Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 38

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  38:1 Od bagremova drva napravi rtvenik za rtve paljenice, pet lakata dug, pet lakata irok - u etvorinu - a tri lakta visok.

  38:2 Na njegova etiri ugla naini mu etiri roga. Rogovi su bili u jednom komadu s njim. Onda ga obloi tuem.

  38:3 A naini i sav pribor za rtvenik: lonce, strugae, kotlie, viljuke i kadionike; sav mu je ovaj pribor nainio od tua.

  38:4 Za rtvenik zatim naini reetku u obliku mreice od tua ispod izboine; zahvaala mu je do sredine.

  38:5 Salije etiri koluta na etiri ugla tuane reetke da slue kao kvake za motke.

  38:6 Motke naini od bagremova drva pa ih obloi tuem.

  38:7 Onda provue motke kroz kolutove na objema stranama rtvenika da se na njima nosi. Napravio ga je uplja - od dasaka.

  38:8 A zatim, od zrcala ena koje su posluivale na vratima atora sastanka, naini tuani umivaonik i tuani stalak za nj.

  38:9 Onda naini dvorite. Na junoj strani dvorita bijahu zavjese od prepredenog lana, stotinu lakata duge.

  38:10 Njihovih dvadeset stupova sa dvadeset podnoja bilo je od tua, dok su kuke na stupovima i njihove ipke bile od srebra.

  38:11 Od stotinu lakata bile su zavjese i sa sjeverne strane. Njihovih dvadeset stupova sa dvadeset podnoja bilo je od tua, dok su kuke na stupovima i njihove ipke bile od srebra.

  38:12 Sa zapadne strane bijahu zavjese od pedeset lakata, sa deset stupova i deset njihovih podnoja. Kuke su na stupovima i njihove ipke bile od srebra.

  38:13 Sprijeda, s istoka, zavjese od pedeset lakata.

  38:14 S jedne strane vrata zavjese su bile petnaest lakata, sa tri stupca i njihova tri podnoja.

  38:15 Tako i s druge strane - dakle, na obje strane dvorinih vrata - bile su zavjese od petnaest lakata, sa tri stupca i njihova tri podnoja.

  38:16 Sve su zavjese oko dvorita bile od prepredenog lana.

  38:17 Podnoja za stupove bila su od tua, a kuke na stupovima i njihove ipke od srebra. Vrhovi stupova bili su srebrom obloeni. Sve ipke na dvorinim stupovima bijahu od srebra.

  38:18 Zavjesa na dvorinim vratima - izvezena - bila je od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Dvadeset je lakata bila duga; visoka, po irini, pet lakata kao i dvorine zavjese.

  38:19 Bila su etiri njihova stupa sa etiri podnoja od tua. Kuke na stupovima bile su od srebra. Vrhovi stupova bili su srebrom obloeni, a njihove ipke bile su srebrne.

  38:20 Svi koii unutar Prebivalita bili su od tua.

  38:21 To je popis stvari za Prebivalite - Prebivalite Svjedoanstva, koji je sastavljen na zapovijed Mojsijevu trudom levita pod vodstvom Itamara, sina sveenika Arona.

  38:22 Besalel, Urijev sin, iz koljena Hurova od plemena Judina napravio je sve to je Jahve Mojsiju naredio.

  38:23 S njim je bio Oholiab, sin Ahisamakov, iz plemena Danova, rezbar, kroja i vezilac za ljubiasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan.

  38:24 Sve zlato to je utroeno u radove oko Svetita - zlato posveeno prinosom - iznosilo je: dvadeset i devet talenata i sedam stotina trideset ekela u hramskim ekelima.

  38:25 A srebro, sabrano prigodom upisivanja zajednice -

  38:26 to jest beku po glavi, odnosno pola ekela prema hramskom ekelu, od svakoga koji je bio upisan, od dvadeset godina pa naprijed - iznosilo je: stotinu talenata i tisuu sedam stotina sedamdeset i pet ekela u hramskim ekelima. Bilo je upisanih: est stotina tri tisue i petsto pedeset.

  38:27 Stotinu talenata srebra otilo je za salijevanje podnoja Svetitu i zavjesi: sto podnoja od sto talenata - talenat za podnoje.

  38:28 A od tisuu sedam stotina sedamdeset i pet ekela nainio je kuke za stupove, obloio njihove vrhove i napravio ipke za njih.

  38:29 Tu od rtve prikaznice iznosio je sedamdeset talenata i dvije tisue etiri stotine ekela.

  38:30 Od njega je nainio: podnoja za ulaz u ator sastanka, rtvenik od tua s njegovom tuanom reetkom i sav pribor za rtvenik;

  38:31 dalje, podnoja oko dvorita, podnoja za dvorini ulaz; sve koie za Prebivalite i sve koie oko dvorita.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .