Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZEKIEL 40

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  40:1 Godine dvadeset i pete za naega izgnanstva, poetkom godine, prvoga mjeseca, desetoga dana, a etrnaest godina otkako pade Grad, upravo onoga dana spusti se na me ruka Jahvina.

  40:2 I odvede me u boanskom vienju u zemlju Izraelovu te me postavi na veoma visoku goru: Na njoj, s june strane, bijae neto kao sazidan grad.

  40:3 Povede me onamo, i gle: ovjek, sjajan kao mjed, stajae na vratima, s lanenim uetom i mjerakom trskom u ruci.

  40:4 I taj mi ovjek ree: "Sine ovjeji, gledaj svojim oima i sluaj svojim uima, popamti sve to u ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti pokaem. Objavi domu Izraelovu sve to ovdje vidi."

  40:5 I gle, zdanje sve uokolo opasano zidom. ovjek drae u ruci mjeraku trsku od est lakata, a svaki lakat bijae za jedan dlan dui od obinoga lakta. On izmjeri zdanje. irina: jedna trska, visina: jedna trska.

  40:6 Zatim poe k vratima to bijahu okrenuta k istoku. Uspe se uza stepenice i izmjeri prag vrata. irina: jedna trska.

  40:7 A svaka klijet jednu trsku dugaka i jednu trsku iroka. Izmeu klijeti: pet lakata. Prag vrata sa strane njihova trijema, iznutra, jedna trska.

  40:8 Izmjeri trijem vrata iznutra: bijae osam lakata irok,

  40:9 a njegovi polustupovi dva lakta. Trijem vrata bijae s nutarnje strane.

  40:10 Na svakoj strani istonih vrata bijahu po tri klijeti. I sve tri bijahu iste mjere. Tako i polustupovi: s obje strane bijahu iste mjere.

  40:11 Zatim izmjeri vrata: bijahu deset lakata iroka i trinaest lakata visoka.

  40:12 Pred klijetima bijae s jedne i s druge strane ograda od jednog lakta. Svaka klijet: est lakata s jedne i est lakata s druge strane.

  40:13 A zatim izmjeri vrata od stranje strane jedne klijeti do stranje strane nasuprotne klijeti, u irinu: bijae dvadeset i pet lakata; otvor pred otvorom.

  40:14 Izmjeri i trijem: dvadeset lakata. Predvorje bijae sve uokolo trijema vrata.

  40:15 Od ulaznog proelja vrata do nasuprotne strane njihova trijema bijae pedeset lakata.

  40:16 Na klijetima i njihovim dovracima, s unutranje strane sve uokolo, a tako i u trijemu, bijahu prozori s reetkama. Takvi su prozori bili iznutra, sve naokolo, a na polustupovima palme.

  40:17 Zatim me povede u vanjsko predvorje Doma. I gle, sve oko predvorja prostorije i plonik. Trideset prostorija na ploniku.

  40:18 Plonik bijae sa svake strane vrata i odgovarae razini vrata. To je donji plonik.

  40:19 On izmjeri irinu predvorja od donjih vrata do unutranjega predvorja, s vanjske strane: sto lakata na istok i na sjever.

  40:20 Sjevernim vratima vanjskoga predvorja izmjeri irinu i duinu.

  40:21 I ta su imala po tri klijeti sa svake strane, a stupovi im i trijemovi istih mjera kao u prvih vrata: pedeset lakata u duinu i dvadeset i pet lakata u irinu.

  40:22 Prozori im, trijemovi i palme bijahu iste mjere kao na istonim vratima, a na prilazu im sedam stepenica; trijem im bijae s unutranje strane.

  40:23 Unutranje predvorje imae vrata to bijahu nasuprot sjevernim vratima; kao i istona. On izmjeri: izmeu jednih i drugih vrata bijae sto lakata.

  40:24 Zatim me povede na jug, i gle: i ondje vrata. Izmjeri ondje klijeti, polustupove i trijemove: bijahu iste mjere.

  40:25 Ona, kao i njihovi trijemovi, imahu sve uokolo prozore to bijahu kao i oni prvi. Duina je i tu iznosila pedeset lakata, a irina dvadeset i pet.

  40:26 K vratima je vodilo sedam stuba; trijem im je bio s unutranje strane, a na stupovima imahu po jednu palmu sa svake strane.

  40:27 Unutranje predvorje imae jedna vrata i s june strane. On izmjeri: od tih vrata do junih vrata - sto lakata.

  40:28 Zatim me na juna vrata uvede u unutranje predvorje. I izmjeri juna vrata: bijahu istih mjera.

  40:29 Klijeti, stupovi i trijemovi bijahu istih mjera. Vrata i njihov trijem imahu svud unaokolo prozore. Pedeset lakata bijae tu u duinu, dvadeset i pet lakata u irinu.

  40:30 A sve uokolo trijemovi: dvadeset i pet lakata dugi, a pet lakata iroki.

  40:31 Trijemovi su se pruili prema vanjskom predvorju. Na polustupovima njihovim palme, a stubite im je imalo osam stuba.

  40:32 Zatim me povede k istonim vratima unutranjega predvorja. I izmjeri vrata: bijahu istih mjera.

  40:33 Klijeti im, polustupovi i trijemovi bijahu takoer istih mjera. Vrata i njihov trijem imahu svud naokolo prozore. U duinu bjee pedeset lakata, u irinu dvadeset i pet.

  40:34 Trijem im se pruao prema vanjskom predvorju. Na njihovim polustupovima s ove i s one strane bijahu palme. Stubite im imae osam stuba.

  40:35 Zatim me povede k sjevernim vratima. I izmjeri ih: bijahu istih mjera.

  40:36 Klijeti im, polustupovi i trijemovi bijahu takoer istih mjera. Vrata i njihov trijem imahu svud uokolo prozore. Pedeset je lakata tu bilo u duinu, a dvadeset i pet u irinu.

  40:37 Trijem je sezao do vanjskoga predvorja. Na polustupovima s ove i one strane bijahu palme. Stubite imae osam stuba.

  40:38 Uz trijemove vrata bijae prostor s posebnim ulazom. Ondje su se ispirale rtve paljenice.

  40:39 U trijemu vrata s jedne i s druge strane bijahu po dva stola za klanje paljenica, okajnica i naknadnica.

  40:40 I s vanjske strane onomu tko ulazi na ulaz sjevernih vrata bijahu dva stola; i s druge strane, prema trijemu vrata, dva stola.

  40:41 etiri stola, dakle, s jedne, a etiri stola s druge strane vrata: u svemu osam stolova, na kojima se klahu rtve.

  40:42 Osim toga, etiri stola za paljenice, od klesanoga kamena. Bili su po lakat i pol iroki i lakat visoki. Na njima je stajao pribor za klanje rtava paljenica i klanica.

  40:43 Stolovi bijahu sve uokolo obrubljeni ljebiima od jednoga dlana, zavrnutima unutra. Na stolove se stavljalo rtveno meso.

  40:44 Zatim me povede u unutranje predvorje. U unutranjem predvorju bijahu dvije prostorije: jedna bijae sa strane sjevernih vrata, okrenuta prema jugu, a druga sa strane junih vrata, okrenuta prema sjeveru.

  40:45 I on mi ree: "Ta prostorija to je okrenuta na jug odreena je za sveenike koji obavljaju slubu u Domu.

  40:46 A prostorija to je okrenuta na sjever jest za sveenike koji obavljaju slubu na rtveniku. To su sinovi Sadokovi, oni izmeu sinova Levijevih koji smiju prii k Jahvi da mu slue!"

  40:47 On izmjeri predvorje. Duina: sto lakata, irina: sto lakata; bijae etverouglasto. Pred Domom stajae rtvenik.

  40:48 A zatim me povede k trijemu. Izmjeri polustupove trijema: bijae pet lakata na jednoj i pet lakata na drugoj strani. Vrata bijahu iroka tri lakta s jedne i tri lakta s druge strane.

  40:49 Trijem bijae dugaak dvadeset lakata, a irok dvanaest lakata. Deset je stepenica vodilo onamo. Na dovratnicima s jedne i s druge strane stajae po jedan stup.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .