Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZEKIEL 32

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  32:1 Godine dvanaeste, dvanaestoga mjeseca, prvoga dana, doe mi rije Jahvina:

  32:2 "Sine ovjeji, zaplai nad faraonom, kraljem egipatskim, i kai mu: 'Laviu naroda, propao si! Ti bjee kao krokodil u vodi, buio si u rijekama svojim, nogama si vodu mutio, valove joj podizao!'

  32:3 Ovako govori Jahve Gospod: 'Gle, razapet u mreu nad tobom sa skupom mnogih naroda: oni e te u mojoj mrei izvui.

  32:4 Ostavit e te na zemlji, tresnuti tobom o tlo. Sve ptice nebeske na te u pustiti i zvijeri zemaljske tobom u nahraniti!

  32:5 Meso u ti razbacat' po gorama, doline u prekriti strvinom tvojom.

  32:6 Istekom iz tebe zemlju u napojiti, krvlju tvojom po gorama, i korita rijena njome napuniti.

  32:7 A kada te utrnem, nebesa u potamniti i zvijezde na njima ugasiti! Oblakom u sunce zastrijeti, i mjesec svjetlou nee svijetliti.

  32:8 Sva u svjetlila na nebu zbog tebe utrnuti i mrak u nad zemljom razastrijeti!' - rije je Jahve Gospoda.

  32:9 'Ucvilit u srca mnogih naroda kad izgnanike tvoje odvedem u zemlje tebi nepoznate.

  32:10 Narode e mnoge strava uhvatiti, a njihovi e se kraljevi nad tobom uasnuti njima naoigled. I na dan pada tvojega svatko e za svoj ivot neprestano strepiti.'

  32:11 Jer ovako govori Jahve Gospod: 'Ma kralja babilonskoga na te e se spustiti.

  32:12 Tvoje u mnotvo pobiti maevima junaka, najljui od svih naroda opustoit e ponos Egipta i sve mnotvo njegovo zatrijeti.

  32:13 Svu u stoku njegovu unititi pokraj voda obilnih. Ljudska ih noga vie nee gaziti niti e ih ivotinjski papak mutiti.

  32:14 Onda u im vode opet stiati i uinit u da im rijeke kao ulje teku!' - rije je Jahve Gospoda.

  32:15 'Kad zemlju egipatsku opustoim, kad bude opljakano to je na njoj, kad udarim sve itelje njezine, znat e da sam ja Jahve.

  32:16 Tualjka je to koja e se naricati. Naricat e je keri naroda. Naricat e je nad Egiptom i nad svim njegovim mnotvom' - rije je Jahve Gospoda."

  32:17 Godine dvanaeste, prvoga mjeseca, petnaestoga dana, doe mi rije Jahvina:

  32:18 "Sine ovjeji, narii za egipatskim mnotvom, gurni ga, njega i keri naroda slavnih, u podzemni kraj, k onima to sioe u jamu.

  32:19 Od koga si bolji? Sii i poini s neobrezanima.

  32:20 Oni e pasti meu one to ih ma pokosi. Leaj e dobiti sa svim mnotvom.

  32:21 Najhrabriji junaci govorit e mu iz srca Podzemlja: 'Ti i pomonici tvoji siite i poinite s neobrezanima, maem pokoenima!'

  32:22 Ondje je i Asirac i sva njegova gomila oko groba njegova - svi pobijeni, maem pokoeni.

  32:23 Grobovi im lee na dnu jame i sva mu je gomila oko grobova njegova - svi, neko uas u zemlji ivih, sada pobijeni, maem pokoeni.

  32:24 Ondje Elam i sve mnotvo njegovo oko groba njegova - svi pobijeni, maem pokoeni, neobrezani u podzemni kraj mrtvih sioe: neko uas u zemlji ivih, snose sad sramotu svoju s onima to u jamu sioe.

  32:25 Usred pobijenih leaj smjestie njemu i mnotvu oko groba njegova - sve neobrezani, maem probodeni: neko uas u zemlji ivih, snose sad sramotu svoju s onima to u jamu sioe, meu pobijene poloeni.

  32:26 Ondje je Meek i Tubal i sve mnotvo njegovo, s grobovima oko groba njegova - svi neobrezani, maem probodeni, neko uas u zemlji ivih.

  32:27 Ne lee s junacima davno palima, u Podzemlje sioe s orujem, s maem pod glavom i sa titom na kostima, jer bijahu uas junacima u zemlji ivih.

  32:28 I ti e leati usred neobrezanih, maem pokoenih.

  32:29 Ondje je Edom i svi njegovi kraljevi i knezovi: unato svojemu junatvu, i oni lee zajedno s onima to su maem pokoeni, s neobrezanima, s onima koji u jamu sioe.

  32:30 Ondje su knezovi sjevera i svi Sidonci, i oni sioe meu probodene. Unato uasu svojega junatva, lee neobrezani, s maem probodenima, snosei svoju sramotu s onima to u jamu sioe.

  32:31 Vidjet e ih faraon i utjeit e se zbog svog mnotva - faraon i sva vojska njegova maem pokoena, rije je Jahve Gospoda!

  32:32 Jer je zadavao strah u zemlji ivih, faraon i sve mnotvo njegovo lee s neobrezanima, s maem pokoenima - rije je Jahve Gospoda."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .