nemae nita, osim jedne jedine ovice koju bijae kupio. Hranio ju je i ona je rasla kraj njega i s njegovom djecom; jela je od njegova zalogaja, pila iz njegove ae; spavala ja na njegovu krilu: bila mu je kao ki.

  12:4 I doe putnik k bogatom ovjeku, a njemu bilo ao uzeti od svojih ovaca ili goveda da zgotovi gostu koji mu je doao. On ukrade ovicu siromaha i zgotovi je za svog pohodnika."

  12:5 Tada David planu estokim gnjevom na toga ovjeka i ree Natanu: "Tako mi ivog Jahve, smrt je zasluio ovjek koji je to uinio!

  12:6 etverostruko e naknaditi ovcu zato to je uinio to djelo i to nije znao milosra!"

  12:7 Tada Natan ree Davidu: "Ti si taj ovjek! Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: 'Ja sam te pomazao za kralja nad Izraelom, ja sam te izbavio iz aulove ruke.

  12:8 Predao sam ti kuu tvoga gospodara, poloio sam ene tvoga gospodara na tvoje krilo, dao sam ti dom Izraelov i dom Judin; a ako to nije dosta, dodat u ti jo ovo ili ono.

  12:9 Zato si prezreo Jahvu i uinio ono to je zlo u njegovim oima? Ubio si maem Uriju Hetita, a njegovu si enu uzeo za svoju enu. Jest, njega si ubio maem Amonaca.

  12:10 Zato se nee nikada vie okrenuti ma od tvoga doma, jer si me prezreo i jer si uzeo enu Urije Hetita da ti bude ena.'

  12:11 Ovako govori Jahve: 'Evo ja u podii na te zlo iz tvoga doma. Uzet u tvoje ene ispred tvojih oiju i dat u ih tvome blinjemu, koji e spavati s tvojim enama na vidiku ovome suncu.

  12:12 Ti si dodue radio tajno, ali ja u ovu prijetnju izvriti pred svim Izraelom i pred ovim suncem!'"

  12:13 Tada David ree Natanu: "Sagrijeio sam protiv Jahve!" A Natan odvrati Davidu: "Jahve ti oprata tvoj grijeh: nee umrijeti.

  12:14 Ali jer si tim djelom prezreo Jahvu, neminovno e umrijeti dijete koje ti se rodilo!"

  12:15 Potom Natan ode svojoj kui.

  A Jahve udari dijete koje je Urijina ena rodila Davidu i ono se teko razbolje.

  12:16 David se molitvom obrati Bogu za dijete: postio je, vraao se kui i leao preko noi na goloj zemlji, pokriven vreom.

  12:17 A starjeine njegova doma stajahu oko njega da ga podignu sa zemlje, ali on ne htjede i ne okusi s njima nikakva jela.

  12:18 A sedmi dan umrije dijete. Davidovi dvorani ne usudie se javiti mu da je dijete umrlo. Jer miljahu: "Dok je dijete bilo ivo, govorili smo mu, a on nas nije htio sluati. A kako emo mu kazati da je dijete umrlo? Uinit e zlo!"

  12:19 A David opazi da njegovi dvorani apu meu sobom i on shvati da je dijete umrlo. I upita David svoje dvorane: "Je li dijete umrlo?" A oni odgovorie: "Umrlo je."

  12:20 Tada David usta sa zemlje, okupa se, pomaza se i preobue se u druge haljine. Zatim ue u Dom Jahvin i pokloni se. Vrativi se potom svojoj kui, zatrai da mu dadu jela; i jeo je.

  12:21 A njegovi dvorani upitae ga: "to to radi? Dok je dijete bilo ivo, postio si i plakao; a sada, kad je dijete umrlo, ustaje i jede!"

  12:22 A on odgovori: "Dok je dijete bilo ivo, postio sam i plakao jer sam mislio: 'Tko zna? Jahve e se moda smilovati na me i dijete e ostati ivo!'

  12:23 A sada, kad je umrlo, emu da postim? Mogu li ga vratiti? Ja u otii k njemu, ali se ono nee vratiti k meni!"

  12:24 Potom David utjei svoju enu Bat-ebu. Doe k njoj i lee s njom. Ona zatrudnje i rodi sina komu nadjenu ime Salomon. Jahve ga zamilova

  12:25 i objavi to po proroku Natanu. Ovaj ga nazva imenom Jedidja, po rijei Jahvinoj.

  12:26 Joab navali na Rabu sinova Amonovih i osvoji kraljevski grad.

  12:27 Tada Joab posla glasnika k Davidu s porukom: "Ja sam navalio na Rabu i osvojio grad uz vodu.

  12:28 Sada ti saberi ostalu vojsku, opkoli grad i osvoji ga, da ne bih ja osvojio grada i dao mu svoje ime."

  12:29 I skupi David svu vojsku, krenu na Rabu, navali na grad i zauze ga.

  12:30 Ondje skinu s Malkomove glave krunu, koja bijae teka jedan zlatni talenat; u njoj je bio dragi kamen, koji posta ures na Davidovoj glavi. I vrlo bogat plijen odnese iz grada.

  12:31 A narod koji bijae u njemu izvede i stavi ga da radi kod pila, eljeznim pijucima i eljeznim sjekirama i upotrijebi ga za rad u ciglanama. I tako je isto inio svim gradovima sinova Amonovih. Potom se David sa svom vojskom vrati u Jeruzalem.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .