Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 14

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  14:1 Jahve ree Mojsiju:

  14:2 "Reci Izraelcima da se vrate i utabore pred Pi-Hahirotom, izmeu Migdola i mora, nasuprot Baal-Sefonu. Utaborite se nasuprot ovome mjestu, uz more.

  14:3 Faraon e rei: 'Izraelci lutaju krajem tamo-amo; pustinja ih zatvorila.'

  14:4 Ja u otvrdnuti faraonu srce, i on e za njima poi u potjeru. Ali ja u se proslaviti nad faraonom i svom njegovom vojskom. Tako e Egipani spoznati da sam ja Jahve." Izraelci tako uine.

  14:5 Kad su egipatskom kralju kazali da je narod pobjegao, faraon i njegovi dvorani predomislie se o narodu. "to ovo uinismo!" - rekoe. "Pustismo Izraelce i vie nam nee sluiti."

  14:6 Zato opremi faraon svoja kola i povede svoju vojsku.

  14:7 Uze est stotina svojih kola sve poizbor i ostala kola po Egiptu. I u svima bijahu titonoe.

  14:8 Jahve otvrdnu srce faraonu, kralju egipatskom, te on krenu u potjeru za Izraelcima, koji su otili uzdignute pesnice.

  14:9 Egipani, dakle, pou za njima u potjeru. I dok su Izraelci taborovali uz more, blizu Pi-Hahirota nasuprot Baal-Sefonu, stignu ih svi faraonovi konji pod kolima, njegovi konjanici i njegovi ratnici.

  14:10 Kako se faraon pribliavao, Izraelci pogledaju i opaze da su Egipani za njima u potjeri, pa ih obuzme velik strah. I poviu Izraelci Jahvi:

  14:11 "Zar nije bilo grobova u Egiptu", reknu Mojsiju, "pa si nas izveo da pomremo u pustinji? Kakvu si nam uslugu uinio to si nas izveo iz Egipta!

  14:12 Zar ti nismo rekli ba ovo u Egiptu: Pusti nas! Sluit emo Egipane! Bolje nam je i njih sluiti nego u pustinji poginuti."

  14:13 "Ne bojte se!" - ree Mojsije narodu. "Stojte vrsto pa ete vidjeti to e vam Jahve uiniti da vas danas spasi: Egipane koje danas vidite nikad vie neete vidjeti.

  14:14 Jahve e se boriti za vas. Budite mirni!"

  14:15 "Zato zapomaete prema meni?" - ree Jahve Mojsiju. "Reci Izraelcima da krenu na put.

  14:16 A ti podigni svoj tap, isprui svoju ruku nad morem i razdijeli ga nadvoje da Izraelci mogu proi posred mora po suhu.

  14:17 Ja u otvrdnuti srce Egipana, i oni e poi za njima, a ja u se onda proslaviti nad faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima.

  14:18 Neka znaju Egipani da sam ja Jahve kad se proslavim nad faraonom, njegovim kolima i njegovim konjanicima."

  14:19 Aneo Boji, koji je iao na elu izraelskih eta, promijeni mjesto i stupi im za lea. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za lea.

  14:20 Smjesti se izmeu vojske egipatske i vojske izraelske te postade onima oblak taman, a ovima rasvjetljivae no, tako te ne mogoe jedni drugima prii cijele noi.

  14:21 Mojsije je drao ruku ispruenu nad morem dok je Jahve svu no na stranu valjao vode jakim istonim vjetrom i more posuio. Kad su se vode razdvojile,

  14:22 Izraelci sioe u more na osueno dno, a vode stajahu kao bedem njima nadesno i nalijevo.

  14:23 Egipani: svi faraonovi konji, kola i konjanici, nagnu za njima u more, u potjeru.

  14:24 Za jutarnje strae pogleda Jahve iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku.

  14:25 Zakoi tokove njihovih kola da su se jedva naprijed micali. "Bjeimo od Izraelaca!" - poviu Egipani, "jer Jahve se za njih bori protiv Egipana!" Tada e Jahve Mojsiju:

  14:26 "Prui ruku nad more da se vode vrate na Egipane, na njihova kola i konjanike."

  14:27 Mojsije prui ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egipani, bjeei, jurili prema moru, Jahve ih strmoglavi usred voda.

  14:28 Tako vode, slijevajui se natrag, potope kola, konjanike i svu vojsku faraonovu koja bijae pola u potjeru za Izraelcima - u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini.

  14:29 A Izraelci ili suhim posred mora, vode im stale kao zid zdesna i slijeva.

  14:30 Tako Jahve u onaj dan izbavi Izraela iz aka egipatskih, i vidje Izrael pomorene Egipane na morskome alu.

  14:31 Osvjedoi se Izrael i o silnoj moi koju Jahve pokaza nad Egipanima. Narod se poboja Jahve i povjerova Jahvi i njegovu sluzi Mojsiju.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .