Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZRA 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  7:1 Poslije tih dogaaja, za kraljevanja Artakserksa, kralja perzijskoga, Ezra - sin Seraje, sina Azarje, sina Hilkije,

  7:2 sina aluma, sina Sadoka, sina Ahituba,

  7:3 sina Amarje, sina Azarje, sina Merajota,

  7:4 sina Zerahje, sina Uzije, sina Bukija,

  7:5 sina Abiue, sina Pinhasa, sina Eleazara, sina vrhovnog sveenika Arona -

  7:6 taj Ezra vrati se iz Babilona. Bio je knjievnik vjet Mojsijevu Zakonu, koji je dao Jahve, Bog Izraelov. Kako je ruka Jahve, Boga njegova, bila nad njim, kralj mu je dao sve to je traio.

  7:7 Stanovit broj Izraelaca, sveenika, levita, pjevaa, vratara i sluga krenue u Jeruzalem sedme godine kralja Artakserksa.

  7:8 A Ezra je doao u Jeruzalem petoga mjeseca: bilo je to sedme godine kraljeve.

  7:9 Poao je iz Babilona prvoga dana prvoga mjeseca, a stigao je u Jeruzalem prvoga dana petoga mjeseca: nad njim je bila blaga ruka Boga njegova!

  7:10 Jer je Ezra nastojao svim srcem proniknuti Zakon Jahvin, vriti ga i pouavati Izraela u zakonima i obiajima.

  7:11 Evo prijepisa isprave koju je kralj Artakserkso dao sveeniku Ezri, knjievniku vjetu naredbama i zakonima to ih je Jahve dao Izraelu:

  7:12 "Artakserkso, kralj kraljeva, sveeniku Ezri, pisaru Zakona Boga nebeskoga, potpuni mir.

  7:13 Evo mojih zapovijedi: Tko god u mome kraljevstvu od naroda izraelskog, njegovih sveenika ili od njegovih levita eli poi u Jeruzalem, moe ii s tobom.

  7:14 Osim toga, alje te kralj i njegovih sedam savjetnika da pregleda Judeju i Jeruzalem prema Zakonu Boga tvoga, koji ti je u ruci,

  7:15 i da odnese srebro i zlato koje kralj i njegovih sedam savjetnika dragovoljno prinose Bogu Izraelovu, koji prebiva u Jeruzalemu,

  7:16 i sve srebro i zlato koje skupi po svoj pokrajini babilonskoj s dragovoljnim prinosima koje narod i sveenici prinesu za Dom svoga Boga u Jeruzalemu.

  7:17 I pobrini se da tim novcem kupi junaca, ovnova i jaganjaca, a tako i darova i naljeva koji uz to idu: to prinesi na rtvenik Doma Boga vaega u Jeruzalemu.

  7:18 Sa srebrom i zlatom to preostane uinite ti i tvoja braa kako vam se bude najvie svidjelo, vrei volju Boga vaega.

  7:19 Posue koje si primio za slubu Domu Boga tvoga ostavi pred Bogom tvojim, u Jeruzalemu.

  7:20 I to bi jo trebalo za Dom Boga tvoga i to bi trebalo nabaviti primit e iz kraljevskih riznica.

  7:21 Ja, kralj Artakserkso, jo zapovijedam svim rizniarima s one strane Rijeke: sve to od vas zatrai sveenik Ezra, pisar Zakona Boga nebeskoga, podajte odmah najtonije,

  7:22 do stotinu talenata srebra, stotinu kora penice, do stotinu bata vina, do stotinu bata ulja, a soli po elji.

  7:23 Sve to naredi Bog nebeski, neka se odmah izvri u svoj gorljivosti za Dom Boga nebeskog, da gnjev njegov ne doe na kraljevstvo kraljevo i na djecu njegovu.

  7:24 I jo vam javljamo da se ne smije udariti danak, ni porez, ni carina ni na jednoga od sveenika, levita, pjevaa, netinaca i drugih slubenika toga Doma Bojega.

  7:25 A ti, Ezra, po mudrosti Boga svoga koju ima u rukama, postavi inovnike i suce koji e suditi svemu narodu s onu stranu Rijeke, to jest svima koji poznaju Zakon Boga tvoga. Tko ne zna, vi ga pouite.

  7:26 Tko ne bude drao Zakona Boga tvojega - koji je i kraljev zakon - neka se otro osudi: na smrt, na progonstvo, na novanu globu ili na tamnicu."

  7:27 "Blagoslovljen neka je Jahve, Bog otaca naih, koji je nadahnuo srce kraljevo da proslavi Dom Jahvin u Jeruzalemu

  7:28 i koji je okrenuo prema meni naklonost kralja, njegovih savjetnika i svih najmonijih kraljevskih inovnika. A ja se osmjelih jer ruka Jahve, Boga mojega, bijae nada mnom i sabrah glavare Izraela da pou sa mnom."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .